Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 22 Septembrie 2023 - 14587
Convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 18 septembrie 2023.

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 18 septembrie 2023, ora 15,00 . Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere:

Urgenta determinata de necesitarea transmiterii la Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud a Hotararii privind neasumarea preluarii la nivel local a responsabilitatilor privind derularea Programului pentru scoli al Romaniei, pentru unitatile de invatamant din Municipiul Bistrita, in perioada 2023-2029;

necesitatea efectuarii platilor finale si demararea procedurilor de efectuare a receptiei la terminarea unor lucrari;

avizul de legalitate nr.91051/14.09.2023 al Compartimentului Pregatire Documente;

prevederile art.133 alin.(2) lit."a", art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."b", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

 

D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 18 septembrie 2023, ora 15,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.  

               (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@municipiulbistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 15 septembrie 2023, ora 12,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

 

 

 

Bistrita, la 14 SEPTEMBRIE 2023

Nr. 690

GF/SA.ex.4.

 

 

ANEXA

la Dispozitia nr.690/14 SEPTEMBRIE 2023

a Primarului municipiului Bistrita

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 18.09.2023

 

 

  1. Proiect de hotarare nr.163/12.09.2023 privind neasumarea preluarii la nivel local a responsabilitatilor privind derularea Programului pentru scoli al Romaniei, pentru unitatile de invatamant din Municipiul Bistrita, in perioada 2023-2029

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.164/13.09.2023 privind modificarea Hotararii nr.219/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Statie de epurare si conducte de canalizare localitatea componenta Slatinita"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

 

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

  1. Proiect de hotarare nr.165/14.09.2023 privind aprobarea Documentatiei de avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirilor Scoala Generala Sigmir"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.166/14.09.2023 privind aprobarea Documentatiei de avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, municipiul Bistrita"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.167/14.09.2023 privind aprobarea Documentatiei de avizare lucrari de interventie si a indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii "Consolidare imobilul din str.Mihail Kogalniceanu nr.23"

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

  1. Proiect de hotarare nr.168/14.09.2023 privind aprobarea deplasarii unei delegatii a municipiului Bistrita la Kisvarda (Ungaria) in perioada 19-21 septembrie 2023

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

 

SECRETAR GENERAL,

FLOARE GAFTONE

0 comentarii1134 vizualizări14 septembrie 2023
rss 2.0
rss 2.0