Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 17 Iunie 2024 - 14587
Luna mai este luna promovarii economiei sociale.

Luna mai a fiecarui an este dedicata organizarii diferitelor evenimente sau actiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, avand ca scop dezvoltarea locala si cetatenia activa, cooperarea si solidaritatea sociala, prin cresterea nivelului de intelegere si constientizare a oportunitatilor si contributiilor acestui domeniu la prevenirea si combaterea riscului de excluziune sociala.

In acest context, luna mai este denumita "LUNA PROMOVARII ECONOMIEI SOCIALE".

In cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud functioneaza  Compartimentul de Economie Sociala, care atesta intreprinderile de economie sociala si a intreprinderilor sociale de insertie constituie in baza Legii nr.219/2015, actualizata.

Economia sociala reprezinta ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari. Economia sociala contribuie la dezvoltarea comunitatilor locale, crearea de locuri de munca, implicarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil, prevazut de prezenta lege, in activitati cu caracter social si/sau activitati economice, facilitand accesul acestora la resursele si serviciile comunitatii.

Activitati de interes general ale entitatilor de economie sociala sunt:

- producerea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari care contribuie la bunastarea comunitatii sau a membrilor acesteia;

- promovarea, cu prioritate, a unor activitati care pot genera sau asigura locuri de munca pentru incadrarea persoanelor apartinand grupului vulnerabil;

- dezvoltarea unor programe de formare profesionala dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;

- dezvoltarea serviciilor sociale pentru cresterea capacitatii de insertie pe piata muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

In data de 23 mai 2024, A.J.O.F.M. Bistrita - Nasaud va organiza in localitatea Galatii Bistritei o actiune gen "masa rotunda" la care invitatii vor fi atat angajatorii cat si persoanele dezavantajate sau provenite din categorii social vulnerabile din zona. 

Intalnirea are ca scop mediatizarea prevederilor legale referitoare la atestarea si certificarea entitatilor de economie sociala, rolul intreprinderilor sociale si al intreprinderilor sociale de insertie in crearea de valori sociale, precum si informarea privind recentele modificari aduse cadrului legal aplicabil domeniului economiei sociale care contribuie la dezvoltarea locala, imbunatatirea conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau provenite din categorii sociale vulnerabile.

Informatii suplimentare despre atestarea intreprinderilor sociale conform Legii nr.219/2015 si HG nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, pot fi obtinute de la sediul A.J.O.F.M. Bistrita - Nasaud din Bistrita, str.Lalelelor, nr.3A, persoana de contact Galut Marin.


Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud

 

 

 

 Otilia Rapan

Director Executiv

 

Intocmit,

Adina Preda, Consilier EURES

 

0 comentarii2499 vizualizări10 mai 2024




[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu





rss 2.0
rss 2.0