Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Luni 22 Iulie 2024 - 14587
DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 8 iulie 2024.

Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: Urgenta determinata de necesitatea majorarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural Municipal "George Cosbuc", in vederea asigurarii finantarii unor manifestari culturale dedicate "Zilelor Bistritei", care se vor desfasura in perioada 12-14 iulie 202;

prevederile art.133 alin.(2) lit."a", art.134 alin.(1) lit."a", alin.(3) lit."b", alin.(5), art.155 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

 

D I S P U N E : 

ART.1. - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 8 iulie 2024, ora 13,00. Sedinta va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice ZOOM, cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta Dispozitie si va putea fi accesata pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Sedinte online.

ART.2. - (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro, Sectiunea Consiliul local - Materiale sedinta.

                (2) Membrii Consiliului local al municipiului Bistrita sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarare.

               (3) Persoanele interesate sunt invitate sa depuna propuneri sau recomandari pe e-mail primaria@municipiulbistrita.ro, cu privire la proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi, pana la data de 8 iulie 2024, ora 09,00.

ART.3. - Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta prin mass-media locala si pe site-ul institutiei, www.primariabistrita.ro.

 

PRIMAR,

IOAN TURC

 

 

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

CINCEA DUMITRU MATEI

 

 

Bistrita, la 4 IULIE 2024

Nr. 269

CDM/SA.ex.4.

 

 

 

 

 

ANEXA la Dispozitia nr.269/4 IULIE 2024 a Primarului municipiului Bistrita

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.07.2024

 

 

1.  Proiect de hotarare nr.122/04.07.2024 pentru modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr.83/24.05.2018 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Garii - Bulevardul Decebal - str.Andrei Muresanu - str.Nasaudului" municipiul Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

2.  Proiect de hotarare nr.123/04.07.2024 privind a doua rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Bistrita pe anul 2024

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

- Aviz comisii: Comisiile de specialitate reunite ale Consiliului local

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL,

CINCEA DUMITRU MATEI

0 comentarii1918 vizualizări04 iulie 2024
rss 2.0
rss 2.0