Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 13 Iulie 2024 - 14587
D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 octombrie 2010, ora 9,00

 Primarul municipiului Bistrita;avand in vedere:prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin. 4, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;prevederile art.39, alin.2 si alin.3 si alin. 4 si ale art.40, alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;in temeiul art.68 alin.1, art.115, alin.1, lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, D I S P U N E :

 ART.1. – Se convoaca de indata Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta extraordinara, in data de 7 octombrie 2010, ora 9,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea  ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind conferirea post-mortem a titlului de "Cetatean de onoare al municipiului Bistrita", sublocotenentului Cristian - Petru Filip

- initiator: Primarul municipiului Bistrita

0 comentarii2912 vizualizări06 octombrie 2010
rss 2.0
rss 2.0