Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Vineri 24 Mai 2024 - 14587
Amenajare parcari - 30 locuri
DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA titular al proiectelor: - "Amenajare parcare 12 locuri, aferente blocului G3", propus a fi amplasat in: municipiul Bistrita, str. Dragos Voda,- "Amenajare parcare 18 locuri, aferente blocului nr. 4/G÷J", propus a fi amplasat in: municipiul Bistrita, str. Intrarea Violetelor,
Anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre agentia pentru Protectia Mediului Bistrita – Nasaud, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectele sus mentionate, propuse a fi amplasate in municipiul Bistrita, intravilan, judetul Bistrita – Nasaud.
            Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, str. Parcului nr.20, in zilele de luni – joi, intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmbn.anpm.ro
            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt,pana la data de 08.10.2010
   
DIRECTOR EXECUTIV,
Cretiu Ioan
0 comentarii3010 vizualizări13 octombrie 2010
rss 2.0
rss 2.0