Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Duminica 25 Februarie 2024 - 14587
Consiliului local al municipiului Bistrita convocat in sedinta ordinara, in data de 29 martie 2012, ora 16,00.

D I S P O Z I T I E privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistritain sedinta ordinara, in data de 29 martie 2012, ora 16,00.

Primarul municipiului Bistrita;

avand in vedere:

prevederile art.39 alin.1, alin.3, alin.5 si alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile art.39 alin.1 si alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al municipiului Bistrita aprobat prin Hotararea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita;

in temeiul art.68 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 D I S P U N E :

ART.UNIC - Se convoaca Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara, in data de 29 martie 2012, ora 16,00. Sedinta va avea loc in sala de sedinte a Primariei municipiului Bistrita, cu urmatoarea

 ordine de zi:

 1.       Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Bistrita

  1. 2.        Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinantare de la bugetul local al municipiului Bistrita in conformitate cu Hotararea nr.15/23.02.2012 a Consiliului local al municipiului Bistrita

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 3.       Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr.178/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita, privind stabilirea unor masuri pentru acordarea de facilitati la transportul public local de calatori, unor categorii de persoane cu domiciliul stabil in municipiul Bistrita si localitatile componente, modificata prin Hotararea nr.78/26.05.2011 a Consiliului local al municipiului Bistrita

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 4.       Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii aplicabilitatii documentatiei de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrita" si a Regulamentului local de urbanism

-         Initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 5.       Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Piata Agroalimentara Decebal", amplasata in intravilanul municipiului Bistrita, Bulevardul Decebal", amplasata in intravilanul municipiului Bistrita, Bulevardul Decebal

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 6.       Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea administrarii si amenajarii parcarilor proprietatea publica a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 7.       Proiect de hotarare privind reducerea chiriilor pentru terenurile de sport amenajate in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bistrita pentru perioada sezonului de iarna 2012

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 8.       Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii terenului in suprafata de 598 mp, situat in str.Horia nr.6, coproprietari Statul Roman si domnii Nemes Ioan si sotia Maria

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 9.       Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii si a pretului de vanzare pentru terenul in suprafata de 30 mp, situat in municipiul Bistrita, Bulevardul Decebal bl.34, sc.A, ap.1, in favoarea lui Seserman Ioan si Seserman Cristina, teren aferent extinderii apartamentului si amenajare birouri

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 10.   Proiect de hotarare privind apartamentarea blocurilor de locuinte pentru tineri, situate in str.Tiberiu Brediceanu si str.Subcetate, proprietatea privata a Statului Roman, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte in municipiul Bistrita, in vederea inscrierii in evidentele de carte funciara si vanzarii catre actualii chiriasi

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 11.   Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune la cumparare asupra unei parti din imobilului situat in municipiul Bistrita, strada N. Titulescu nr.28, inscris in CF nr.56728-C1-U4, provenita din conversia pe hartie a CF 2645/I, Bistrita, cu nr. top 1435/I, compus din 2 camere, bucatarie, camara, hol, baie, hol demisol, anexe, pivnita, terasa, camera de serviciu, in suprafata totala de 97,31 mp, si 48% din partile comune: accesul sub poarta, casa scarii, urcarea in pod, podul, acoperisul si cota de comune: accesul sub poarta, casa scarii, urcarea in pod, podul, acoperisul si cota de 270/619 parti teren, proprietatea domnului Lazar Silviu

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 12.    Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa a Bazei de agrement MHC Bistrita situata in intravilanul municipiului Bistrita, pentru desfasurarea activitatilor de comert, alimentatie publica si agrement

-         initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 13.    Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii a 36 locuinte sociale situate in municipiul Bistrita, str.Subcetate si localitatea componenta Viisoara.

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 14.   Proiect de hotarare privind organizarea pasunatului, stabilirea taxelor pe teren si a taxelor de pasunat pe anul 2012 in municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 15.    Proiect de hotarare privind aprobarea programului de reparatii curente la Nucleele financiare din invatamantul preuniversitar si la Directia Municipala de Sanatate Bistrita

-          initiator: Primarul municipiului Bistrita

 1. 16.    Diverse.

 

 

 

PRIMAR,

 

OVIDIU TEODOR CRETU

 

 

 

    AVIZ DE LEGALITATE - SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     GAFTONE FLOARE

 

 

 

 

 

 

 

 

Bistrita, la 21 MARTIE 2012

Nr. 188

SA/ex.5

0 comentarii2842 vizualizări22 martie 2012
rss 2.0
rss 2.0