Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Administratie Sambata 13 Iulie 2024 - 14587
Curatenia de primavara la Bistrita: 15 martie-15 aprilie 2013.
Art.1 - Se stabileste perioada 15 martie - 15 aprilie 2013 pentru desfasurarea Programului "Curatenia de primavara".
Art.2 - Curatenia de primavara este obligatorie pentru toti cetatenii, asociatiile de proprietari/locatari, agentii economici, institutiile si autoritatile publice care domiciliaza, au sediul si/sau isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Bistrita si localitatile componente.
Art.3(1) - Pentru buna desfasurare a Programului "Curatenia de primavara", persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 2 le revin urmatoarele obligatii:
a) sa asigure curatenia si intretinerea locuintelor, sediilor si spatiilor comerciale - dupa caz, a anexelor gospodaresti, curtilor, zonelor verzi si parcarilor aferente imobilelor, precum si a terenurilor pe care le detin in proprietate, in administrare sau cu orice titlu;
b) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor de orice fel in curtile interioare, in locurile de colectare a deseurilor, pe caile de acces si pe celelalte terenuri pe care le detin in proprietate, in administrare sau cu orice titlu;
c) sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, aleilor, a partilor carosabile a strazii sau a drumului din jurul imobilelor, a locurilor de parcare de resedinta pe care le folosesc;
d) sa curete, sa refaca si sa pregateasca zonele verzi degradate aferente imobilelor in care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in vederea amenajarii prin gazonarea acestora si plantarea de flori, arbusti ornamentali;
e) sa pregateasca, in vederea amplasarii, jardiniere si ghivece cu flori la ferestre, balcoane, terase si alte locuri cu impact asupra spatiului public, fiind interzisa expunerea oricaror obiecte inestetice, voluminoase;
f) sa asigure spalarea si amenajarea vitrinelor, a geamurilor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si fatadelor imobilelor in care domiciliaza, au sediul si/sau isi desfasoara activitatea, a panourilor publicitare si a bannerelor din municipiu;
g) sa efectueze reparatii la partile comune interioare si exterioare si aferente blocurilor de locuinte prin inlocuirea geamurilor sparte, curatirea, vopsirea sau inlocuirea usilor de intrare in casa scarii, inlocuirea sau repararea burlanelor precum si zugraveli interioare ale spatiilor de folosinta comuna;
h) sa efectueze curatarea subsolurilor si beciurilor la blocurile de locuinte, ca actiune premergatoare celei de deratizare si dezinsectie constand in asigurarea igienei in imobile, poduri, subsoluri si alte incinte pe care le detin in proprietate, administrare sau cu orice alt titlu;
i) sa inlocuiasca elementele degradate ale jgheaburilor, burlanelor si invelitorii acoperisurilor imobilelor in care domiciliaza, au sediul si/sau isi desfasoara activitatea, pentru a asigura scurgerea apelor meteorice;
j) sa asigure curatenia in jurul chioscurilor si tonetelor amplasate pe domeniul public si privat, precum si transportul si depozitarea, in locurile special amenajate, a deseurilor de orice fel;
k) sa asigure curatenia si intretinerea permanenta a santurilor si podetelor in zona imobilelor unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea;
l) sa efectueze curatarea gurilor de scurgere a apelor meteorice;
m) sa efectueze curatarea platformelor punctelor de colectare a deseurilor menajere.
(2) Lucrarile exterioare la cladirile din centrul istoric se vor face cu respectarea prevederilor Hotararii nr. 82/27.05.2010 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru reabilitarea si punerea in valoare a Centrului istoric al municipiului Bistrita.
(3) Lucrarile exterioare de reabilitare termica a locuintelor se vor face pe baza de autorizatie de construire eliberata potrivit legii, dupa caz.
Art.4 - Pentru realizarea Programului se stabilesc sarcini si responsabilitati de urmarire si stabilire a masurilor legale ce se impun de catre salariatii din aparatul de specialitate al primarului municipiului Bistrita si serviciile publice de interes local, dupa cum urmeaza:
a) Serviciul urbanism si Serviciul monumente istorice din subordinea Arhitectului sef al municipiului Bistrita - pentru zonele de care raspund, potrivit atributiilor de serviciu:
a.1) identificarea imobilelor (curti, constructii, imprejmuiri) care necesita lucrari de intretinere sau reparatii in vederea efectuarii lucrarilor care conduc la imbunatatirea aspectului urbanistic al municipiului Bistrita si localitatilor competente;
a.2) verificarea starii curateniei in curtile interioare a imobilelor din Centrul istoric al municipiului Bistrita si identificarea imobilelor si curtilor acestora care necesita lucrari de intretinere, reparatie si curatenie;
a.3) transmiterea situatiei cu imobilele identificate potrivit lit. a.1 si lit. a.2 care necesita lucrari de intretinere, reparatie si curatenie, catre Politia Locala a municipiului Bistrita, in vederea urmaririi indeplinirii de catre detinatori a obligatiilor ce le revin si, dupa caz, pentru luarea masurilor legale in situatia neindeplinirii acestor obligatii;
b) Compartimentul cadastru si evidenta proprietatii din cadrul Directiei administratie publica juridic, Directia Servicii Publice, precum si delegatii satesti - pentru localitatile componente si pentru terenurile virane si terenurile fara constructii proprietate privata:
b.1) verificarea starii de curatenie, intretinere si folosire a terenurilor agricole conform categoriei de folosinta.
c) Regia Autonoma "Ocolul silvic municipal Bistrita" - pentru liziera padurii si zonele verzi de agrement ale orasului si pasunile municipiului Bistrita:
c.1) verificarea mentinerii starii de curatenie si intretinere a zonelor verzi de agrement ale orasului si a terenurilor de la liziera padurii;
c.2) asigurarea montarii de bariere pe drumurile forestiere de la liziera padurii.
d) Directia integrare europeana - pentru:
d.1) organizarea si coordonarea de actiuni de voluntariat cu participarea elevilor din unitatile de invatamant ale municipiului Bistrita in vederea igienizarii scuarurilor si locurilor de joaca pentru copii situate in jurul scolilor, precum si in zona caii ferate, pe traseul str. Dragos Voda - Drumul Dumitrei Vechi, pe ambele parti, astfel:
? traseul str. Ion Slavici - Drumul Dumitrei Vechi - elevii voluntari de la Liceul Tehnologic Agricol;
? traseul sectorul Billa - str. Ion Slavici - elevii voluntari de la Liceul Tehnologic Forestier;
? traseul zona caii ferate aferenta strazii Rodnei - elevii voluntari de la Colegiul Tehnic "Grigore Moisil". Fiecare locatie ecologizata va fi personalizata prin montarea unui panou de informare realizat de Directia de Servicii Publice, conform unei schite elaborate de Arhitectul sef al municipiului Bistrita. Panoul va cuprinde informatii privind voluntarii participanti si campania in cadrul careia se realizeaza actiunile.
d.2) organizarea in perioada 15.03.2013 - 26.04.2013, impreuna cu S.C. FratteloPetGrup S.R.L. Bistrita, in cadrul campaniei de promovare a consumului rational de materiale si colectarii selective a deseurilor in vederea reciclarii lor, a unui concurs intre unitatile de invatamant din municipiul Bistrita constand in economisirea de resurse materiale si colectarea deseurilor de plastic (PET) si aluminiu (doze) rezultate dupa intrebuintare;
d.3) realizarea actiunilor de promovare a concursului prevazut la lit. d.2 prin informarea unitatilor de invatamant cu privire la desfasurarea concursului, inscrierile la concurs, alcatuirea listei cu unitatile de invatamant participante, stabilirea clasamentului concursului in functie de cantitatea de deseuri predata de fiecare unitate de invatamant si confirmata de S.C. FratteloPetGrup S.R.L. Bistrita, care va premia unitatile de invatamant clasate pe primele trei locuri.
e) Directia Patrimoniu si Politia locala a municipiului Bistrita pentru imobilele proprietatea publica si privata a municipiului Bistrita:
e.1) verificarea mentinerii curateniei in jurul constructiilor provizorii cu destinatia de chioscuri amplasate pe terenurile proprietatea publica a municipiului Bistrita;
e.2) verificarea curateniei si aspectului estetic al cabinelor si dulapurilor telefonice amplasate pe terenurile proprietate publica a municipiului Bistrita;
e.3) verificarea aspectului estetic al panourilor publicitare amplasate pe terenurile proprietate publica a municipiului Bistrita atat de catre agentii economici care isi fac reclama in nume propriu, cat si de societatile de publicitate;
e.4) realizarea actiunilor de dezafectare a tuturor garajelor de pe domeniul public al municipiului Bistrita, conform hotararilor Consiliului local al municipiului Bistrita;
e.5) realizarea actiunilor privind dezafectarea magaziilor si constructiilor provizorii amplasate in Centrul istoric si zona de protectie a Centrului istoric al municipiului Bistrita;
e.6) verificarea mentinerii curateniei in zona blocurilor de locuinte sociale si ANL, depozitarea deseurilor menajere in locurile special amenajate;
e.7) asigurarea popularizarii actiunii "Curatenia de primavara" precum si a prevederilor Hotararii nr. 153/2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire a municipiului Bistrita catre administratorii asociatilor de proprietari/locatari, prin adrese si organizarea de intalniri in acest sens.
f) Directia Servicii Publice prin Serviciul salubrizare si Politia Locala a municipiului Bistrita - pentru:
f.1) urmarirea si monitorizarea actiunii de curatare a gurilor de scurgere a apelor meteorice efectuata de SC. "AQUABIS" SA Bistrita - Nasaud, conform programului saptamanal stabilit;
f.2) urmarirea si monitorizarea actiunii de curatare a platformelor punctelor de colectare efectuata de catre S.C. "URBANA" S.A. Bistrita prin inlaturarea tuturor deseurilor din jurul containerelor pe o raza de 5 m, spalarea si dezinfectarea atat a containerelor, cat si a platformelor punctelor de colectare, conform programului stabilit;
f.3) urmarirea si monitorizarea actiunii de curatare a santurilor si podetelor efectuata de catre cetatenii, agentii economici si institutiile din localitatile componente ale municipiului Bistrita in jurul proprietatilor acestora;
f.4) urmarirea si monitorizarea actiunii de curatare a rigolelor stradale efectuata de catre S.C. "URBANA" S.A. Bistrita, conform programului saptamanal stabilit;
f.5) urmarirea si monitorizarea actiunii de spalare a strazilor si trotuarelor efectuata de catre S.C. "URBANA" S.A. Bistrita pe baza programului prestabilit pe strazi si adus la cunostinta prin aplicarea, de catre Politia Locala a municipiului Bistrita, de instiintari pe autovehicule din zona ce urmeaza a fi salubrizata;
f.6) urmarirea si monitorizarea, impreuna cu Politia locala a municipiului Bistrita, a salubrizarii spatiilor verzi, a locurilor de joaca apartinand asociatiilor de locatari/proprietari, precum si a spatiilor verzi de pe str. Artarilor, str. Colibitei si din jurul Bazei de agrement MHC;
f.7) asigurarea transportului deseurilor de pe domeniul public, spatii verzi, altele decat cele pentru care este incheiat contract de salubrizare cu S.C. "URBANA" S.A. Bistrita.
f.8) urmarirea si monitorizarea actiunii de salubrizare a malurilor raului Bistrita efectuata cu sprijinul detinutilor din Penitenciarul Bistrita, respectiv a zonei cuprinsa intre Spitalul TBC si intersectia cu Valea Castailor, cat si in localitatile componente Viisoara, Unirea si Sarata, precum si a Vaii Castailor, a santului de garda de pe strazile Drumul Cetatii, Calea Clujului, Simion Mandrescu, Lucian Blaga, Eroilor, Dimitrie Cantemir, Poieni, Valea Jelnei, Valea Budacului, Sigmirului, Dr. Dumitrei Vechi, str. Soarelui, str. Tarpiului si str. Zavoaie, conform programului saptamanal stabilit;  
f.9) urmarirea si monitorizarea actiunii de curatare si salubrizare a malurilor paraului Valea Slatinitei - intre DN 17 si localitatea componenta Slatinita, malurile paraului de pe str. Valea Rusului, precum si malurile paraului din localitatea componenta Ghinda. Pentru monitorizare se va colabora si cu alte institutii cu atributii in domeniu (Garda de Mediu si SGA etc.) precum si cu ONG-uri care manifesta implicare, receptivitate si interes.
g) Serviciul concesionare-valorificare terenuri si implementare strategii servicii publice din cadrul Directiei servicii publice - pentru:
g.1) asigurarea salubrizarii spatiilor verzi in suprafata de 5947 mp din zona centrala, strazile: P-ta Centrala, P-ta Unirii, P-ta Petru Rares, P-ta M. Eminescu, G-ral Grigore Balan, Libertatii, B-dul Independentei, C.R. Vivu, B-dul Republicii, Crinilor, Calea Moldovei, Avram Iancu, conform programului stabilit;
g.2) pregatirea jardinierelor pentru amplasarea lor la sediul primariei si gardurile din intersectii;
h) Serviciul intretinere imobile si mobilier urban din cadrul Directiei servicii publice - pentru:
h.1) efectuarea de reparatii la spatiile de joaca pentru copii din municipiul Bistrita;
h.2) verificarea monumentelor de for public impreuna cu Serviciul monumente istorice si asigurarea starii de curatenie si intretinere a acestora (statui, basoreliefuri, socluri, etc.).
i) Serviciul Deratizare, Dezinsectie si Dezinfectie din cadrul Directiei servicii publice - pentru:
i.1) deratizarea subsolurilor si a beciurilor blocurilor care au fost anterior curatate.
j) Serviciul control din cadrul Politiei locale a municipiului Bistrita - pentru:
j.1) verificarea cu sprijinul Serviciului urbanism a aspectului estetic al chioscurilor de pe domeniul privat si curatenia din jurul acestora;
j.2) verificarea amenajarii de catre agentii economici care desfasoara activitati comerciale la parterul blocurilor de locuinte, a zonei adiacente spatiului detinut si intretinerea curateniei de catre acestia;
j.3) verificarea modului de amplasare, intretinere si inlocuire, dupa caz, a firmelor si vitrinelor spatiilor comerciale;
j.4) verificarea indeplinirii masurilor de desfiintare sau de reparare a anexelor din curti, dispuse de serviciile din aparatul de specialitate al primarului sau serviciile publice de interes local, respectiv construirea de alte anexe fara autorizatie;
k) Serviciul siguranta publica, protectia mediului, evidenta persoanelor - pentru:
k.1) verificarea imprejmuirilor si starii de curatenie a terenurilor proprietate privata de pe raza municipiului Bistrita;
k.2) verificarea si acordarea de termene scurte pentru remedierea situatiilor in care s-au depistat santuri si rigole stradale colmatate;
k.3) verificarea efectuarii curateniei, deratizarii, dezinsectiei in subsolurile blocurilor de locuinte;
k.4) verificarea existentei contractelor de salubrizare precum si a cosurilor de gunoi stradale, la iesirea din magazine sau alte unitati cu profil comercial.
l) Directia de administrare a pietelor - pentru:
l.1) asigurarea curateniei si intretinerea spatiilor de comercializare in toate pietele municipiului, inclusiv piata de gross de pe str. Tarpiului, a produselor agricole, produse lactate, carne, precum si a zonei din jurul punctelor de colectare a deseurilor;
l.2) asigurarea curateniei in perimetrul pietelor si a zonei de langa calea ferata, delimitata de str. Cuza-Voda si str. Ion Slavici;
m) Serviciul juridic evidenta documente din cadrul Directiei administratie publica juridic - pentru:
m.1) asigurarea asistentei juridice pentru intocmirea proceselor - verbale de contraventie de catre persoanele imputernicite cu constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor (amenzilor contraventionale).
n) Politia locala a municipiului Bistrita si Directia patrimoniu - pentru:
n.1) asigurarea popularizarii actiunii "Curatenia de primavara" precum si a prevederilor Hotararii nr. 153/2009 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire a municipiului Bistrita catre administratorii asociatiilor de proprietari/locatari, organizand intalniri in acest sens.
o) Centrul municipal de cultura "George Cosbuc" Bistrita - pentru:
o.1) verificarea panourilor proprii pentru afisajul actiunilor culturale;
o.2) asigurarea starii de curatenie si intretinere a panourilor de afisaj aflate in proprietate publica.
o.3) identificarea si indepartarea (dezafisarea), cu sprijinul DSP si Politiei Locale, a afiselor manifestarilor culturale aplicate de catre organizatorii acestora in alte locuri decat cele special amenajate.  
o.4) igienizarea (spalarea) cortului amplasat in Piata Centrala; 
p) Directia municipala de servicii sociale - pentru:
p.1) asigurarea, impreuna cu Biroul resurse umane, a verificarii efectuarii zilelor de munca in folosul comunitatii de catre beneficiarii ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre beneficiarii cantinei de ajutor social, precum si de catre contravenientii carora li s-a inlocuit pedeapsa amenzii contraventionale cu munca in folosul comunitatii;
p.2) asigurarea curateniei imobilului si igienizarea incaperilor, dormitoarelor, salii de mese, bucatariei si magaziilor de la Caminul pentru persoane varstnice;
p.3) asigurarea curateniei si igienizarea bucatariei, magaziei si spatiului de depozitare a produselor pentru Programul P.E.A.D de la Cantina de ajutor social;
p.4) salubrizarea si amenajarea spatiului verde din curtea interioara a Directiei municipale de servicii sociale;
p.5) igienizarea dormitoarelor, bailor si salubrizarea curtii de la Centrul de noapte si cazare pentru persoanele fara adapost.
r) Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta - pentru:  
r.1) efectuarea de catre formatia de voluntari din localitatea Unirea si Slatinita a igienizarii cimitirului sasesc din localitatea Unirea si asigurarea asistentei la arderea resturilor vegetale rezultate;
r.2) salubrizarea si amenajarea curtii interioare de la sediul serviciului si a spatiului stradal din fata acestuia;
r.3) colaborarea cu cetatenii in vederea identificarii gospodariilor in care locuiesc persoane varstnice si persoane cu probleme de sanatate in scopul sprijinirii acestora la efectuarea curateniei de primavara in gospodariile proprii;
r.4) intensificarea actiunilor de control si monitorizare a lucrarilor de igienizare a curtilor si gradinilor gospodariilor cetatenilor in scopul evitarii producerii de incendii ca urmare a arderii resturilor vegetale.
s) Directia comunicare - pentru: 
s.1) realizarea in data de 29.03.2013, in colaborare cu Consiliul local al tinerilor, a unei actiuni de voluntariat pentru igienizarea spatiilor verzi din perimetru blocurilor de pe B-dul Decebal;
s.2) realizarea in data de 06.04.2013, in colaborare cu Consiliul local al tinerilor, a unei actiuni de voluntariat pentru ecologizarea padurii din Dealul Targului;
s.3) organizarea, in perioada 20.03.2013 - 29.03.2013, a concursului dotat cu premii, de colectare a hartiei "Salveaza padurea - recicleaza hartia", in colaborare cu gradinitele din municipiul Bistrita; 
s.4) asigura aducerea la cunostinta publica a Dispozitiei privind desfasurarea Programului "Curatenia de primavara" si a actiunilor din cadrul acestuia.
s) Directia economica - pentru asigurarea resurselor financiare in vederea realizarii actiunilor si desfasurarea activitatilor cuprinse in Programul "Curatenia de primavara".
Art.5(1) Salariatii Primariei municipiului Bistrita vor informa locatarii/proprietarii din blocul in care locuiesc sau vecinii din imobilele proprietate (case de locuit) cu privire la Programul "Curatenia de primavara".
(2) In aplicarea prezentei dispozitii se identifica doua etape:
2.1 prima etapa (luna martie) consta in masuri de aducere la cunostinta publica si efectuarea actiunilor de curatenie conform obligatiilor stabilite de prezenta dispozitie;
2.2 a doua etapa (luna aprilie) consta in continuarea actiunilor de curatenie si aplicarea sanctiunilor pentru neindeplinirea obligatiilor conform celor stabilite in prezenta dispozitie.
Art.6 Obligatiile persoanelor fizice, agentilor economici si institutiilor si autoritatilor publice, precum si ale salariatilor primariei cu atributii de natura celor prevazute in prezenta dispozitie, raman in vigoare si dupa incheierea Programului "Curatenia de primavara", pentru mentinerea curateniei in municipiul Bistrita.
Art.7 (1) Coordonarea actiunilor prevazute in prezenta dispozitie se asigura de catre viceprimarii de resort, secretarul municipiului, de sefii compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistrita si serviciile publice de interes local.
(2) Persoanele cu atributii in realizarea actiunilor de verificare, conform prezentei dispozitii, isi vor desfasura activitatea in teren in timpul programului normal de lucru, conform planificarii facute de seful ierarhic, fara a afecta programul de relatii publice cu cetatenii si realizarea, in termen, a celorlalte atributii.
(3) Viceprimarii, secretarul municipiului, directorul DSP si al Politiei Locale, dupa caz, precum si ceilalti directori, la solicitarea primarului, vor informa saptamanal, in sedintele Comitetului Director, cu privire la stadiul realizarii actiunilor din cadrul Programului precum si a celor cu privire la mentinerea curateniei in municipiul Bistrita in anul 2013.
Art.8 (1) Nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor prezentei dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop, potrivit Hotararii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 153/2009 privind stabilirea unor masuri de buna gospodarire a municipiului Bistrita, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Persoanele cu atributii de verificare si monitorizare din aparatul de specialitate al primarului municipiului Bistrita si serviciile publice de interes local, altele decat persoanele imputernicite sa constate si sa aplice sanctiuni, vor avea calitatea de martor, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 2/2001 privind contraventiile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) In sustinerea sanctiunilor ce urmeaza a fi aplicate precum si in evidentierea si mediatizarea aspectelor deosebite constatate se vor putea folosi inclusiv imagini foto surprinse in actiunile de verificare efectuate, imagini care pot fi postate si in ziarul on-line "Primaria Bistrita".
Art.9 Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin intermediul publicatiei "Primaria Bistrita" si mass-media locala, precum si pe SITE-ul Primariei municipiului Bistrita si in ziarul on-line "Primaria Bistrita".
Art.10 Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza:
- Viceprimarii municipiului Bistrita;
- Secretarul municipiului Bistrita;
- Arhitectul sef al municipiului Bistrita;
- Directia tehnica;
- Directia Administratie Publica, Juridic;
- Directia integrare europeana;
- Directia economica;
- Directia Patrimoniu;
- Directia Servicii Publice Bistrita;
- Politia Locala a municipiului Bistrita;
- Serviciul de voluntariat pentru situatii de urgenta;
- Regia Autonoma "Ocolul silvic municipal Bistrita"RA;
- Directia de administrare a pietelor;
- Directia municipala de Servicii Sociale;
- Delegatii satesti ai localitatilor componente ale municipiului Bistrita;
- Centrul municipal de cultura "George Cosbuc"Bistrita;
- Directia comunicare;
Art.11 Prezenta dispozitie se comunica, prin grija Serviciului juridic evidenta documentelor:
- Primarului municipiului Bistrita;
- persoanelor si compartimentelor prevazute la art. 10;
- domnului Rusti Mihai - purtator de cuvant in cadrul Cabinetului primarului municipiului Bistrita;
- Institutiei Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud.
.
Foto - arhiva Bistritanews.ro
0 comentarii3136 vizualizări17 martie 2013
rss 2.0
rss 2.0