Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 25 Septembrie 2021 - 14587
Beneficiari privati ai PNDR pot derula achizitiile on-line, pe pagina de internet a AFIR.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a modificat metodologia specifica achizitiilor pentru beneficiarii privati ai fondurilor europene acordate pentru agricultura si dezvoltarea mediului rural prin adaptarea manualului de procedura pentru achizitii la fluxul derularii si avizarii on-line a procedurilor de achizitii.

                    Portalul pe care se vor derula achizitiile on-line este pagina de internet a Agentiei si poate fi accesat la urmatoarea adresa AFIR: http://www.afir.info

                    "Acest demers a fost realizat de catre AFIR pentru a simplifica implementarea proiectelor de investitii ale beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala. Consideram ca este o etapa deosebit de importanta privind simplificarea si transparentizarea procesului de achizitii, fiind in acelasi timp unul dintre angajamentele importante asumate de AFIR in relatia cu Comisia Europeana si cu beneficiarii Programului. Acest demers reprezinta o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultura." a declarat David Eugen POPESCU, Directorul General al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

                    Procedura on-line este aplicabila pentru toate achizitiile demarate incepand cu aceasta saptamana, indiferent de versiunea de contract de finantare.

                   Astfel, beneficiarii vor putea demara procedura de achizitii on-line. Ulterior, pe parcursul derularii procedurii, contractul se va actualiza prin acte aditionale. Acestea pot fi incheiate, dupa caz, exclusiv ca urmare a modificarilor survenite in urma derularii procesului de achizitii on-line sau pot cuprinde si alte modificari ale proiectului. Actele aditionale se vor incheia pana la momentul avizarii finale a achizitiilor, conform noii proceduri.

                   Aceasta abordare evita aparitia intarzierilor in derularea contractelor de finantare.

                   Procedura de achizitii stabileste modul derularii si verificarii contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari (constructii, montaj) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR pentru beneficiarii privati.

 

                   In vederea derularii on-line a procedurilor de achizitii, beneficiarii privati au obligatia autentificarii pe pagina oficiala a AFIR, in partea superioara a paginii, destinata depunerii on-line.

                   Astfel, beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a Agentiei si, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedura de achizitie.

                   Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

                   Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face on-line la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

                   Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publica rezultatul procedurii de achizitie (inclusiv notificarile pentru ofertantii castigatori si necastigatori) si se va respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestatii.

                   Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

                   Intreaga procedura se va derula on-line, conform prevederilor procedurale si instructiunilor de utilizare de pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiarii privati ai Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) cat si pentru ofertanti.<

 

     AFIR - Relatii Publice - 004 021 310.16.28;  

      relatii.publice@afir.info; www.afir.info;

0 comentarii4004 vizualizări12 martie 2015
rss 2.0
rss 2.0