Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 25 Septembrie 2021 - 14587
Lansarea primelor masuri de finantare din PNDR 2020.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale deschide astazi, 25 martie 2015, primele sesiuni de primire a proiectelor de investitii finantate prin masurile din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020. Potentialii beneficiari vor avea la dispozitie fonduri europene nerambursabile de 205,7 milioane de euro pentru modernizarea exploatatiilor agricole prin submasura 4.1 si de 111,2 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri prin Submasura 6.1, primele doua submasuri din PNDR 2020 deschise pentru depunerea cererilor de finantare.

             Aceste prime sesiuni anuale pentru depunerea de proiecte sunt continue pana la data de 30 octombrie 2015 sau pana la epuizarea fondurilor alocate in acest an pentru fiecare submasura in parte. Astfel, sesiunile continue aferente anului 2015 se pot opri inainte de termenul limita daca valoarea totala solicitata prin cererile de finantare a proiectelor atinge nivelul alocarii respectivei sesiuni.

             Primirea cererilor de finantare se va face de catre AFIR exclusiv on-line pentru submasura (sM) 4.1 - Investitii in exploatatii agricole, iar pentru submasura (sM) 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri depunerea cererilor de finantare se va realiza in format tiparit sau on-line.

 Lansarea primelor masuri de finantare din PNDR 2020 vine cu o serie de elemente si solutii inovative care vor asigura o gestionare  eficienta si transparenta a fondurilor europene si  totodata, va facilita accesul la finantare. Aceasta facilitare este asigurata prin scurtarea perioadelor de evaluare si selectie a proiectelor si prin aplicarea de simplificari procedurale si mecanisme utile potentialilor beneficiari (depunere on-line, baza de date cu preturi de referinta, procedura de achizitii private on-line etc.).

 Astfel, pentru a prioritiza finantarea proiectelor in functie de calitatea acestora, raportat la obiectivele de finantare ale PNDR, se va aplica un prag de punctaj, care va fi diminuat in fiecare luna pe parcursul sesiunii anuale continue cu cate 10 puncte, pana la atingerea unui prag minim acceptat pentru respectiva sesiune.

Pragul de calitate aplicat in prima sesiune pentru sM4.1 si sM6.1 este de 85 de puncte, iar pragul minim este de 30 de puncte.

Fiecare potential beneficiar isi va face singur evaluarea propriului proiect pentru a stabili cate puncte are, in functie de criteriile de selectie publicate in Ghidul Solicitantului. In functie de autoevaluarea realizata, solicitantul va depune proiectul in luna in care se va incadra din punct de vedere al punctajului estimat (exemplu: daca un proiect a fost autoevaluat cu 75 de puncte, solicitantul il va putea depune inca din prima luna a sesiunii cand pragul de calitate este de 85 de puncte, dar va fi evaluat incepand cu a doua luna cand pragul de calitate va fi de 75 de puncte).

Daca se constata ca solicitantul si-a estimat punctajul cu mai mult de 20% fata de punctajul stabilit de AFIR, proiectul respectiv va fi mutat la finalul clasamentului si va fi finantat doar daca raman sume disponibile dupa selectarea celorlalte proiecte.

 Un alt element de noutate, care se va aplica odata cu lansarea primelor masuri, il constituie emiterea de rapoarte de selectie lunare, fiind astfel scurtat timpul de analiza al proiectelor.

Termenul estimat pentru evaluarea proiectelor este de 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care au fost depuse respectivele proiecte. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri.

             De asemenea, pentru sprijinirea alcatuirii de Strategii de Dezvoltare Locala de catre Grupurile de Actiune Locala, se deschide submasura 19.1 - Sprijin pregatitor pentru LEADER, cu o alocare de 2,4 milioane de euro.

 Sesiunile de primire a proiectelor se vor derula conform mentiunilor Anuntului privind cererea de proiecte mediatizat de AFIR prin pagina oficiala de internet (www.afir.info), prin afisare la sediile Agentiei si ale partenerilor institutionali si prin canalele de comunicare proprii.

 

.

 

Modificare procedura de achizitii pentru beneficiarii privati ai PNDR

                     Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a modificat metodologia specifica achizitiilor pentru beneficiarii privati ai fondurilor europene acordate pentru agricultura si dezvoltarea mediului rural prin adaptarea manualului de procedura pentru achizitii la fluxul derularii si avizarii on-line a procedurilor de achizitii.

                   Portalul pe care se deruleaza achizitiile on-line este pagina de internet a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale si poate fi accesat la urmatoarea adresa: www.afir.info. 

                    "Am facut acest demers pentru a simplifica implementarea proiectelor finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Este o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultura si consideram ca este o etapa foarte importanta privind simplificarea si transparenta procesului de achizitii" a precizat David Eugen POPESCU, Directorul General al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).

                    Procedura on-line este aplicabila pentru toate achizitiile demarate incepand din aceasta luna, indiferent de versiunea de contract de finantare. Aceasta abordare evita aparitia intarzierilor in derularea contractelor de finantare.

                    In vederea derularii on-line a procedurilor de achizitii, beneficiarii privati au obligatia autentificarii pe pagina oficiala a AFIR, in partea superioara a paginii, destinata depunerii on-line.

                   Astfel, beneficiarul va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a Agentiei si, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedura de achizitie.

                   Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

                   Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face on-line la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

                   Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publica rezultatul procedurii de achizitie (inclusiv notificarile pentru ofertantii castigatori si necastigatori) si beneficiarii vor respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestatii.

                   Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

                   Intreaga procedura se va derula on-line, conform prevederilor procedurale si instructiunilor de utilizare de pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiarii privati ai Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) cat si pentru ofertanti.

                    Pe parcursul derularii procedurii, contractul se va actualiza prin acte aditionale. Acestea pot fi incheiate, dupa caz, exclusiv ca urmare a modificarilor survenite in urma derularii procesului de achizitii on-line sau pot cuprinde si alte modificari ale proiectului. Actele aditionale se vor incheia pana la momentul avizarii finale a achizitiilor, conform noii proceduri.

                    Procedura de achizitii stabileste modul derularii si verificarii contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari (constructii, montaj) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR pentru beneficiarii privati. <

 

                     AFIR - Directia Relatii Publice - 004 031 860.11.00  

                    relatii.publice@afir.info; www.afir.info

 

 

.

 

 

Indicatori de succes ai PNDR: 7,4 miliarde de euro platite fermierilor, 83% grad de absorbtie, angajare 97% a fondurilor europene

                Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a platit efectiv pana in prezent peste 7,4 miliarde euro din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2007 - 2013 pentru proiecte de investitii si pentru decontarea platilor directe catre fermieri.

              Prin platile efectuate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Romania a ajuns la un gradul de absorbtie al fondurilor europene acordate pentru agricultura si dezvoltare rurala de peste 83%. Avand in vedere ca platile pentru proiectele de investitii si angajamentele multianuale vor continua pana la sfarsitul acestui an, consideram ca rata absorbtiei la finalul perioadei de programare se va apropia de 100%.

              De la demararea primelor sesiuni de proiecte PNDR in anul 2008, AFIR a primit si verificat 149.888 cereri de finantare, in valoare de peste 18,4 miliarde de euro. Pana la aceasta data, au fost selectate, pentru a primi finantare nerambursabila, 97.135 de proiecte.

               Impactul acestui program asupra spatiului si economiei rurale este unul real, concret si masurabil. Programul a sprijinit cu fonduri europene nerambursabile un total de 2.597 ferme si peste 73.000 de fermieri. Vorbim atat de cei 12.954 tineri fermieri, beneficiari ai Masurii 112 (Instalarea tinerilor fermieri), dar si de cei care au accesat masura 141 (Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta) si masura 121 (Modernizarea exploatatiilor agricole).

              De asemenea, Programul a sprijinit financiar 3.133 IMM-uri cu activitate in sectorul non-agricol, care insa isi desfasoara activitatea in mediul rural si care sunt parte din "plasa de siguranta" a economiei nationale. La acestea se adauga 1.011 unitati de procesare finantate prin Masura 123 (Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere).

              Sunt peste 3.000.000 de locuitori care au beneficiat de infrastructura si de activitatile de renovare si dezvoltare a satelor finantate de Masura 322 (Renovarea si dezvoltarea satelor). Tot prin aceasta Masura au fost modernizati 3.862 km drumuri comunale, s-au construit 2.900 km retea alimentare cu apa si 4.345 km retea canalizare.

              Impactul efectiv al Masurii 125 (Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii agricole si silvice) se poate masura in construirea a 1.967 km drumuri agricole si 1.610 km drumuri forestiere. Totodata, au fost sustinute financiar 137 proiecte avand ca obiectiv lucrarile de irigatii, fiind finantate si realizate lucrari pentru protejarea de inundatii a 44.794 ha. In total, pentru 318.794 ha au fost realizate lucrari pentru modernizarea si reabilitarea infrastructurii de irigatii.

 

Informatii suplimentare. Prezentare detaliata a implementarii PNDR 2007 - 2013 in Romania

               Pentru Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" au fost semnate contracte de finantare cu 13.446 tineri fermieri, in valoare de peste 329,11 milioane de euro, iar platile efectuate catre tinerii fermieri depasesc 278,9 milioane de euro.

              AFIR a incheiat 2.593 contracte pentru finantarea proiectelor de investitii in exploatatii agricole cu peste 794,1 de milioane de euro prin Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole". Totodata, au fost efectuate plati totale de peste 565,5 milioane de euro.

              Un sprijin important in cresterea valorii adaugate a produselor obtinute in ferme l-a oferit Masura 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere", prin care 2.639 beneficiari au solicitat fonduri europene, fiind semnate 1.011 contracte de finantare cu o valoare totala nerambursabila de peste 696,8 milioane de euro. Aceste sume includ Schemele de Ajutor de Stat valabile doar pe parcursul anului 2008, dar si Schema N578 dintre anii 2010 si 2012. Pentru beneficiarii Masurii 123 au fost efectuate plati de peste 452,7 milioane de euro.

              Masura 221 "Prima impadurire a terenurilor agricole", a suscitat un interes destul de mic, fiind depuse 52 cereri de finantare, din care au fost contractate 26 proiecte cu o valoare nerambursabila de 1,55 de milioane de euro.

              Prin Masura 122 "Imbunatatirea valorii economice a padurii" prin care au fost alocate 2,2 milioane de euro, au fost contractate 17 proiecte, in valoare nerambursabila de 2,38 milioane de euro. Pana in prezent au fost efectuate plati catre beneficiari de 1 milion de euro.

              Masura 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor" a inregistrat 9.499 de cereri de finantare depuse, fiind contractate pana in prezent 3.130 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de 402,7 milioane de euro. Au fost efectuate plati in valoare de 264 de milioane de euro. Cererea foarte mare de fonduri pentru dezvoltarea de activitati non-agricole a reprezentat pentru AFIR o confirmare a faptului ca la nivelul mediului rural romanesc se petrece o schimbare de mentalitate si de paradigma. Populatia activa a inteles ca din punct de vedere economic dependenta de o singura activitate (agricultura) este generatoare de riscuri importante, iar diversificarea ocupationala este solutia potrivita pentru a raspunde la provocarile tot mai numeroase care apar. Pe de alta parte, la nivelul satului romanesc se constata necesitatea existentei unor servicii si activitati care acum un deceniu nu ar fi avut cerere. Acest lucru a fost speculat in mod inteligent de catre cei care si-au deschis o mica afacere cu ajutorul fondurilor europene pentru dezvoltare rurala.

              Prin Masura 313 "Incurajarea activitatilor turistice" au fost contractate 1.684 de proiecte, in valoare de aproximativ 236,7 de milioane de euro. Pentru proiectele finantate prin aceasta Masura au fost platite peste 86,4 milioane de euro. Din investitiile facute de beneficiarii Masurii 313 se constata o mai mare importanta acordata partii de agrement aferenta serviciilor turistice, lucru care denota o maturizare accelerata a modalitatii de abordare in acest sector.

              Pentru renovarea si dezvoltarea satelor prin Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale", au fost depuse peste 3.317 de cereri de finantare in valoare de peste 7,64 de miliarde de euro. Astfel, suma alocata prin PNDR acestei Masuri pentru intreaga perioada de programare, respectiv 1,60 de miliarde de euro, a fost depasita de peste 4 ori. Au fost contractate 877 de proiecte cu o valoare nerambursabila de 1,73 de miliarde de euro, fiind platite peste 1,4 miliarde euro. Sprijinul financiar obtinut de catre comunitatile rurale a dus la rezultate palpabile cu efect benefic asupra vietii locuitorilor din mediul rural. De la retele de alimentare cu apa sau drumuri comunale si pana la finantarea unor servicii importante ca cele de deszapezire sau asistenta sociala, Masura 322 se poate inscrie ca inca un real succes al PNDR 2007 - 2013.

              Masura 125 "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii" a beneficiat de o alocare in valoare de 526 milioane euro. In cadrul acestei masuri au fost depuse 1,701 cereri de finantare in valoare de 1,78 miliarde euro, din care au fost contractate 544 de proiecte in valoare de 554 milioane euro, pana in prezent fiind platite 388 milioane euro.

               Din punct de vedere al platilor efectuate catre beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) din intreaga tara, Regiunea Nord-Vest Satu Mare a inregistrat plati in valoare totala nerambursabila de peste 761,5 milioane euro. Aceasta regiune este reprezentata de judetele Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Salaj, Maramures si Satu Mare. Dintre acestea, in judetul Bistrita-Nasaud s-au efectuat plati catre beneficiari de peste 164,5 milioane euro.

              Regiunea Nord-Est Iasi este cea de-a doua regiune ca valoare a platilor efectuate catre beneficiari cu peste 664 milioane euro platite. Din aceasta zona,in judetul Suceava s-au realizat plati de peste 159,8 milioane euro nerambursabili. Mentionam si celelalte judete din zona, Bacau, Botosani, Iasi, Neamt si Vaslui au efectuat plati cu valori cuprinse intre 81 si 156 milioane euro nerambursabili pentru fiecare judet in parte.

              Regiunea Sud-Est Constanta (in care sunt incluse judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Tulcea si Constanta) a platit in total catre beneficiarii PNDR peste 492,5 milioane euro valoare nerambursabila. Judetul Tulcea a efectuat plati de 123,4 milioane euro valoare nerambursabila.

              Beneficiarii din centrul tarii, unde Centrul Regional 7 Centru Alba Iulia (avand in componenta judetele Alba, Brasov, Covasna, Mures, Harghita si Sibiu), au primit plati  in valoare totala nerambursabila de peste 458,6 milioane euro. Din aceasta regiune, judetul Alba a beneficiat de aproximativ 123,5 milioane euro.

              Catre beneficiarii din regiunea Vest-Timisoara, respectiv din judetele Arad, Caras Severin, Hunedoara si Timis, pe durata intregii perioade de programare 2007-2013, au fost platite peste 449,5 milioane euro valoare totala nerambursabila. Cel mai bine, din punct de vedere al platilor efectuate, se situeaza judetul Timis cu aproximativ 157,6 milioane euro.

              In Regiunea Sud-Vest Craiova, prin intermediul Oficiilor judetene din Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti si Valcea, s-au efectuat plati in valoare totala nerambursabila peste 448,8 milioane euro. Numai in judetul Dolj, beneficiarii proiectelor au primit in total 135,4 milioane euro.

              In partea de sud a tarii, mai exact in Regiunea Sud-Targoviste s-au efectuat plati catre beneficiarii PNDR in valoare totala nerambursabila de aproximativ 439,8 milioane euro, dintre care 127,8 milioane euro au fost platite beneficiarilor din judetul Dambovita.

              In judetul Ilfov si in Bucuresti, s-au efectuat catre beneficiari plati in valoare totala nerambursabila de 278,3 milioane euro.

                  AFIR - Directia Relatii Publice - 004 031 860 11 00  

                relatii.publice@afir.info; www.afir.info

 

.

 

AFIR acorda finantare nerambursabila pentru instalarea tinerilor fermieri dar si pentru investitii in exploatatiile agricole

              Incepand de astazi, 25 martie 2015, toti cei interesati vor putea depune cereri de finantare nerambursabila pentru proiectele de "Investitii in exploatatii agricole" (submasura 4.1) si pentru proiectele de "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" (submasura 6.1) din cadrul Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020.

           Prin Submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole" din cadrul Masurii 4 "Investitii in active fizice", vor primi sprijin financiar nerambursabil investitiile pentru cresterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor (in special cele de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe.

          Beneficiarii acestei submasuri pot fi fermieri (cu exceptia persoanelor fizice neautorizate), cooperative si grupuri de producatori (constituite in baza legislatiei nationale, care deservesc interesele membrilor).

          Finantarea nerambursabila pentru aceste categorii de beneficiari este de 50% (30% pentru fermele mari de peste 500.000 SO).[1]

Contributia publica totala aferenta sesiunii anuale 2015 pentru sM 4.1 este de 205.776.952 euro (finantarea Uniunii Europene si cofinantarea Guvernului Romaniei). Alocarea financiara se va face distinct astfel:

          Sector Vegetal:            72.021.933 €                         Sector Zootehnic:      72.021.933 €

          Zona montana:             41.155.391 €                         Ferma de familie:      20.577.695 €

           In cazul fermelor avand dimensiunea economica pana la 500.000 SO, sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi maximum de:

-     500.000 euro si 100.000 euro pentru fermele mici - pentru proiectele care prevad achizitii simple.

-     1.000.000 euro pentru sectorul vegetal si 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal - pentru proiectele care prevad constructii-montaj.

-     1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic si 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic.

-     2.000.000 euro si 400.000 euro pentru fermele mici - pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

          In cazul fermelor avand dimensiunea economica peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% si nu va depasi maximum de:

  • 500.000 euro - pentru proiectele care prevad achizitii simple.
  • 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume in spatii protejate (sere) si sectorul zootehnic - pentru proiectele care prevad constructii- montaj.
  • 2.000.000 euro - pentru proiectele care prevad crearea de lanturi alimentare integrate.

          In cazul cooperativelor si a grupurilor de producatori sprijinul va fi 50% fara a depasi maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investitiei.

 Intensitatea sprijinului nerambursabil va putea creste, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO, in cazul:

-     investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare (conform Regulamentului UE nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a Regulamentului 1305);

-     proiectelor integrate;

-     operatiunilor sprijinite in cadrul Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) - Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar in cazul solicitantilor care aplica pentru sM 16.1 - "Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale(GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar si forestier";

-     investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul UE nr. 1305/ 2013;

-     investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 Regulamentul UE nr. 1305/ 2013;

           In cadrul Submasurii 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din cadrul Masurii 6 "Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor", principalul obiectiv este acela de a oferi sprijin tinerilor fermieri sa se instaleze ca sefi unici ai unei exploatatii agricole pentru prima data. Astfel, tinerii fermieri sunt incurajati sa devina competitivi, sa se asocieze si sa participe activ la dezvoltarea lanturilor alimentare integrate.

          Beneficiarii eligibili pentru a primi finantare nerambursabila prin sM 6.1 sunt tinerii fermieri (PFA) care se instaleaza ca sefi unici ai exploatatiei agricole dar si persoanele juridice (SRL-uri si IMM-uri) in care se instaleaza un tanar fermier ca si asociat unic sau majoritar.

          Finantarea nerambursabila oferita de Uniunea Europeana pentru proiectele de investitii realizate in cadrul acestei submasuri este de 100%. Sprijinul nerambursabil acordat va fi de maximum 50.000 euro si va fi acordat tinerilor fermieri sub forma de suma forfetara, in 2 transe:

  • prima transa este de 75% din valoarea totala a sprijinului - se acoda la instalare.
  • a doua transa este de 25% - se acorda in maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finantare (perioada de cinci ani se aplica doar pentru sectorul pomicol), doar daca se constata ca a fost implementat corect Planul de Afaceri pana la acel moment si daca a fost asigurata imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei (comercializare a productiei proprii de minim 20% din valoare transa I).

 Contributia publica totala pentru anul 2015 aferenta acestei submasuri este in valoare totala de 111.209.889 euro incluzand finantarea nerambursabila de la Uniunea Europeana si contributia de la Bugetul National[1] S.O. - Coeficienti de Productie Standard exprimati in euro, cf. Regulamente CE nr. 1444/ 2002 si  nr. 868/ 2008.

 

.

 

Solutii si mecanisme procedurale si administrative aplicate de AFIR pentru eficientizarea gestionarii fondurilor europene PNDR 2020

                    Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a identificat si a aplicat o serie de solutii si mecanisme procedurale si administrative pentru simplificarea accesarii si derularii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), plecand de la nevoile reale ale beneficiarilor, atat din punct de vedere al nevoilor de finantare, cat si din punct de vedere al procedurilor de lucru - etapele de depunere, evaluare si selectie a proiectelor de investitii in agricultura sunt mult mai simplificate decat in PNDR 2007 - 2013.

                   PNDR 2020 este mai usor de accesat, are reguli de evaluare mai transparente si mai usor de inteles pentru beneficiari, iar timpul de evaluare si de selectie al proiectelor este considerabil scurtat.

                   Procesul de simplificare a fost unul complex si a urmarit atat facilitarea accesului potentialilor beneficiari la fondurile europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020, cat si asigurarea eficientei, echitabilitatii si legalitatii implementarii Programului.

                   Astfel, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aplica o serie de elemente si solutii inovative care asigura o gestionare eficienta si transparenta a fondurilor europene, concomitent cu facilitarea accesului la finantare. Aceasta facilitare este asigurata prin scurtarea perioadelor de evaluare si selectie a proiectelor si prin aplicarea de simplificari procedurale si mecanisme utile potentialilor beneficiari (depunere on-line, baza de date cu preturi de referinta, procedura de achizitii private on-line etc.).

                   Solutiile si mecanismele aplicate pentru implementarea PNDR:

 

REDUCEREA NUMARULUI DE DOCUMENTE SOLICITATE

                   Pentru a facilita depunerea dosarelor de investitii, AFIR a redus numarul de documente pe care beneficiarii trebuie sa le prezinte, atat in etapa de depunerea a cererii de finantare, cat si in etapa de implementare a proiectului.

Astfel, s-a redus efectiv numarul documentelor solicitate la depunerea dosarelor, prin eliminarea anumitor documente, cum ar fi: Raportul asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila, Certificat ONRC, Certificat de inregistrare, Adeverinta privind numarul de animale detinute

                   Prin protocoalele incheiate, AFIR va verifica o serie de informatii in mod direct, astfel incat solicitantul nu va mai fi obligat sa depuna adeverinte si certificate, dupa caz.

De exemplu, solicitantii de fonduri europene nu mai trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile fiind verificate direct de catre expertii AFIR pe site-ul ONRC.

De asemenea, nu se mai solicita Documentul eliberat de catre Circumscriptia Veterinara (adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte efectivul de animale detinut. Aceste informatii vor fi verificate de expertii AFIR in registru ANSVSA.

                   Numarul documentelor solicitate a scazut si prin faptul ca anumite documente vor fi solicitate la momentul contractarii si nu la momentul depunerii Cererii de Finantare.

De exemplu: certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, Acordul de mediu cu studiu de impact.

                   Proiectul Tehnic va fi depus la semnarea contractului de finantare, astfel incat beneficiarul nu trebuie sa mai cheltuiasca bani pentru intocmirea acestuia daca nu are siguranta ca va beneficia de cofinantarea europeana nerambursabila. Totodata intocmirea Proiectului Tehnic inainte de contract va diminua efortul de implementare  atat din partea AFIR, cat si din partea beneficiarilor, evitandu-se intocmirea de acte aditionale multiple pentru revizuirea tehnica a proiectului.

                   Diminuarea numarului documentelor necesare beneficiarilor este valabila si pentru etapele de implementare a proiectelor.

 

PROIECTE TIP SI DOCUMENTE STANDARDIZATE DE ATRIBUIRE

                   Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pune la dispozitia beneficiarilor proiecte model pentru finantarea anumitor tipuri de investitii realizate prin PNDR 2020, cum ar fi proiecte tip pentru: Ferma de legume in camp sau Livada de pomi si arbusti fructiferi.

                   Pentru beneficiarii publici vor fi adoptate documente standardizate de atribuire aplicabile pentru procedurile de achizitie derulate de beneficiarii PNDR. Scopul acestor documente standardizate este acela de a stabili conditii corecte si proportionate in raport cu complexitatea contractelor pentru toti potentialii participanti la procedura de achizitii. Se vor pastra cerintele si factorii de atribuire cu adevarat relevanti pentru proiect.

                   Prin aceasta AFIR urmareste limitarea ingradirii nejustificate a participarii agentilor economici la licitatii si, totodata, obtinerea unor evaluari transparente si obiective a ofertelor.

 

ELIMINAREA RESTRICTIILOR SUPLIMENTARE FATA DE REGULAMENTELE EUROPENE

                   Tot pentru a simplifica si facilita accesarea PNDR 2020, au fost eliminate din Cadrul National de Implementare (CNI) unele restrictii suplimentare fata de cele ale regulamentelor europene in domeniu.

De exemplu, un beneficiar al PNDR 2020 poate depune un alt proiect pe aceeasi submasura, cu respectarea conditiilor de eligibilitate, daca nu creeaza artificial conditiile necesare obtinerii sprijinului si daca proiectele nu formeaza impreuna un flux tehnologic.

 

DEPUNEREA, EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR IN PNDR 2020

                   Pentru depunerea efectiva a dosarelor cererii de finantare, in functie de linia de finantare accesata, beneficiarii au la dispozitie atat depunerea on-line, cat si depunerea dosarelor in format tiparit.

                   In primul rand, vor fi organizate sesiuni anuale continue, cu evaluare lunara. In acest sens, Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste un prag minim aferent intregii sesiunii, sub care niciun proiect nu se poate finanta, precum si un prag de calitate pentru selectia proiectelor.

                   Asadar, pragul minim se stabileste pentru intreaga sesiune, pe cand pragul de calitate este utilizat in evaluarea proiectelor pe parcursul sesiunii.

                   Intr-o prima etapa sunt selectate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu nivelul pragului de calitate stabilit. Proiectele cu punctaj sub pragul de calitate vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu proiectele depuse in luna urmatoare (la urmatoarea evaluare) care au punctajul mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective.

                   In cadrul etapei de evaluare se verifica eligibilitatea proiectelor. AFIR va analiza cu prioritate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective. Termenul estimat pentru evaluarea proiectelor este de 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care au fost depuse respectivele proiecte. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau mai multe sub-masuri.

                   Selectia proiectelor pentru finantare se va realiza pe baza principiilor si a criteriilor de selectie si vor fi ierarhizate dupa punctajul obtinut, tinand cont de pragul de calitate lunar. Pentru proiectele cu punctaj egal se vor aplica criteriile de departajare (ex.: valoarea eligibila a proiectului, tipul investitiei, sector prioritar, etc.). Totodata, se va tine cont de pragul minim stabilit pentru fiecare submasura, cu incadrare in alocarea financiara anuala disponibila.

                   Dupa intocmirea ultimului raport de selectie lunar se va realiza un Raport de regularizare prin care se va face redistribuirea alocarilor intre domeniile de interventie. Totodata, prin acest Raport se stabileste finantarea proiectelor eligibile neselectate, situate intre pragul de calitate si pragul minim.

                   Sistemul de selectie pentru PNDR 2020 prezinta nu doar avantajul de a evita aglomerarea cu volum mare de proiecte in sistem, ci si, implicit, MICSORAREA TIMPULUI de asteptare de la depunerea proiectului pana la momentul contractarii.

                   Sistemul garanteaza FINANTAREA PROIECTELOR DE CALITATE si ofera predictibilitatea conditiilor de eligibilitate si selectie, prin faptul ca cerintele aferente nu se modifica pe parcursul unui an de selectie. Mai mult, beneficiarul poate estima momentului selectiei si are la dispozitie o perioada mai mare de timp pentru realizarea si depunerea proiectului (nu doar o luna).

 

SIMPLIFICAREA MECANISMULUI DE ACORDARE A AVANSULUI

                   Un alt avantaj pentru beneficiarii PNDR este simplificarea mecanismului de acordare a avansului, in sensul acordarii acestuia inca de la prima achizitie avizata de AFIR, atat pentru beneficiarii publici cat si pentru cei privati.

                   Astfel, beneficiarul privat poate primi in avans un procent maxim de 50% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile. Avansul poate fi primit numai dupa ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achizitii.

                   Pentru beneficiarii publici, in cazul in care vor primi avizarea unei singure achizitii din partea AFIR, acestia pot solicita si primi in avans o suma reprezentand maximum 40% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibila a cofinantarii nerambursabile va fi acordat doar in cazul avizarii favorabile a tuturor achizitiilor.

 

MODALITATEA DE DECONTAREA A TVA-ULUI PENTRU BENEFICIARII PNDR

                   O alta facilitate priveste modalitatea de decontare a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Acestia pot solicita decontarea contravalorii TVA fara a avea atasate documentele de plata si extrasele de cont care sa justifice plata TVA-ului inca de la prima cerere de plata si nu doar la ultima cerere de plata.

                   Acest principiu se aplica indiferent de numarul transelor de plata.

 

PLATA LA FACTURA

                   Totodata, pentru beneficiarii privati se devanseaza decontarea platilor aferente cheltuielilor eligibile, dar cu respectarea intensitatii contributiei proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentand cheltuielile eligibile aferente contributiei publice a proiectelor numai in baza documentelor justificative de tip factura.

 

CREAREA BAZEI DE DATE CU PRETURI DE REFERINTA PENTRU PNDR.

                  Mai mult, procedura de achizitie pentru beneficiarii PNDR a fost simplificata prin crearea Bazei de Date cu Preturi de Referinta pentru masini, utilaje si echipamente specializate. Baza de date este disponibila pe site-ul AFIR (www.afir.info) sub forma unei aplicatii web, fiind utilizata deja de beneficiarii PNDR. In acest moment Baza de date are peste 14.000 de elemente unice, fiind in continuua actualizare si completare.

                   Astfel, daca beneficiarul doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in Baza de date cu preturi de referinta a AFIR, acesta il achizitioneaza direct, fara a mai parcurge procedura de selectie de oferte.

                   Beneficiarul care urmeaza acest tip de achizitie trebuie sa se asigure ca bunul care urmeaza a fi cumparat se regaseste in memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii?montaj) sau in studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii?montaj) depus de beneficiar odata cu proiectul de investitie si ca respecta intocmai cerintele si caracteristicile tehnice mentionate in aceste documente.

                   Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea achizitiei. Toate documentele vor fi prezentate direct la plata, fiind incluse in  dosarul cererii de plata.

                   Acest demers reprezinta o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultura. Pe langa usurarea procesului de achizitie, existenta bazei de date cu preturi de referinta ajuta beneficiarul inclusiv in stabilirea unui buget cat mai exact al proiectului.

 DERULAREA ON-LINE A PROCEDURII DE ACHIZITII PRIVATE 

                   Beneficiarii PNDR pot derula on-line procedura de achizitii private, direct de pe pagina de internet a AFIR - www.afir.info.

                   Aceasta abordare asigura evitarea aparitiei intarzierilor in derularea contractelor de finantare, precum si eliminarea unor eventuale contestatii din partea ofertantiilor privind lipsa de transparenta si directionarea procesului de achizitie de catre beneficiarii PNDR - contestatii care pot duce la blocarea procesului de achizitie.

                   Beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a Agentiei si, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedura de achizitie.

                   Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

                   Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face on-line la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

                   Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publica rezultatul procedurii de achizitie (inclusiv notificarile pentru ofertantii castigatori si necastigatori) si beneficarul va respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestatii. Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

 REDUCEREA NUMARULUI DE CONTROALE PE TEREN 

                   Simplificarile in accesarea si implementarea Programului aplicabile beneficiarilor au un echivalent in reducerea numarului de controale pe teren. Astfel, nu se vor mai efectua vizite pe teren pentru validarea fiecarei cereri de plata.

                   Fluxul de verificare a proiectelor se scurteaza - proiectele care contin achizitii simple vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Judetene ale AFIR, iar cele care includ achizitii complexe vor fi verificate exclusiv la nivelul Oficiilor Regionale.

 EVITAREA RISCURILOR DE CREARE A CONDITIILOR ARTIFICIALE

                   In urma analizelor efectuate de MADR s-a constatat ca unele dintre criteriile de selectie punctate in PNDR 2007-2013 erau atinse de catre beneficiari in mod artificial pentru a creste punctajul proiectului.

De exemplu, punctajele suplimentare pentru fermierii cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului (ex: in cazul Masurii 121 sau 312), puncte suplimentare pentru start-up-uri sau pentru proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca (ex: in cazul Masurii 312).

O problema in acest sens a creat si criteriul privind inscrierea in forme asociative.

                   Astfel, toate aceste tipuri de criterii de selectie au fost eliminate, fiind introduse doar criterii de selectie clare si masurabile.

De exemplu, pentru PNDR 2014-2020, nu mai sunt prioritizati membrii formelor asociative, ci formele asociative. Se elimina astfel riscul ca fermierii sa se inscrie in asociatii doar pentru a obtine punctaj suplimentar.

 COSTURI SIMPLIFICATE

                   Tot ca parte a simplificarii procedurilor de lucru in favoarea beneficiarilor este si utilizarea costurilor simplificate pentru infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, de vita de vie si pentru infrastructura rutiera in mediul rural. 

                   Impactul direct al acestei masuri este simplificarea implementarii proiectelor prin utilizarea costurilor standard, asigurandu-se astfel rezonabilitatea preturilor. <

 

                     AFIR - Directia Relatii Publice - 004 031 860 11 00  

                relatii.publice@afir.info

 

 

0 comentarii6342 vizualizări25 martie 2015
rss 2.0
rss 2.0