Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Marti 11 Mai 2021 - 14587
Controale oficiale efectuate de D.S.V.S.A B-N in trimestrul I 2018.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, in trimestrul I 2018, inspectorii D.S.V.S.A. Bistrita-Nasaud au efectuat 1056 controale pentru verificarea modului in care sunt respectate conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in:

-      abatoare;

-      unitati de transare a carnii;

-      unitati de procesare carne;

-      unitati colectare/procesare lapte;

-      unitati de procesare peste;

-      unitati depozitare a alimentelor de origine animala si nonanimala;

-      unitati de morarit si panificatie;

-      unitati de fabricare alcool;

-      unitati de vanzare cu amanuntul (carmangerii, macelarii, unitati de alimentatie publica, pizzerii, cantine, unitati tip catering, cofetarii, patiserii, laboratoare de pariserie/cofetarie, pensiuni turistice, unitati de tip supermarket/hipermarket, magazine alimentare);

-      pietele agroalimentare si targurile de animale vii din judet;

-      exploatatii profesionale si nonprofesionale de animale.

In urma controalelor s-au constatat deficiente cu privire la:

-      ambalarea si etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare, in vederea depozitarii si valorificarii, precum si comercializarea acestora neetichetate potrivit legislatiei in vigoare;

-      comercializarea si/sau depozitarea produselor alimentare in spatii necorespunzatoare;

-      manipularea produselor alimentare cu incalcarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

-      medicul veterinar de libera practica imputernicit a intarziat nejustificat cu peste 15 zile fata de termenul prevazut in normele sanitare veterinare pentru inregistrarea in baza nationala de date informatice a suinelor, ovinelor si caprinelor, pentru inregistrarea miscarilor si a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale si pentru corectarea erorilor;

-      eliberarea de documente sanitare veterinare de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti in alte conditii decat cele prevazute in normele, instructiunile si dispozitiile in vigoare.

-      detinerea de animale neidentificate;

-      neanuntarea medicului veterinar de libera practica si a autoritatilor administratiei publice locale a decesului unor animale pe care le detin;

-      instrainarea animalelor fara documentele cerute de legisla in vigoare;

-      proprietarul animalelor nu a declarat, in scris, medicului veterinar de libera practica imputernicit, pentru fiecare animal, cauza disparitiei din exploatatie vanzare/ cumparare fara documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu, pentru animalele inregistrate in baza nationala de date informatice ca existente in exploatatie, dar care in realitate nu se mai afla in exploatatie.

Pentru abaterile de la legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor au fost aplicate 70 sanctiuni contraventionale, in valoare de 91.880 lei si 17 avertismente respectiv, au fost confiscate 145,2 kg produse alimentare.

 

   Director executiv,

  Dr. BOGOLIN IOAN  .

0 comentarii3038 vizualizări17 aprilie 2018
rss 2.0
rss 2.0