Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 15 Aprilie 2021 - 14587
BULETIN DE AVERTIZARE Fitosanitar nr. 2 din 31 martie 2021.

La  MAR  se vor aplica 3 tratamente astfel:  Tratamentul I - pentru combaterea gargaritei florilor de mar (Anthonomus pomorum), insectelor minatoare, oualor de afide si acarieni, paduchelui din San-Jose, paduchelui lanos, fainarii cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

  1. POLECI - 0,03% - 0,05% + KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06%  sau SULFOLAC 80 WG - 0,3%; 
  2. AFFIRM OPTI - 2 kg/ha sau KARATE ZEON - 0.015% sau LASER 240 SC - 0.9 l/ha + MICROTHIOL SPECIAL  - 0,3% + KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06% sau SULFOMAT 80 PU -0,3% sau  SULFOLAC 80 WG - 0,3% ; 

 

               Tratamenul  se va efectua in perioada 01 - 07 aprilie 2021 - atunci cand 10 - 15 % din mugurii florali sunt dezmuguriti (bracteele sunt distantate si la varf se vede usor culoarea verde-argintiu)

 

ATENTIE - Tratamentul se va incepe pe versantii sudici si cu  soiurile timpurii  iar perioada de avertizare se va prelungi cu numarul de zile cu ploi, temperaturi scazute si vant puternic.

 

- Tratamentul II - se va efectua la inceputul infrunzitului mugurilor florali (urechiusa de soarece) daca  ploua cel putin 0,3 mm si temperatura atmosferica este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va incheia in 4 - 6 zile. In cazul in care lipseste unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectueaza.

 

- Tratamentul III - se va efectua intre fazele de rasfirarea inflorescentei si infoierea corolei (perioada se poate prelungi  pana  cand 0,5% din inflorescente au cate un boboc inflorit) - acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie in prevenirea si combaterea rapanului.

 

 Pentru combaterea rapanului, fainarii, focului bacterian, moniliozei, bolilor de scoarta si muguri, insectelor minatoare si defoliatoare, gargaritei mugurilor (Sciaphobus squalidus)(tratamentul II si III) se va interveni cu:

  1. 1.      ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% sau CHAMP 77 WG- 0,2 % sau FUNGURAN OH 50 WP -0,3% sau KOCIDE  2000 - 0,25% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,3% +  SERCADIS - 0,25 l/ha se aplica de la faza de buton floral  sau KUMULUS DF - 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06%  + AFFIRM OPTI - 2 kg/ha sau MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;
  2. 2.     ALCUPRAL 50 PU - 0,2% sau FLOWBRIX - 3.750 L/ha+ KARATHANE M 35 CE - 0,06% + DECIS 25 WG - 0,003%;
  3. 3.     MACCANI - 2.5 kg/ha sau SERCADIS - 0,25 l/ha + DECIS 25 WG - 0,003%

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

INTOCMIT,

 

ing. Dina VASILIU

 

               MINISTERUL AGRICULTURII  SI DEZVOLTARII RURALE

                                                 AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 3 din 31 martie 2021

 

 

La PAR  se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea focului bacterian al rozaceelor, arsurii bacteriene comune,  puricelui melifer, paduchelui din San-Jose si alti paduchi testosi, oua de afide, acarieni, insecte defoliatoare si minatoare astfel :

- tratamentul I - se va efectua la inceputul infrunzitului mugurilor florali (urechiusa de soarece) daca  ploua cel putin 0,3 mm si temperatura atmosferica este mai mare de 6 grade celsius. Tratamenul se va incheia in 5 - 6 zile. In cazul in care lipseste unul din criteriile de mai sus tratamentul nu se efectueaza.

 

- tratamentul II - se va aplica intre faza de rasfirarea inflorescentei si infoierea corolei (perioada se poate prelungi pana cand 0,5% din mugurii florali au cate o floare desfacuta) - acest tratament trebuie efectuat fiind considerat tratament cheie in prevenirea si combaterea rapanului.

 

Se va folosi unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :

  1. ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% sau CHAMP 77 WG- 0,2 % sau FUNGURAN OH 50 WP - 0,3% + MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 %;

     2.   ALCUPRAL 50 PU - 0,3% sau  KOCIDE  2000 - 0,25% + AFFIRM OPTI - 2 kg/ha

     3.   MACCANI - 2.5 kg/ha sau SERCADIS - 0,25 l/ha + DECIS 25 WG - 0,003%

               La  PRUN se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, hurlupilor , bacteriozelor, paduchelui din San-Jose, oualor de afide si acarieni astfel:

               - tratamentul I - se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) si se va incheia in 5 - 6 zile;

 

               - tratamentul II - se va aplica incepand de la faza de buton alb pana la deschiderea primelor flori cu:

 

ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,3% sau CHAMP 77 WG - 0,3% sau  KOCIDE  2000 - 0,25% sau FUNGURAN OH 50 WP - 0,3% sau CAPTAN 0.15 %+  MOSPILAN 20 SG  0,025% - 0,03 % sau AFFIRM OPTI - 2 kg/ha sau DECIS 25 WG - 0,003%

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

 

INTOCMIT,

 

ing. Dina VASILIU

 

 

               MINISTERUL AGRICULTURII  SI DEZVOLTARII RURALE

                                               AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

   OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 4 din 31 martie 2021

 

 

               La CIRES, VISIN, CAIS si PIESIC se vor aplica 2 tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii bacteriene si micotice, paduchelui din San-Jose, oualor de afide astfel :

- tratamentul I - se va aplica la umflarea mugurilor ( buton verde ) si se va incheia in 5 - 6 zile;

 

               - tratamentul II - se va aplica incepand de la faza de buton alb pana la deschiderea primelor flori cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

 

1. ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5% +  DECIS 25 WG - 0,003%;

2. CHAMP 77 WG - 0,2% sau ALCUPRAL 50 PU - 0,2% + FASTAC 10 EC - 0,015%.

3. FOLICUR SOLO - 0,075% sau SCORE 250 EC - 0.2 l/ha  + DECIS 25 WG - 0,003% sau KARATE ZEON - 0,015%.

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

 

INTOCMIT,

ing. Dina VASILIU

 

               MINISTERUL AGRICULTURII  SI DEZVOLTARII RURALE

                                                 AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 5 din 31 martie 2021

 

 

               RASADURILE DE LEGUME ( tomate, ardei, vinete, varza, gulii ) - se vor stropi impotriva bolilor foliare si de tulpina, afidelor, musculitei albe, acarienilor cu:

1.  RIDOMIL GOLD MZ 68 WG - 2,5 kg/ha sau FOLPAN 80 WDG - 0,2% sau ORTIVA TOP - 1 l/ha + DECIS 25 WG - 0,003% sau KARATE ZEON - 0,015% sau LIMOCIDE - 2l/ha sau VERTIMEC 1.8% EC - 1 l/ha.

 

2. DITHANE M 45 - 0,2% sau SCORE 250 EC 0.5l/ha + DECIS 25 WG - 0,003% sau KARATE ZEON - 0,015% sau VERTIMEC 1.8% EC - 1 l/ha.

               Produsele care se folosesc pentru prevenirea si combaterea bolilor se vor aplica saptamanal iar produsele care se folosesc pentru combatrea daunatorilor se vor utiliza doar la aparitia atacului.

               Tratati USTUROIUL - pentru combaterea atacului produs de musca usturoiului (Suillia lurida Meig. ) la culturile infiintate in toamna cu unul din produsele :

DECIS 25 WG - 0,003% sau COLUMBO 0.8 MG - 12kg/ha sau BENEVIA - 0.75 l/ha sau KARATE ZEON - 0,015%           Tratamentul se va efectua cand usturoiul are 2 - 3 frunze formate si se va repeta la un interval de 8-12 zile fata de primul.

 

 

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

 

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

 

INTOCMIT,

 

ing. Dina VASILIU

 

 

 

               MINISTERUL AGRICULTURII  SI DEZVOLTARII RURALE

                                                 AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

 

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 6 din 31 martie 2021

 

 

 

 

               Tratati CAPSUNUL pentru combaterea putregaiului pielos al fructelor si coletului, patarea alba si purpurie a frunzelor cu unul din fungicidele :

ALCUPRAL 50 PU - 0,2% sau CHAMP 77 WG - 0,3% sau ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5%.

               Tratamentul se va efectua la aparitia primelor frunze.

 

               Tratati ZMEURUL pentru a combate septorioza, antracnoza, arsura lastarilor, patarea cenusie a frunzelor cu unul din produsele :

ALCUPRAL 50 PU - 0,2% sau CHAMP 77 WG - 0,3% sau ZEAMA BORDELEZA TIP "MIF"- 0,5%.

               Tratamentul se va efectua la umflarea mugurilor .

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului

inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

 

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

INTOCMIT,

 ing. Dina VASILIU

 

 

 

               MINISTERUL AGRICULTURII  SI DEZVOLTARII RURALE

                                                 AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA

OFICIUL FITOSANITAR BISTRITA-NASAUD

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 7 din 31 martie 2021

 

ALINIAMENTELE, PARCURILE si  ARBORETELE,se vor trata impotriva Omidei paroase a buxusului --- Cydalima perspectalis cu:

 

KARATE ZEON - 0,015 % sau FASTER 10 CE - 0,02% sau JACKPOT 2.5 EC - 0.5 l/ha sau BENEVIA - 0.75 l/ha sau  DELTAM - 5.0 ml/10l apa/100 mp sau IKEBANA TRIPLE ACCION - 44.84 L/ha.

Tratamentul se poate repeta la un interval de 7-14 zile.

 

 

 

 

         Fig. 3 (Omida paroasa a buxusului - Cydalima perspectalis)

 

 

 

Alte Recomandari importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spalarii echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajunga in apropierea apelor de suprafata, santuri etc.

-este interzis pasunatul  sau folosirea ierbii in hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fara vant.  Nu aplicati tratamentul daca viteza vantului este mai mare

de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protectia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de catre "COMISIA INTERMINISTERIALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR", avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMANIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator.

Utilizarea lor corecta include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si indeplinirea conditiilor stabilite in conformitate cu articolul 31 si specificate pe eticheta. Aceasta respecta, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, in special, principiile generale de combatere integrata a daunatorilor prevazute la articolul 14 si in anexa III la respectiva directiva.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piata si utilizarea produselor de protectie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza:

 

 

 

Nume si prenume fermier/soc. comerciala.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societatii ......................

(Comuna, judetul)  

Ferma (nume/numar, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectua-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra si

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

carii

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnatura

Data

inceperii recoltarii produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  in consum populatiei

Agentul de daunare:

boli/

daunatori/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gata

/doza folosita

Supra-

fata,

ha

Cantitati

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul,

purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societatii.

 

INTOCMIT,

 ing. Dina VASILIU

0 comentarii784 vizualizări31 martie 2021
rss 2.0
rss 2.0