Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 05 August 2021 - 14587
Nu uita, depune cererea!

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste fermierilor ca: pana la data de 20 iulie 2021 inclusiv, pot depune cererea de inscriere in Programul pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021.

 Pana in 14 iulie 2021, au fost depuse 7.148 cereri pentru o suprafata totala de 778,93 hectare.

 

Schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021 pentru sustinerea productiei de legume cultivate in spatii protejate, respectiv:

  Ardei gras si/sau ardei lung;

  Castraveti;

  Tomate;

  Vinete.

 

Cererile de inscriere in Program, insotite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, posta sau e-mail la centrul judetean / local / al municipiului Bucuresti unde solicitantul a depus cererea unica de plata pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau in cadrul unitatii administrativ teritoriale unde are suprafata cultivata cea mai mare.

Beneficiarii sunt:

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator emis in temeiul Legii nr.145/2014, valabil pana la 31 decembrie 2021;

b) persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;

c) producatorii agricoli persoane juridice.

 

Valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/cultura/1.000 mp/beneficiar este de 2.000 euro si se acorda in lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de catre Banca Centrala Europeana, la data de 30 septembrie 2020, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 323 din 1 octombrie 2020.

 

Mai multe informatii referitoare la accesarea masurii privind sustinerea productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii - tip si legislatia, se regasesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, la sectiunea

http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/legume-in-spatii-protejate-20211624359084

 

!!! pana la data de 09 august 2021 inclusiv, pot depune cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Pana astazi, 14 iulie 2021, au fost depuse 27.348 cereri pentru 407.491 capete bovine.

Schema de ajutor de stat in sectorul bovin se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat si documentele justificative se depun la Centrele APIA judetene/locale /al Municipiului Bucuresti sau transmise prin fax, posta sau in format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu conditia asumarii prin semnatura de catre reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagina a documentului transmis.

Beneficiari sunt crescatorii care detin animale din speciile bovine (taurine si bubaline), respectiv, persoane fizice, persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au in posesie permanenta animale inscrise in RNE, in calitate de proprietar de animale si/sau proprietar de exploatatie.

Valoarea ajutorului de stat se calculeaza pentru fiecare beneficiar in functie de numarul de capete de bovine eligibile la care se poate adauga si valoarea calculata in functie de cantitatile de lapte, in tone, produse si valorificate, eligibile pana la concurenta plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta.

Plata ajutorului de stat se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2021.

Mai multe informatii referitoare la accesarea ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, modelul cererii - tip si legislatia aferenta, se regasesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, la sectiunea http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/ajutor-de-stat-bovine-covid19-2021

 

APIA, mereu alaturi de fermieri!

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

0 comentarii945 vizualizări15 iulie 2021
rss 2.0
rss 2.0