Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Joi 30 Mai 2024 - 14587
Prelungire termen depunere cereri de plata pana la data de 31 mai 2023 inclusiv.

In Monitorul Oficial nr.407 din 12.05.2023 a fost publicata Hotararea Guvernului nr.422/10.05.2023 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a interventiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finantate din Fondul european de garantare agricola si de la bugetul de stat.

Prin actul normativ adoptat de Guvern au fost corelate anumite prevederi din Hotararea Guvernului nr.1571/2022 si Planul strategic PAC 2023 - 2027, si, totodata, a fost aprobata prelungirea termenului de depunere a cererilor de plata pentru interventiile IACS prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) -c) din HG nr. 1571/2023, precum si modificarile la acestea, pana la data de 31 mai inclusiv, fara penalizari.

Conform Hotararii Guvernului nr. 422/10.05.2023, cererile de plata pot fi depuse si dupa data-limita de depunere, pana cel tarziu la data de 9 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul daca cererea de plata ar fi fost depusa pana la termenul stabilit. Daca o astfel de intarziere depaseste data de 9 iunie, cererea de ajutor sau de plata este considerata inadmisibila, iar beneficiarului nu i se acorda niciun ajutor sau sprijin. Modificarile la cererile de plata se depun fara penalitati de intarziere pana la data de 9 iunie inclusiv. Modificarile la cererile de plata pot fi depuse si dupa data de 9 iunie pana cel tarziu data de 16 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pe zi lucratoare a sumelor pentru utilizarea efectiva a parcelelor agricole in cauza.

Prelungirea termenului a survenit ca urmare a nevoii fermierilor de a se familiariza cu noile interventii prevazute in Planul strategic PAC 2023 - 2027, precum si a personalului APIA pentru inregistrarea tuturor solicitantilor si a documentelor aferente in sistemul informatic, avand in vedere ca acesta este primul an de aplicare a noii Politici Agricole Comune.

Reamintim fermierilor care doresc sa aplice pentru masura 11 - agricultura ecologica de obligativitatea respectarii termenului limita de 16 mai, inclusiv, pana la care pot depune dosarele de inscriere in sistemul de agricultura ecologica pentru anul 2023, conform prevederilor Ordinului nr. 45 din 25.02.2022 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea activitatii operatorilor/ grupurilor de operatori in agricultura ecologica.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii4032 vizualizări19 mai 2023
rss 2.0
rss 2.0