Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Miercuri 17 Iulie 2024 - 14587
APIA primeste Cereri de plata pentru interventiile aferente sectorului apicol 2024.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 iulie 2024 inclusiv, pot depune cererile de plata si documentele doveditoare pentru interventiile aferente sectorului apicol 2024 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si de la bugetul de stat.

Solicitantii depun o singura cerere de plata la Centrele APIA, direct sau prin intermediul persoanei imputernicite notarial/reprezentantul legal, insotita de documentele justificative. Formularele cererilor de plata pot fi printate accesand urmatorul link: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2024/. Totodata, APIA pune la dispozitia beneficiarilor formularistica si documentatia necesare implementarii interventiilor aferente sectorului apicol.

Cheltuielile aferente interventiilor apicole se realizeaza de catre solicitanti in perioada 1 ianuarie - 31 iulie inclusiv, a anului de cerere.

Solicitantii care au efectuat achizitii de produse/servicii inainte de publicarea in M.O.F 538 din 10.06.2024 a O.M.A.D.R. nr.228/2024, trebuie sa respecte conditiile de eligibilitate prevazute in ghidul solicitantului "Sprijin financiar pentru interventiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 " ISA-PS 2023, editia I, care poate fi consultat accesand urmatorul link: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2023/ .

Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2024 este de 12.163.260 euro, din care 50% contributia Uniunii Europene si 50% contributia Romaniei, de la bugetul de stat.

Pentru platile anului 2024 cursul de schimb este stabilit la valoarea de 4,9756 lei.

Plata sprijinului financiar se va efectua de catre APIA dupa controlul administrativ al tuturor cererilor de plata, controlul la fata locului, centralizarea sumelor eligibile in vederea incadrarii in cuantumul unitar planificat si plafonul alocat pentru fiecare interventie accesata conform PS PAC 2023-2027 si stabilirea sumei eligibile la plata a fiecarei cereri de plata.

Solicitantii trebuie sa pastreze si sa arhiveze toate documentele care au legatura cu interventiile aferente sectorului apicol 2023-2027 pe o perioada de cel putin 5 ani de la intocmirea acestora.

Pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, in cadrul sectiunii: Masuri de piata - Apicultura - Anul 2024 (https://apia.org.ro/directia-masuri-de-piata/apicultura/anul-2024/) se regasesc informatii detaliate privind interventiile aferente sectorului apicol din cadrul planului strategic PAC 2023-2027 pentru anul 2024.

In ANEXA va prezentam interventiile in sectorul apicol pentru care se pot depune cereri de plata in anul 2024 si legislatia aferenta.

      APIA asigura toti fermierii de sprijin, implicare si atasament!

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

 

 

 

ANEXA

Interventiile in sectorul apicol pentru care se pot depune cereri de plata in anul 2024 sunt urmatoarele:

  1. A.   Interventii apicole pentru formele asociative

1. Interventia IS-A-02 "Promovare, comunicare si marketing, inclusiv actiuni de monitorizare a pietei si activitati care vizeaza in special sensibilizarea consumatorilor in privinta calitatii produselor apicole", din care:

      -   Interventia IS A-02-01 "Promovarea apiculturii si a produselor apicole".

2. Interventia IS-A-03 - "Investitii in active corporale si necorporale, precum si alte actiuni", compusa din:

       -  Interventia IS A-03-01 "Achizitia de catre formele asociative de echipament pentru procesarea cerii in vederea obtinerii fagurilor artificiali";

      -  Interventia IS A-03-02 "Achizitia de catre formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii".

  1. B.    Interventii apicole pentru apicultori

1. Interventia IS-A-04 "Combaterea agresorilor si a bolilor specifice stupilor, in special a varoozei, din care achizitie de produse medicinale veterinare", din care:

          -  Interventia IS-A 04-01 "Achizitionarea de produse medicinale veterinare pentru tratarea varoozei si nosemozei".

2. Interventia IS-A-05 "Investitii in active corporale si necorporale, precum si alte actiuni, inclusiv pentru rationalizarea transhumantei", compusa din:

         -     Interventia IS A-05-01 "Achizitionarea de cutii noi in vederea inlocuirii cutiilor uzate in urma deplasarii in pastoral";

         -    Interventia IS A-05-02 "Achizitionarea de accesorii apicole";

         -   Interventia IS A-05-03 "Achizitionarea de unelte apicole si echipamente de protectie";

         -  Interventia IS A-05-04 "Achizitionarea de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum si echipamente de incarcare-descarcare a stupilor in pastoral".

3. Interventia IS-A-06 "Investitii in active corporale si necorporale, precum si alte actiuni, inclusiv pentru repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor", compusa din:

         -     Interventia IS A-06-01 "Achizitionarea matci si/sau familii de albine";

         -      Interventia IS A-06-02 "achizitionarea de accesorii apicole de catre stupinele de elita/multiplicare".

4. Interventia IS-A-07 "Actiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiza a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scaderii productivitatii, precum si a substantelor cu potential toxic pentru albine" , din care:

          -    Interventia IS A-07-01 "Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care sa ateste calitatea mierii".

LEGISLATIE:

- Hotararea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a interventiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul nr. 105/2023 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, documentelor justificative, conditiilor si modului de implementare a interventiilor aferente sectorului apicol prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a interventiilor aferente sectoarelor vegetal si zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finantate din Fondul european de garantare agricola si de la bugetul de stat, completat si modificat prin OMADR nr. 228/05.06.2024, reglementeaza modul general de implementare a interventiilor aferente sectorului apicol.

 

 

 

0 comentarii1890 vizualizări27 iunie 2024
rss 2.0
rss 2.0