Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 25 Septembrie 2021 - 14587
Plati privind bunastarea animalelor.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in perioada 16 octombrie - 15 noiembrie 2012 inclusiv, primeste Cererile de  ajutor pentru  Masura 2.1.5. - Plati privind bunastarea animalelor - pachetul (b) pasari, acordate fermierilor care isi vor asuma, in mod voluntar, angajamente pentru o perioada de minim 5 ani de la data de 16 octombrie 2012.

Solicitanti - exploatatiile comerciale din sectorul de crestere a pasarilor, autorizate sanitar - veterinar, care isi asuma angajamente voluntar in favoarea bunastarii animalelor.

Criterii generale de eligibilitate:

  1. detine autorizatie/ii sanitar  veterinar  pentru toate exploatatia/ile comerciale;
  2. se angajeaza sa mentina conditiile de bunastare si sa respecte cerintele specifice subpachetelor pentru care aplica pe o perioada de minim 5 ani, de la data de 16 octombrie 2012;
  3. sa respecte cerintele legale in materie de gestionare impreuna cu bunele conditii agricole si de mediu, conform OMADR/OMMP/ANSVSA nr. 187/2155/42/2011 aplicabile terenurile agricole apartinand solicitantului precum si activitatilor agricole desfasurate de catre acesta pe toata durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, dupa caz.

Cererea de ajutor va fi completata on-line de catre solicitant, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. Dupa completarea on-line, cererea se tipareste si se depune la Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala se afla sediul social al solicitantului.

Cererea de ajutor este insotita, obligatoriu, de urmatoarele documente:

ü      Copie CUI;

ü      Copie buletin/carte de identitate a titularului / administratorului / reprezentantului legal / imputernicitului;

ü      Copie autorizatie/ autorizatii sanitar-veterinara/e detinuta/e;

ü      Copia schitei adaposturilor pentru fiecare exploatatie (din care sa reiasa adresa si suprafata spatiilor de cazare/spatiul maxim de cazare pe hale/custi imbunatatite);

ü      Program de iluminat: vara/ iarna (functie de data schimbarii orei) care sa contina intervalul orar pe perioade, in functie de tehnologia de crestere;

 

ü      Copia dupa notificarea crescatorului de pasari catre DSVSA judeteana a densitatii practicate  in bunastarea minima (conform Ordinului ANSVSA nr. 30/2010 si/sau conform Ordinului ANSVSA nr. 63/2012 );

ü      Graficul anual estimativ de livrare;

ü      Graficul anual estimativ de populare,

ü      Miscarea anuala estimata a efectivelor de gaini ouatoare/rase grele in cazul inexistentei livrarilor catre abator;

ü      Document coordonate bancare,

ü      Imputernicire si copii dupa actele de  identificare  ale imputernicitului, daca este cazul.

Pentru categoriile de pui de carne si/sau  pui de curca, se estimeaza efectivul ce urmeaza a fi livrat la abatorizare in perioada 16 octombrie 2012 -15 octombrie 2013  (6.5 / 3.7 cicluri pe an).

In cazul in care beneficiarul nu are livrari catre abator pentru  categoriile de gaini ouatoare / gaini rase grele, se estimeaza efectivul mediu anual.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii3752 vizualizări19 octombrie 2012
rss 2.0
rss 2.0