Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Sambata 25 Septembrie 2021 - 14587
Plati pentru un numar de 22.457 rentieri agricoli. Ajutoare de stat privind bunastarea pasarilor si porcinelor.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va plati astazi, 28 noiembrie a.c., ultima transa in valoare de 22,820 milioane lei, pentru un numar de  22.457 rentieri agricoli. Suma totala alocata pentru plata rentei viagere agricole in anul 2012 a fost de aproximativ 72  milioane lei pentru  un numar de 74.000 rentieri agricoli.

Odata cu aceasta ultima plata toti rentieri  agricoli, care in perioada 01.03. - 31.08.2012 au obtinut viza anuala prin centrele judetene APIA, isi vor incasa dreptul cuvenit pentru renta viagera agricola aferenta anului 2011.

Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa, ori incheie acord cu investitorul (se aplica persoanelor care au solicitat obtinerea calitatii de rentier pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acord cu investitorul si echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza de catre APIA, prin mandat postal, virament bancar sau orice modalitate prevazuta de lege.

Renta viagera se plateste intr-o singura rata anuala, pana la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata.

Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul respectiv poate fi incasata de mostenitorii sai pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor.

Reamintim ca APIA a preluat, incepand cu 01 februarie 2011, conform prevederilor OUG nr. 70/2010 si ale OUG nr. 125/2010, activitatea desfasurata de Oficiul National de Renta Viagera Agricola din cadrul Agentiei Domeniilor Statului, iar centrele judetene APIA au preluat activitatea desfasurata de birourile judetene ale Oficiului National de Renta Viagera Agricola.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE.

 

 

 

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) informeaza  ca a virat in conturile de subventie ale Centrelor Judetene sumele necesare efectuarii platilor catre beneficiarii ajutoarelor de stat privind bunastarea pasarilor si bunastarea si protectia porcinelor, conform H.G. nr.838/2012 si H.G. nr.839/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in suma totala de 688.295.000,00 lei,  aferenta anului financiar 16 octombrie 2011 - 15 octombrie 2012, din care 432.895.000,00 lei pentru bunastare pasari si 255.400.000,00 lei pentru bunastare porcine.

Precizam ca numarul total al beneficiarilor este de 498, respectiv 286 de beneficiari ai ajutorului de stat pentru bunastare pasari si 212 de beneficiari ai ajutorului de stat pentru bunastare porcine.

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

0 comentarii3780 vizualizări28 noiembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0