Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Agricultura Marti 11 Mai 2021 - 14587
Se pot depune cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru politele de asigurare.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, pana in data de 31 mai 2013 inclusiv, se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru politele de asigurare incheiate cu societatile de asigurare-reasigurare pentru culturile infiintate in toamna anului 2012  si pentru care s-a platit contravaloarea acestora.

Conform H.G. nr. 756/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare beneficiarilor si reprezinta o cota procentuala din costul primelor de asigurare platite de catre producatorii agricoli, dupa cum urmeaza: 

70% pentru politele care prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

50% pentru politele care prevad acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum si a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile si/sau a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestari parazitare.

Beneficiarii ajutorului de stat sunt intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitate in domeniul productiei agricole primare, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si conform Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, beneficiarii completeaza si depun cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare pentru culturile agricole insotita de urmatoarele documente:

- centralizatoarele politelor de asigurare, conform modelelor pentru culturile agricole prevazute in actul normativ;

- copia cererii unice de plata pe suprafata pentru anul respectiv, inregistrata la A.P.I.A. din care rezulta structura culturilor agricole;

-  dovada cont activ trezorerie;

- declaratie pe propria raspundere cu privire la incadrarea beneficiarului in una din urmatoarele categorii: microintreprindere,  intreprindere mica, intreprindere mijlocie;

- copia certificatului de inregistrare continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice;

- declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca nu se afla in dificultate financiara in sensul prevederilor Liniilor directoare comunitare;

- copia integrala a politelor de asigurare incheiate pentru culturile agricole;

- documentele de plata a primelor de asigurare aferente acestora;

- documentul din care sa reiasa ca obiectul de activitate il constituie exploatarea terenurilor agricole, daca nu reiese din codul unic de inregistrare (statutul daca obiectul de activitate este altul decat cel prevzut in codul CAEN din certificatul de inregistrare la Registrul Comertului);

- copie de pe actul de identitate (CI/BI) si/sau pasaport pentru cetateanul strain administrator/ reprezentant legal/ imputernicit.

Cererea de solicitare se completeaza si se depune la Centrul Judetean al A.P.I.A. pe raza caruia este situata exploatatia agricola pentru care se solicita ajutorul de stat - plata primelor de asigurare sau unde a fost depusa cererea unica de plata pe suprafata.

Ajutor necuvenit reprezinta orice suma care, in urma verificarilor efectuate de catre A.P.I.A. sau de catre alte institutii abilitate, se constata ca a fost acordata beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale.

Beneficiarii care, prin inscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au incasat sume de la bugetul de stat in mod necuvenit nu mai beneficiaza de ajutor pentru o perioada de trei ani. Totodata, sumele reprezentand ajutor necuvenit se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat.

 

 

SERVICIUL RELATII CU PUBLICUL SI COMUNICARE

 

 

0 comentarii3612 vizualizări29 mai 2013
rss 2.0
rss 2.0