Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Luni 22 Iulie 2024 - 14587
Raport de activitate al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BISTRITA".

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud, functioneaza in baza prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 25/2004, aprobata prin Legea nr. 329/2004, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/2005, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste.

                  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud, s-a infiintat la data de 15.12.2004, in baza Ordinului ministrului administratiei si Internelor nr. I/0621 din 01.12.2004, prin unificarea si reorganizarea Grupului de Pompieri "Bistrita" al judetului Bistrita cu Inspectoratul de Protectie Civila al judetului Bistrita - Nasaud.

 

         Misiunea I.S.U.

                        Inspectoratul judetean face parte din fortele de protectie ale Sistemului de securitate si aparare nationala si din Subsistemul judetului Bistrita - Nasaudde management al situatiilor de urgenta, avand ca misiuni principale apararea vietii, bunurilor si mediului impotriva incendiilor si dezastrelor, precum si realizarea masurilor de protectie civila.

 

         Obiective generale ale I.S.U.

                    Obiectivele generale pe care trebuie sa le indeplineasca inspectoratul judetean sunt:

- pregatirea preventiva si protectia prioritara a populatiei;

- realizarea conditiilor necesare supravietuirii in situatii de urgenta;

- participarea la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;

- desfasurarea pregatirii profesionale a personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;

- organizarea si executarea interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;

- constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.

 

          Valorile I.S.U.

 - sacrificiu

- devotament

- profesionalism

 

           Viziune I.S.U.

 I.S.U. va deveni, in contextul desfasurarii etapelor de profesionalizare a structurilor proprii si alocarii resurselor necesare, o structura eficienta, aliniata la standardele impuse de statutul de tara membra a Uniunii Europene, capabila sa ofere o crestere a nivelului de securitate a vietii cetatenilor, proprietatii si mediului.

 

 

Conferinta de presa  Data: 28  ianuarie, ora 9.00

Locul de desfasurare Sediul inspectoratrului , str. Sigmirului, nr. 16, Bistrita

Participanti:

 • Inspector sef
 • Manager general SAJ Bistrita - Nasaud
 • Purtator de cuvant ISU Bistrita
 • Purtator de cuvant SAJ Bistrita - Nasaud
 • reprezentantii mass - media acreditati

 

Problematica abordata:

EVALUAREA ACTIVITATII INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "BISTRITA" AL JUDETULUI BISTRITA-NASAUD, RESPECTIV AL SERVICIULUI JUDETEAN DE AMBULATA BISTRITA - NASAUD IN ANUL 2015

 

EVALUAREA ACTIVITATII INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "BISTRITA" AL JUDETULUI BISTRITA-NASAUD IN ANUL 2015.

             "A fi impreuna este un inceput, a ramane impreuna este un progres, a lucra impreuna este un succes." Henry Ford

 INTRODUCERE    

 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BISTRITA" al judetului Bistrita-Nasaud functioneaza ca serviciu public deconcentrat in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu scopul asigurarii managementului situatiilor de urgenta pe tipurile de risc din competenta.

 

OBIECTIVE STRATEGICE    

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL SI OBIECTIVELE GENERALE

            Obiectivul fundamental al intregii activitati desfasurate la nivelul institutiei in anul 2015 si care a mobilizat resursele umane, materiale si financiare avute la dispozitie, a fost asigurarea in zona de competenta, in mod unitar si profesionist, a mediului inconjurator, a valorilor materiale si culturale pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situatii de urgenta, apararea vietii si sanatatii populatiei.

            In vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost indreptate catre materializarea urmatoarelor obiective generale:

a)      pregatirea preventiva si protectia prioritara a populatiei;

b)     protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;

c)      desfasurarea pregatirii profesionale a  personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;

d)      organizarea si executarea interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;

e)      constituirea rezervelor tehnico-materiale specifice.

 

REALIZARI IN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENTA  

In anul 2015 structurile inspectoratului au desfasurat activitati in concordanta cu prevederile legale referitoare la competentele stabilite in gestionarea situatiilor de urgenta.

 

III.1. Activitati desfasurate pe linia prevenirii situatiilor de urgenta 

Componenta a sistemului de securitate nationala, prevenirea situatiilor de urgenta  reprezinta un ansamblu integrat de actiuni specifice cu caracter tehnic si operativ, planificate si executate pentru reducerea riscurilor de producere a evenimentelor si diminuarea consecintelor acestora, in scopul protejarii vietii, mediului si bunurilor.

In anul 2015 au fost emise 145 de avize de securitate la incendiu, 4 avize de protectie civila respectiv  58 autorizatii de securitate la incendiu si 1 autorizatie de protectie civila.

Dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari, precum si dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii pentru realizarea adaposturilor de protectie civila au fost respinse 194 de cereri  depuse in vederea obtinerii avizului, din care 176 de securitate la incendiu si 18 de protectie civila.

In urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii si alte amenajari au fost respinse 57 cereri de autorizare de securitate la incendiu si o cerere de autorizare de protectie civila.

Nu au existat cazuri de anulare a avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, care sa impuna sistarea lucrarilor de constructii sau/respectiv oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.

 

S-au executat un numar de 1065 controale de prevenire astfel:

-                72    la localitati;

-                121  la institutii;

-                771 la operatori economici;

-                99    la investitii;

-                2      la obiective supuse controlului activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

 

Comparativ cu anul 2014, numarul controalelor de prevenire a scazut cu 4,7 %, o scadere determinata de  faptul ca in anul precedent au fost executate controale de prevenire la sectiile de votare organizate cu ocazia alegerilor europarlamentare si prezidentiale. In schimb in anul 2015 s-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului de controale de prevenire la operatorii economici, cu 85% mai mult fata de anul precedent.

In anul 2015 au fost constatate 4580 deficiente, 958 au fost solutionate pe timpul controalelor, fiind aplicate 2846 sanctiuni din care 2531 avertismente (mai multe cu 164% fata de anul precedent) si 315 amenzi contraventionale (mai multe cu 360% fata de anul precedent) in cuantum de 809201 lei (o crestere cu 647% fata de anul 2015).

 

 Un eveniment unic la nivel national a fost absolvirea primei serii de participanti ai cursului de calificare in meseria de cosar; 12 someri si un platitor au absolvit cursul in meseria de cosar organizat de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bistrita-Nasaud, printre acestia numarandu-se si personal din cadrul componentei preventive din cadrul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta. Cursul a fost organizat in urma demersurilor efectuate de catre Institutia Prefectului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita -Nasaud.

 

Pregatirea/informarea preventiva a populatiei

 Pregatirea personalului cu functii de conducere/specialitate in domeniul managementului situatiilor de urgenta, s-a desfasurat la:

ü  Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta Ciolpani, unde au participat un numar de 6 de persoane din totalul de 8 planificate.

ü  Centrul Zonal de Pregatire Cluj-Napoca, unde au participat un numar de 31 de persoane din totalul de 50 planificate.

ü  Inspectoratul pentru situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud, unde au participat un numar de 38 de persoane din totalul de 49 planificate.

 

Pregatirea populatiei in domeniul situatiilor de urgenta prin antrenamente, exercitii, instruiri si informari preventive

 In anul 2015 au fost executate 2037 de activitati de informare preventiva,  din care: 

ü    Exercitii de alarmare, evacuare si interventie 751:

-            20 alarmari publice a localitatilor;

-            150 la unitati de invatamant;

-            72 la S.V.S.U.;

-            7 la S.P.S.U.;

-            502 la operatori economici si institutii publice.

ü    Instruiri /informari preventive:

-             Ziua Portilor deschise - 33 activitati (7698 persoane);

-             Puncte de informare preventive - 161 activitati (aproximativ 32860 persoane);

-             Lectii/instruiri 1092 (206 unitati de invatamant, 62 localitati, 120 institutii, 704 operatori economici)

ü    Materiale intocmite/distribuite:

-             Pliante/flyere- 14  (tiraj 81336);

-             Afise - 1976;

-             Brosuri 260;

-             Articole presa 23;

Parteneriate/protocoale incheiate cu alte institutii: 14

 ü    Pe parcursul anului 2015 s-au derulat 5 campanii nationale:

 • Campania "Vreau sa fiu voluntar" avand ca scop informarea autoritatilor publice locale si de sensibilizare a cetatenilor privind rolul si importanta voluntariatului in situatii de urgenta. Astfel, s-au organizat actiuni de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la importanta voluntariatului in domeniul situatiilor de urgenta in toate comunele si orasele din judet.
 • Campaniile de informare si educare preventiva "F.O.C.- Flacarile Omoara Copii", "RISC- Renunta! Improvizatiile sunt catastrofale", "RISC- Siguranta nu este un joc de noroc", derulate in baza parteneriatului incheiat intre IGSU si E-ON Romania, avand ca scop constientizarea cetatenilor asupra riscurilor la care se expun daca nu cunosc si nu respecta regulile de siguranta privind utilizarea surselor de energie precum si cresterea nivelului de siguranta a copiilor.
 • Campania Nationala de informare si pregatire a populatiei "Nu tremur la cutremur" avand ca obiectiv de baza informarea, constientizarea si pregatirea populatiei pentru a reactiona corect in situatia producerii unui cutremur major.

            Prin intermediul sefilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta au fost distribuite unitatilor de invatamant si populatiei materiale de informare preventiva scrise (brosuri, pliante, fluturase, afise, flyere) si video, avand tematica diferita (cutremur, incendii, inundatii, alunecari de teren si munitie neexplodata).

          Campaniile au fost popularizate si prin intermediul mass-mediei locale  si panoul ATOP-ul din Piata Petru Rares.

In activitatile de pregatire a populatiei (exercitii de alarmare, informare preventiva a populatiei, materiale informative, etc.) desfasurate in localitati au fost angrenate  comitetele locale pentru situatii de urgenta si voluntarii din cadrul serviciilor voluntare, actiunea fiind instructiv - educativa atat pentru autoritatile publice locale, membrii SVSU, dar mai ales pentru cetatenii din localitati.

Activitatile de pregatire s-au realizat conform planificarii si au cuprins un evantai larg de actiuni individuale, colective si in cooperare cu alte structuri, fiind un factor esential in continuarea acestor activitati specifice si in intensificarea activitatilor acolo unde situatia o impune.

 

 In luna mai au fost organizate si desfasurate concursurile cercurilor tehnico - aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor", unde au participat 8 echipaje si cu tematica de protectie civila "Cu viata mea apar viata" cu 12 echipaje participante;

 

 In luna iunie, in municipiul Oradea s-a organizat si desfasurat etapa interjudeteana a competitiei cercurilor tehnico-aplicative de elevi, cu tematica de protectie civila "Cu viata mea apar viata", judetul Bistrita-Nasaud fiind reprezentat de doua echipaje dupa cum urmeaza:

Gimnaziu - Liceul Tehnologic Feldru- s-a clasat pe locul 2 la aceasta etapa;

Liceu - Liceul Teoretic "Constantin Roman Vivu" Teaca  - s-a clasat pe locul 3 la aceasta etapa.

 

O directie prioritara a activitatii Inspectiei de Prevenire a fost mentinerea operativitatii Serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta constituite la localitati.

 La nivelul judetului Bistrita - Nasaud, sunt constituite 62 servicii voluntare pentru situatii de urgenta, dupa cum urmeaza:

            - 29 de categoria I;

- 1 de categoria a  II- a;

- 28 de categoria a  III- a;

- 4 de categoria a  IV - a.

 

Incadrare

Din totalul serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, 47 sunt incadrate cu personal angajat functia de sef serviciu voluntar, celelalte 15 fiind repartizate prin cumul de functii altor functionari ai primariei (in anul 2015 Primariile Lesu, Magura Ilvei si Lunca Ilvei au angajat sef S.V.S.U.).

Din cele 32 servicii voluntare pentru situatii de urgenta dotate cu autospeciale de stins incendii, 26 nu au organizat serviciul in ture.

 

Dotare

In anul 2015 au intrat in dotarea serviciilor voluntare 7 autospeciale, din care 6 autospeciale de stins incendii si o autospeciala de descarcerare:

ü    SVSU Prundu Birgaului, Tiha Birgaului si Dumitrita prin PROGRAMUL LEADER - AXA 4 DIN P.N.D.R. 2007-2013 cu proiectului intitulat "ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATII SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA" au achizitionat cate o autospeciala de stins incendii GFMOTO 4X4. 

 

ü    La nivelul localitatilor Telciu, Cosbuc, Romuli si Zagra se afla in curs de derulare un proiect de parteneriat cu localitatea Monthey (Elvetia), iar in semestrul 2 al acestui an au intrat in dotare o serie de utilaje si autospeciale de interventie, dupa cum urmeaza:

Autospeciala de stingere Iveco Magirus 1972 - 1500 l   - comuna Nimigea;

Autospeciala de stingere Iveco Magirus 1970 - 1500 l   - comuna Telciu;

Activitatea se inscrie in continuarea proiectului "Opt centre de interventie pentru sapte regiuni din Romania" de dezvoltare si pregatire a personalului din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta desfasurat impreuna cu Operation Villages Roumains din Elvetia.

Autospeciala de descarcerare Renault 1989 - comuna Telciu.

 

ü    S.V.S.U. Rebrisoara a primit donatie o autospeciala de stins incendii marca Renault - 1500 l din Franta.

 

 La nivelul judetului, 32 Servicii Voluntare pentru Situatii de Urgenta au in dotare una sau doua autospeciale de stins incendii.

Pe raza judetului functioneaza 33 servicii voluntare pentru situatii de urgenta (categoria II, III, IV) care au in dotare 36 autospeciale de lucru cu apa, o autoscara mecanica, 2 ambulante si 3 autospeciale de prima interventie si comanda.

 Necesarul de autospeciale de stins incendii este de minim 57, existand un deficit de 28 autospeciale in cele 28 de comune care nu au autospeciale de stingere si nu au subunitati de interventie profesioniste (S.V.S.U. cat. I si II) (conform OMAI 718/2005 - teritoriul fiecarui sector de competenta trebuie sa fie acoperit, din punct de vedere al interventiei, in timpul de raspuns stabilit, cu cel putin o autospeciala de interventie).

Din totalul de 36 autospeciale de lucru cu apa sunt functionale 33.

Lucrarile de intretinere si reparatii ale tehnicii de interventie din dotare s-au executat pe plan local, conform graficului de intretinere stabilit de fiecare serviciu voluntar.

 

La nivelul judetului Bistrita - Nasaud sunt constituite 6 servicii private pentru situatii de urgenta ca servicii proprii organizate la operatori economici, dupa cum urmeaza:

- 1 de categoria I;

- 2 de categoria a  II- a;

- 2 de categoria a  III- a;

- 1 de categoria a  IV - a.

Criteriile operationale timpul mediu de alertare si timpul de raspuns sunt respectate la toate serviciile private.

Pe parcursul controalelor desfasurate s-a evidentiat modul de organizare a activitatii de prevenire si in special a controalelor interne - serviciul de rond.

Organizarea serviciului de rond respecta prevederile OMAI 160/2007 si este particularizata in functie de activitatea si programul de lucru al operatorului economic (lucru pe schimburi sau program de 8 ore).

Serviciile private pentru situatii de urgenta sunt incadrate cu 220 persoane.

La SPSU Silvania International (de categoria a IV-a) conducatorii autospecialelor si servantii de pe autospeciale executa serviciul in ture, program 24/72.

 

La etapa judeteana a concursurilor profesionale ale SVSU/SPSU s-au prezentat 15 servicii voluntare pentru situatii de urgenta, dintre care au participat 8 echipaje, iar 7 nu au fost validate pentru a intra in concurs. La SPSU au participat 3 echipaje din 6 cate s-au prezentat la concurs (3 echipaje nefiind validate pentru a intra in concurs).

La etapa interjudeteana a concursurilor profesionale ale SVSU/SPSU desfasurata in municipiul Fagaras, S.V.S.U. Bistrita s-a clasat pe locul VII, iar SPSU al SC Silvania International Lunca Ilvei s-a clasat pe locul al II - lea.

Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta au intervenit in anul 2015, la un numar de 304 situatii de urgenta, din care:    

 - incendii - 127

- asistenta persoane - 2

- alte situatii de urgenta - 20

- actiuni pentru protectia comunitatilor - 84

- incendii de vegetatie si altele - 71

Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta au intervenit in anul 2015 la un numar de 304 situatii de urgenta din totalul de 615, cu un grad de participare de 49,43% din totalul interventiilor (fiind excluse interventiile S.M.U.R.D. si interventiile pirotehnice).

 

Indeplinirea atributiilor pe linia interventiilor, managementului organizatoric, pregatirii efectivelor, informatica

Obiectivele, actiunile si indicatorii de performanta stabiliti au avut ca scop fundamental "Interventia operativa si tinerea sub control a situatiilor de urgenta produse din momentul ajungerii la locul evenimentului si pana la lichidarea urmarilor acestora", obiectiv pe care il consideram indeplinit datorita asigurarii pregatirii efectivelor si a logisticii necesare.

Indeplinirea misiunilor din anul 2015 se datoreaza disponibilitatii fortelor specializate ale inspectoratului de diversificare a misiunilor specifice, dezideratului apararii vietii, bunurilor materiale si mediului.

In vederea desfasurarii unei activitati eficiente a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, s-a actionat in directia intaririi colaborarii cu institutiile cu functii de sprijin in cadrul managementului situatiilor de urgenta la nivel judetean, membrii acestuia fiind convocati in 2 sedinte ordinare si 5 de sedinte extraordinare.

 

Pe parcursul anului 2015, in zona de competenta a I.S.U. "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud s-au inregistrat 10530 situatii de urgenta ( o crestere cu 13,34% fata de 9290 situatii de urgenta produse in anul 2014, cu 21,38% fata de 8675 in 2013, cu 41,36% fata de 7449 in 2012, cu 114,76% fata de 4903 in 2011 si cu 164,90 fata de 3975 in 2010), dintre care:

 -        238      Incendii;

-        9787    Ajutor medical de urgenta;

-        99        Descarcerare;

-        100      Incendii de vegetatie si altele;

-        37        Asistenta persoanelor;

-        64        Alte situatii de urgenta;

-        181      Protectia comunitatilor;

-        266      Deplasari fara interventie, alerte false, intoarse si drum si asigurari/supravegheri;

 

 Incendiile s-au produs astfel :

 

gospodarii

Operatori economici

Institutii publice

comert

Agricultura si silvicultura

mijloace de transport

2015

175

25

13

6

3

16

2014

176

15

5

2

2

17

2013

175

18

13

2

4

14

2012

194

17

14

7

10

19

 

Pe timpul interventiilor (cu exceptia celor S.M.U.R.D.) a fost salvata viata a 236 persoane (190 adulti si 46 copii) precum si protejarea unor bunuri in valoare de 43,12 milioane RON. Cu toate eforturile depuse de fortele profesioniste, in urma incendiilor din anul 2015 au fost inregistrate 3 decese si 8 raniti.

 c)Timpul mediu de raspuns, total interventii:                              

                        - Urban                                                05:36

                        - Rural                                                  17:15

 

In cadrul subunitatilor inspectoratului sunt operationale 5 module S.M.U.R.D., astfel: Garda de Interventie numarul 1 Bistrita cu o ambulanta tip C1 si o ambulanta tip B2, Garda de Interventie numarul 2 Prundu Bargaului, Garda de Interventie numarul 1 Nasaud, Garda de interventie numarul 2 Beclean si Garda de Interventie 3 Sg. Bai, cu cate o ambulanta tip B2.

 

 

 Repartitia interventiilor SMURD pe luni si pe subunitati

In urma analizei statistice a datelor privitoare la timpii totali de interventie in cazul pacientilor traumatizati (care reprezinta aproximativ 19,24% din totalul interventiilor) este de remarcat in primul rand ca la aproximativ 91,13% din interventii pacientii au beneficiat de management care sa respecte principiul "orei de aur’’. Timpul total de interventie s-a incadrat in intervalul de 30-50 minute, interval in interiorul caruia s-a lucrat eficient pe pacient, atat tehnic cat si medical si au fost furnizate echipelor de trauma intra-spitaliceasca in timp optim pacienti corect pregatiti pentru rezolvarea definitiva a leziunilor.

Pe timpul interventiilor SMURD, dupa manevre de BLS (suport vital de baza) urmate de ALS (suport vital avansat) precoce au fost resuscitati 118 pacienti in stop cardio-respirator.

Pe parcursul anului 2015 activitatea echipajelor SMURD a fost intensa. Confruntand-ne permanent cu interventii complexe atat medicale, cat si accidente si incidente, consideram ca in majoritatea interventiilor s-a raspuns prompt si s-au aplicat cele mai bune masuri de asistenta medicala.

 

Activitatile compartimentului comunicatii si tehnologia informatiei au vizat in primul rand modernizarea sistemului de alarmare a subunitatilor de interventie, asigurarea legaturilor de voce-date in cadrul dispeceratului integrat ISU-SAJ, achizitionarea de tehnica moderna si continuarea testarii aplicatiei SMISU. In cursul anului a fost reamenajat dispeceratul ISU-SAJ, aducandu-i-se imbunatatiri functionale, precum si mobilier nou.

 

 

COOPERARE INTRA SI INTERINSTITUTIONALA, RELATII INTERNATIONALE

Principalele activitati din inspectorat se desfasoara pe baza de proceduri scrise. Conectarea inspectoratului la viata comunitatii locale a fost mai atenta si mai profunda, avand in vedere ca indeplinirea atributiilor legale se realizeaza numai in mijlocul si cu sprijinul acesteia. Avand ca punct de plecare situatia operativa, ale carei coordonate au fost zilnic cunoscute si analizate cu factorii de raspundere, au fost initiate actiuni de informare a opiniei publice prin mass-media, dar si prin alte mijloace, pe timpul actiunilor preventive.

Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud a acordat sprijin financiar inspectoratului conform prevederilor art. 19, alin. 1 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 88 din 30.08.2001, act normativ potrivit caruia "Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor publice comunitare si a cheltuielilor Inspectoratului General si structurilor din subordinea acestuia se asigura din bugetele locale si de la bugetul de stat".

Pe linia activitatii medicale am primit sprijin permanent din partea Directiei de Sanatate Publica, Spitalului Judetean de Urgenta UPU-SMURD, Spitalele Orasenesti din Nasaud, respectiv Beclean, Serviciului Judetean de Ambulanta si Biroului de Apel Unic de Urgenta 112, iar cu aceasta ocazie le multumesc pentru implicarea profesionala.

S-a mentinut o colaborare eficienta cu Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud si cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bistrita-Nasaud in activitatea de informare reciproca, efectuarea unor misiuni comune de salvare a persoanelor aflate in dificultate, inclusiv descarcerari ca urmare a accidentelor de circulatie, inlaturarea efectelor cauzate de fenomenele meteorologice negative, desfasurarea unor activitati comune, cercetarea cauzelor incendiilor etc.

S-a cooperat si conlucrat corespunzator cu unitatile militare din garnizoana Bistrita, precum si cu toate celelalte institutii judetene cu atributii in managementul situatiilor de urgenta. Aduc multumiri comenzilor institutiilor respective pentru modul in care au actionat pe timpul misiunilor si activitatilor.

Am colaborat foarte bine cu autoritatile locale municipale, orasenesti si comunale, determinand factorii de decizie sa se se implice in managementul situatiilor de urgenta de la nivel local pentru mentinerea riscurilor la un nivel redus, asigurarea starii operative si imbunatatirea parametrilor S.V.S.U.

As dori sa multumesc mass-mediei locale care au prezentat de fiecare data, corect si obiectiv misiunile si activitatile pe care le-am desfasurat, avand un foarte bun rol preventiv.

Si in anul 2015 voluntariatul a constituit un nou prilej ca personalul inspectoratului sa participe activ la aceste activitati printr-o serie de actiuni dupa cum urmeaza:

Cadrele inspectoratului au oferit cadouri familiilor nevoiase din localitatile Bistrita, Beclean, Nasaud, Maieru, Lesu, Sieu-Magherus, Valea Magherusului, Sintereag, Branistea si Rodna;

 • Sprijinirea asociatiei Tasuleasa Social pentru oferirea de cadouri de Craciun unui numar de peste 17.000 de copii din judet in cadrul actiunii "Camionul de Craciun".

In anul 2015, un numar de 4000 de prescolari, elevi si cadre didactice au vizitat subunitatile inspectoratul in cadrul programului "Scoala Altfel".

 

 

RELATII INTERNATIONALE

             Deplasare in strainatate

 La  invitatia Comandamentului Regional al Pompierilor din Herzogenrath, o delegatie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud, formata din patru membri, condusa de inspectorul sef, colonel dr. ing. Florea Constantin s-a deplasat in Germania, Herzogenrath, in perioada 11 - 15.06.2015, pentru a participa la evenimentele organizate cu ocazia aniversarii a 112 ani de activitate a pompierilor germani.

Obiectivul principal al vizitei delegatiei pompierilor militari bistriteni a fost schimbul de experienta dintre institutiile cu atributii in domeniul managementului situatiilor de urgenta din cele doua tari.

Colaborarea I.S.U. "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud cu structurile de interventie apartinand orasului Herzogenrath - Germania s-a dovedit de bun augur pe parcursul anilor trecuti, materializandu-se printr-o serie de donatii de care a beneficiat unitatea noastra, reintalnirea cu reprezentantii acestora reprezentand o ocazie oportuna de a stabili modalitati de cooperare viitoare.

Delegatia I.S.U. "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud a fost formata din:

            - colonel dr. ing. Florea Constantin -  inspector sef;

            - locotenent colonel Murtezan Emil - ofiter specialist I - Achizitii Publice;

            - maior ing. Racila Florin - comandant Detasamentul de Pompieri Bistrita;

            - plutonier major Borgovan Marian - comandant echipaj.

 

Delegatia bistriteana a vizitat unitatea de pompieri din Herzogenrath, unde au fost prezentate tehnica de interventie a pompierilor germani, procedurile proprii de interventie si planurile de interventie ale structurilor specializate din Germania, dupa care a participat la activitatile organizate la sediul Primariei din localitate, unde au fost prezentate realizarile si problemele actuale cu care se confrunta subunitatile de pompieri din zona. De asemenea, delegatia a participat la un exercitiu al fortelor profesioniste germane in localitatea Alsdorf, unde au fost prezentate activitati specifice de interventie CBRN, stingerea incendiilor si operatiuni de cautare - salvare a unei persoane surprinse sub daramaturi. Ulterior, delegatia romana a vizitat dispeceratul 112 al regiunii Aachen.

In data de 14.06.2015, delegatia pompierilor bistriteni a participat la aniversarea a 112 ani de la infiintarea unitatii de pompieri din Kohlscheid - Jubileul Pompierilor, cu prezentarea tehnicii de interventie.

O delegatie a pompierilor germani, condusa de comandantul pompierilor din regiunea Aachen, domnul Bernd Hollands, a donat o autospeciala de interventie marca Mercedes, cu o capacitate a rezervorului de apa de 2500 l, iar sprijinul acestora nu s-a oprit aici. Pompierii bistriteni au beneficiat, in urma vizitei delegatiei din Germania, de accesorii necesare interventiilor, echipamente de protectie, bocanci si alte materiale, atat de importante in gestionarea situatiilor de urgenta care ne sunt directionate spre gestionare. Inceput in anii 2000, parteneriatul pompierilor militari bistriteni cu omologii germani din Kohlscheid, Herzogenrath s-a dovedit, in timp, a fi de un real ajutor pentru comunitatea salvatorilor din judetul Bistrita - Nasaud.

Primirea oficiala a avut loc in cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul inspectoratului, unde delegatia pompierilor germani a primit din partea salvatorilor bistriteni o placheta a unitatii si tricouri personalizate, inscriptionate cu "Pompieri". Alaturi de reprezentantii I.S.U. "Bistrita", au fost prezenti subprefectul Ovidiu Frent, vicepresedintele Consiliului Judetean Alexandru Pugna, col. (r) Condrate Stefan - fost inspector sef al unitatii, initiatorul parteneriatului romano - german si comandantii celorlalte arme din judetul Bistrita - Nasaud.

 

            ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

 PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007 - 2013, Axa prioritara 3 "Imbunatatirea Infrastructurii Sociale", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.3 - proiectul "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta", din Transilvania de Nord a continuat si in 2015 cu etapa a III-a. In cadrul proiectului a fost primita o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime model PTM-34D autosasiu MAN TGM  18.340 4x2 -4BB.

 

Prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU - Proiectul "Raspunsul eficient salveaza vieti" unitatea noastra a fost inzestrata cu urmatoarele echipamente:

 1. Aparat izolant cu sistem de alarmare in caz de lipsa a miscarii, marca INTERRSPIRO - 20 buc
 2. Remorca Peridoc - 1 complet
 3. Ham cu vesta de salvare integrata - 10 buc
 4. Ambarcatiune de interventie cu chila rigida + Remorca peridoc marca REMA - 1 complet
 5. Motopompa mare capacitate NOVUS 600 MPS - 1 complet
 6. Ambarcatiune de salvare din aluminiu cu motor - 2 complete
 7. Proiector de suprafata - 1 complet
 8. Baliza cu dispozitiv luminos - 2 complete
 9. Saula 100 m cu diametru de 10 mm - 3 buc
 10. Saula 100 m cu diametru de 15 mm - 3 buc
 11. Motopompa transportabila marca Subaru - 4 buc
 12. Cange telescopica din aluminiu - 15 buc
 13. Statii TETRA fixe - 13 buc
 14. Statii TETRA mobile - 36 buc
 15. Statii TETRA portabile  - 202 buc.

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUTIONALE 

 Eficientizarea structurala

Toate structurile inspectoratului au contribuit eficient, fiecare in partile in care le privesc, la indeplinirea cu succes a tuturor misiunilor la care au fost solicitate.

 1. Gestionarea resurselor umane

La inceputul anului 2015, inspectoratul avea o incadrare cu personal de 99,48 %, cu un deficit de 0,60% in randul subofiterilor.

In inspectorat au fost incadrati doi ofiteri si sase subofiteri din promotia 2015, respectiv un subofiter din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta  al judetului Suceava.

La capitolul iesiri din sistem s-au numarat 2 ofiteri (pensionare si mutare), 6 subofiteri (3 demisie, 1 pensionare, 1 trecere in rezerva in  urma unei hotarari judecatoresti si o mutare in alte unitati) si un personal contractual (demisie);

            Astfel, la sfarsitul anului 2015, inspectoratul avea o incadrare de 99,74 %, deficitul de personal fiind de 0,26%, iar media de varsta a personalului este de 38 de ani si 10 luni.

Pentru rezultatele obtinute si in scopul motivarii personalului in vederea cresterii aportului la indeplinirea misiunilor, au fost recompensate un numar de 103 cadre militare, astfel:

 • inaintarea in gradul urmator inainte de termen: un ofiter, 26 subofiteri si un maistru militar;
 • citare pe ordin de zi a 2 ofiteri si a 73 subofiteri;

 Pe fondul neaplicarii prevederilor regulamentare, a superficialitatii in indeplinirea sarcinilor de serviciu, un subofiter a fost sanctionat disciplinar.

In anul analizat au fost admisi in scoli militare un numar de 6 candidati care au fost selectionati de unitatea noastra astfel:

 • 6 candidati au fost admisi in cadrul  Scolii de Subofiteri de Pompieri  si Protectie Civila "Pavel Zaganescu" Boldesti.

In inspectorat s-au produs doua accidente de munca in anul 2015.

 Utilizarea resurselor financiare

 

Activitatea compartimentului in anul 2015 a fost orientata spre asigurarea financiara in bune conditii a activitatilor de interventie in situatii de urgenta care constituie obiectivul de baza al institutiei noastre.

Au fost intreprinse masuri optime pentru  gestionarea si utilizarea judicioasa a banului public.

Au fost achitate toate drepturile banesti cuvenite cadrelor militare si personalului contractual, au fost calculate si virate toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, somaj, etc. Creditele deschise pentru cheltuieli de personal au asigurat plata la timp a drepturilor banesti cuvenite.

 

Investitia "Amenajare spatii administrative la sediul ISU Bistrita"

In decembrie 2015 s-a finalizat obiectivul de investitii amenajare spatii administrative prin supraetajarea beciului existent anterior. Constructia deserveste echipajele medicale SMURD din unitatea noastra.

 In decursul anului 2015 au fost executate lucrari de reparatii curente determinate de uzura fizica si morala, care au avut ca scop mentinerea in stare de functionare si utilizare a constructiilor, cum ar fi: lucrari de zugraveli, tencuieli, reamenajari ale unor incaperi, reparatii la instalatiile sanitare, termice si electrice,  din fonduri proprii si puse la dispozitie de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.

 

MANAGEMENTUL COMUNICARII

 In anul 2015 s-a actionat permanent pentru realizarea unui dialog sustinut cu cetatenii si comunitatile locale prin intermediul mass-mediei locale, central si a mediului online, astfel:

Inspectoratul a acordat 44 acreditari ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.

Purtatorul de cuvant al inspectoratului a raspuns unui numar de 1732 solicitari de informare (in format electronic, letric sau verbal), in conformitate cu prevederile legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si ale H.G.R. nr. 123/2003.

In domeniul relatiei cu presa, au fost cuantificate 2488 trimiteri (numar articole publicate in cotidianele si periodicele locale -  1105, numar materiale difuzate la posturile teritoriale si locale de TV -  698,  numar materiale difuzate la posturile teritoriale si locale de radio - 685).

 In perioada analizata, nu au fost identificate trimiteri negative la adresa unitatii noastre. 

 

VIII. OBIECTIVE SI PRIORITATI 2016

 Dobandirea aptitudinilor, abilitatilor si deprinderilor necesare operarii noilor echipamente care au intrat in dotarea inspectoratului;

 1. Eficientizarea activitatii de prevenire;
 2. Asigurarea conditiilor optime de munca si logistica pentru indeplinirea cu succes a tuturor misiunilor;
 3. Asigurarea unui management adecvat al situatiilor de urgenta la nivel local, constientizarea responsabilitatii primarului in managementul situatiilor de urgenta, cultivarea unei mentalitati adecvate la nivelul comunitatilor locale pentru cunoasterea diferitelor tipuri de riscuri specifice;
 4. Eficientizarea activitatii serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta in informarea preventiva a populatiei continuarea procesului de  cresterea capacitatii de interventiei a acestora;
 5. Aplicarea Strategiei de prevenire si combatere a coruptiei in cadrul inspectoratului;
 6. Consolidarea climatului de incredere in institutie;
 7. Continuarea lucrarilor la baza de pregatire;
 8. Finalizarea demersurilor pentru infiintarea unui punct de lucru in localitatea Lechinta;

10.  Continuarea proiectului de dotare cu tehnica specifica cu sprijinul Consiliului Judetean;

11.  Participarea la programul rabla 2016 cu sprijinul MAI;

12.  Finalizarea Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgenta;

13.  Sprijinirea proiectelor cu finantare externa derulate la nivel national POIM (Programul Operational Infrastructura Mare).

 In finalul evaluarii apreciez ca toate obiectivele pe anul 2015 au fost indeplinite, iar activitatea institutiei a fost exclusiv dedicata protectiei populatiei, bunurilor si mediului in situatii de urgenta si as dori sa multumesc atat colegilor care au sustinut activitatea desfasurata cat si tuturor institutiilor care ne-au sprijinit in indeplinirea obiectivelor propuse.

 

 

INSPECTOR SEF

Colonel dr. ing. FLOREA CONSTANTIN.

0 comentarii3080 vizualizări28 ianuarie 2016
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0