Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Vineri 14 Iunie 2024 - 14587
Vreau sa devin jandarm - o noua sesiune de recrutare pentru toti cei interesati!

Tinerii care isi doresc o cariera militara mai au o sansa in acest an sa se inscrie la una din scolile de subofiteri din tara. Cererile se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud pana la 5 decembrie 2017. Scolile militare de invatamant organizeaza concursurile de admitere in perioada 13-21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor stabilite de catre unitatile de invatamant. Proba de verificare a cunostintelor consta intr-un test scris, sustinut la aceeasi data, 20 ianuarie 2018.

Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidatilor si planificarea probelor de concurs se afiseaza pe site-ul oficial al fiecarei unitati de invatamant.

Pentru sesiunea din ianuarie 2018 la unitatile de invatamant care ii pregatesc pe viitorii jandarmi sunt scoase la concurs un numar de 700 de locuri, cate 350 de locuri fiecare. (Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Petru Rares" - Falticeni, respectiv Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Dragasani), din care cate trei locuri pentru romi si doua pentru minoritati.

Probele eliminatorii sunt vizita medicala, testul psihologic si probele de aptitudini fizice.

 

 

Informatii suplimentare

           Criterii de recrutare pentru subofiteri

          Conditii legale si criterii specifice de recrutare pentru admiterea in institutiile de invatamant pe locurile destinate formarii initiale a cadrelor militare, precum si pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala 

         Conditii generale 

 • sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
 • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la examenele de admitere in institutiile de invatamant sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;
 • sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 • sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;
 • sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 • sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
 • sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute in fisa postului, pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
 • sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere;
 • sa aiba inaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile;
 • sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara;
 • sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant;

            IN ATENTIA CANDIDATILOR!

Evaluarea psihologica se sustine inaintea examinarii medicale. Evaluarea psihologica se realizeaza in plan teritorial, potrivit planificarii temporale si in locatiile stabilite impreuna cu structurile beneficiare/unitatile de recrutare. Evaluarea psihologica este unica, indiferent de nivelul si forma de invatamant si se finalizeaza prin emiterea unui aviz psihologic de tipul "apt/inapt".

Locurile pentru cele doua institutii de invatamant sunt comune pentru femei si barbati.

 

     Continutul dosarului de recrutare 

          Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere si curriculum vitae;
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricola
 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de munca al candidatului
 5. Copii ale: certificatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, certificatului de casatorie, precum si dupa caz ale hotararilor judecatoresti privind starea civila.
 6. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului
 7. Cazierul judiciar
 8. O fotografie 9x12 cm
 9. Trei fotografii color 3x4 cm
 10. Fisa medicala - tip de incadrare in MAI
 11. Declaratia de confirmare a cunoasterii si de acceptare a conditiilor de recrutare

 

Compartiment Informare, Relatii Publice si cu Publicul 

0 comentarii2821 vizualizări18 octombrie 2017
rss 2.0
rss 2.0