Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Luni 22 Iulie 2024 - 14587
O noua sesiune de recrutare pentru tineri - cererile se pot depune pana marti 16 iunie!

Au demarat inscrierile pentru candidatii care isi doresc sa urmeze cursurile la una dintre institutiile de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale care pregateste personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, pentru sesiunea de admitere din anul 2020, cei care isi doresc o cariera in cadrul unor institutii care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne, pot acum sa se inscrie pentru admiterea la una din institutiile de profil din tara.

Cererile de inscriere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud pana la data de 16 iunie 2020, inclusiv.

Dosarul complet va trebui depus pana la data de 22 iunie 2020, inclusiv.

 

Probele eliminatorii sunt: vizita medicala, testul psihologic si probele de aptitudini fizice. Perioada in care se va efectua vizita medicala si testul psihologic va fi stabilita dupa finalizarea perioadei de inscriere.

Tematica si bibliografia de concurs, etapele de inscriere a candidatilor si planificarea probelor de concurs se afiseaza pe site-ul oficial al fiecarei unitati de invatamant. Candidatii pot opta pentru una sau mai multe institutii de invatamant universitar sau scoli postliceale, in masura in care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de catre institutiile organizatoare, permit acest lucru, caz in care se constituie doua dosare distincte (cu exceptia fisei medicale si rezultatul evaluarii psihologice)

Date privind numarul de locuri si institutiile de invatamant pentru care puteti opta se pot obtine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bistrita-Nasaud - Biroul Resurse Umane sau pe site-ul institutiei: www.jandarmeriabistrita.ro/cariera/admiteri.

 

Informatii suplimentare

         Conditii generale pentru candidati:

 • sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic;
 • sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti, iar in cazul candidatilor la examenele de admitere in institutiile de invatamant sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;
 • sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat;
 • sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 • sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei cand a intervenit reabilitarea;
 • sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;
 • sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;
 • sa indeplineasca conditiile de ocupare prevazute in fisa postului, pentru incadrarea in functii de cadre militare prin rechemare in activitate, incadrare directa sau transfer din cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.
 • sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concurs;
 • inexistenta tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natura, aplicate, inserate sau implantate, pe/ in corp, neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara, cu exceptia candidatilor la specialitatea pompieri;
 • sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant. 

Suplimentar, fata de conditiile expuse mai sus candidatii trebuie sa indeplineasca si criterii specifice de recrutare si selectie, impuse de catre organizator, dupa caz. Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra-cost pentru unele institutii. (informatii pe site-ul institutiilor)

 

     Continutul dosarului de recrutare 

          Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere si curriculum vitae;
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricola
 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de munca al candidatului
 5. Copii ale: certificatului de nastere al candidatului, sotului/sotiei si fiecarui copil, certificatului de casatorie, precum si dupa caz ale hotararilor judecatoresti privind starea civila.
 6. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului
 7. Cazierul judiciar
 8. O fotografie 9x12 cm
 9. Trei fotografii color 3x4 cm
 10. Fisa medicala - tip de incadrare in MAI
 11. Declaratia de confirmare a cunoasterii si de acceptare a conditiilor de recrutare

 

 

 Compartiment Informare, Relatii Publice si cu Publicul

0 comentarii2919 vizualizări10 iunie 2020
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0