Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Inst. Militarizate Miercuri 12 Mai 2021 - 14587
ACTIVITATEA INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA "BISTRITA" AL JUDETULUI B-N IN ANUL 2011.

I. EVALUARE GENERALA

I.1. CADRUL NORMATIV-JURIDIC PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BISTRITA" al judetului Bistrita-Nasaud functioneaza ca serviciu public deconcentrat in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in scopul asigurarii managementului situatiilor de urgenta pe tipurile de risc din competenta.

Activitatea s-a desfasurat in baza urmatoarelor acte normative:

- Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005;

- Hotararea Guvernului nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionare si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;

- alte acte normative, ordine si dispozitii ale esaloanelor superioare.

 

I.2. OBIECTIVUL FUNDAMENTAL SI OBIECTIVELE GENERALE

            Obiectivul fundamental al intregii activitati desfasurate la nivelul institutiei in anul 2011 si care a capacitat resursele umane, materiale si financiare avute la dispozitie a fost asigurarea in zona de competenta, in mod unitar si profesionist, apararii vietii si sanatatii populatiei, a mediului inconjurator, a valorilor materiale si culturale pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situatii de urgenta.

            In vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost indreptate catre materializarea urmatoarelor obiective generale:

a)      pregatirea preventiva si protectia prioritara a populatiei;

b)      realizarea conditiilor necesare supravietuirii in situatii de urgenta;

c)      participarii la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a

bunurilor materiale, precum si a mediului;

d)     desfasurarea pregatirii profesionale a  personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;

e)      organizarea si executarea interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;

f)       constituirea rezervelor de resurse financiare si tehnico-materiale specifice.

 

II. EVALUAREA SECTORIALA

In etapa analizata, structurile inspectoratului au desfasurat activitati in concordanta cu prevederile legislative in domeniul privind atributiile si competentele stabilite in gestionarea situatiilor de urgenta.

 

II.1. ACTIVITATI DESFASURATE PE LINIA PREVENIRII SITUATIILOR DE URGENTA

Activitatile de prevenire a situatiilor de urgenta reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei in scopul preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu.

Principalele forme ale activitatii de prevenire sunt:

-          reglementarea;

-          avizarea, autorizarea si acordul;

-          atestarea;

-          recunoasterea;

-          desemnarea;

-          supravegherea pietei;

-          controlul;

-          asistenta tehnica de specialitate;

-          informarea preventiva si pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta;

-          coordonarea serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta;

-          auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate;

-          constatarea si sanctionarea incalcarilor prevederilor legale.

 

In anul 2011 au fost emise  139 de avize de securitate la incendiu respectiv  55 autorizatii de securitate la incendiu

 

Dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si a altor amenajari precum si dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor adoptate in documentatiile tehnice ale lucrarilor de constructii pentru realizarea adaposturilor de protectie civila au fost respinse 197 cereri  depuse in vederea obtinerii avizului din care 153 de securitate la incendiu si un 44 de protectie civila.

In urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii si alte amenajari au fost respinse 45 cereri de autorizare de securitate la incendiu.

Nu au existat cazuri de anulare a avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, care sa impuna sistarea lucrarilor de constructii sau/respectiv oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor respective.

     

S-au executat un numar de 823 controale de prevenire la:

-     61 localitati;

-     141 institutii;

-     396 operatori economici;

-     214  investitii;

-     9 constructii hidrotehnice;

-     1 obiectiv cu substante periculoase;

-     1 punct de comanda.

  

Comparativ cu anul 2010 numarul controalelor de prevenire a scazut cu 5%, scadere determinata de fluctuatia personalului din Inspectia de Prevenire si de participarea la cursuri de pregatire .

 

 

 

     Au fost constatate 3861 de deficiente, solutionate pe timpul controalelor 1802, au fost aplicate 511 sanctiuni din care 498 avertismente si 13 amenzi contraventionale in cuantum de 36.500 lei.

Au fost executate 903 de activitatii de informare preventiva din care 

 • 113 exercitii de alarmare si evacuare in situatii de urgenta
 • 19 exercitii de alarmare publica cu implicarea comitetelor locale si serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 •  771 actiuni de informare preventiva in domeniul prevenirii incendiilor si protectiei civile in special in unitatile de invatamant si localitati. In cadrul acestor activitati s-a derulat campania " O casa sigura o viata in plus - Modul de comportare in caz de inundatii" precum si alte actiuni destinate formarii unei culturi preventive.

S-au desfasurat activitati specifice in unitatile scolare cu 120 de cercuri tehnico aplicative

( 71 - "Prietenii Pompierilor" si  49 - "Cu viata mea apar viata")

O directie prioritara a activitatii Inspectiei de Prevenire a fost cresterea operativitatii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta constituite la localitati.

In zona de competenta a judetului Bistrita - Nasaud sunt constituite 62 de servicii voluntare pentru situatii de urgenta (S.V.S.U.),  din care: 40-categoria I, 14-categoria III, 8-categoria IV si 4servicii private pentru situatii de urgenta

 

Personalul SVSU insumeaza  un numar total de 1926 din care:

 • 60 - personal angajat ( 36 sefi S.V.S.U., 2 specialisti de prevenire, 18 soferi, 4 mecanic motopompa).
 • 1866 - personal voluntar

22 servicii voluntare pentru situatii de urgenta sunt dotate cu 29 autospeciale de stins incendii, o autoscara mecanica si 3 ambulante. Calculat la necesarul judetului (conform OMAI 718/2005 - o autospeciala la aproximativ 2000 de gospodarii cetatenesti ) necesarul de autospeciale este de 33, existand un deficit de 4 autospeciale.

In anul 2011 au achizitionat prin diferite forme autospeciale de stins incendii 3 consilii locale - Monor, Zagra si Livezile ).

Se constata in continuare o lipsa de preocupare pentru asigurarea conditiilor de garare a autospecialelor din partea unor primarii ceea ce duce la imposibilitatea folosirii, in timp util,la interventii la incendii pe timpul iernii .

Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta au fost solicitate sa intervina, in anul 2011, la un numar de 166 de situatii de urgenta, din care:

Incendii                                                                                           - 30

Asistenta persoanelor                                                                      - 5

Actiuni pentru protectia comunitatilor                                            - 15

Arderi necontrolate                                                                         - 91

Alte situatii de urgenta                                                                    - 25

Serviciile voluntare au fost implicate in activitati de transport de apa catre populatia din zonele afectate de seceta hidrologica ( SVSU Bistrita, Lechinta, Feldru, Josenii Bargaului, Prundu-Bargaului, Livezile, Monor, Sieu, Sanmihaiu de Campie si Spermezeu ).

Un rol important al activitatii serviciilor voluntare il constituie activitatea preventiva fiind desfasurate 5508 de activitati de control si informare in domeniul situatiilor de urgenta.

O directie prioritara a constituit-o pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta prin formele si activitatile stipulate in ordinul prefectului nr. 15/2011 fiind cuprinse toate categoriile de personal cu atributii in managementul situatiilor de urgenta. Un domeniu distinct il constituie pregatirea  autoritatilor administratiei publice locale la Centrul Zonal de Perfectionare a Pregatirii Cluj-Napoca. In anul 2011 au fost planificate 48 persoane ( 6 primari, 28 vice primari si 14 secretari ), au participat 31 de persoane reprezentand un procent de 65%. Desi durata cursurilor de pregatire este relativ scurta - 5 zile - se constata o slaba participare din randul primarilor si viceprimarilor (50%) fiind transmise solicitari de amanare la cursuri datorate diverselor activitati la care sunt implicati pe plan local si care impun prezenta acestora. ( pregatire recensamant, probleme de fond funciar, investitii locale, motive de sanatate etc.)

 

II.2. INDEPLINIREA ATRIBUTIILOR PE LINIA INTERVENTIILOR, MANAGEMENTULUI ORGANIZATORIC, PREGATIRII EFECTIVELOR, INFORMATICA

Obiectivele, actiunile si indicatorii de performanta stabiliti au avut ca scop fundamental "Interventia operativa si tinerea sub control a situatiilor de urgenta produse din momentul ajungerii la locul evenimentului si pana la lichidarea urmarilor acestora", obiectiv pe care il consider indeplinit datorita asigurarii pregatirii efectivelor si a logisticii necesare.

In vederea desfasurarii unei activitati eficiente a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, s-a actionat in directia intaririi colaborarii cu institutiile cu functii de sprijin in cadrul managementului situatiilor de urgenta la nivel judetean, membrii acestuia fiind convocati in 3 sedinte, dintre care 1 ordinara, 2 extraordinare.

In scopul ridicarii capacitatii operationale a inspectoratului judetean si a comitetelor locale pentru situatii de urgenta au fost pregatite si desfasurate o serie de actiuni, cele mai importante fiind:

 • exercitiul de alarmare publica a orasului Sg. Bai si la alte 18 comune, activitate la care au participat componentele sistemului local de management a situatiilor de urgenta;
 • au fost executate 113 exercitii de alarmare, evacuare si interventie la unitati de invatamant si sanitare;
 • s-au executat 3 exercitii de alarmare si interventie ale Serviciilor Private pentru Situatii de Urgenta ale operatorilor economici;
 • s-au organizat si desfasurat 3 exercitii tactice de cooperare cu forte in teren la nivelul zonei de competenta:
 1. exercitiu tactic de cooperare cu forte in teren pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de incendii la obiective industriale - Platforma industriala Saratel;
 2.  exercitiu tactic de cooperare cu forte in teren pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de accidente majore pe caile feroviare - Gara C.F.R. Ilva Mica;
 3. exercitiu tactic de cooperare cu forte in teren pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de incendii la obiective de cult - Biserica Evanghelica Bistrita

 

Cu toate eforturile preventive depuse pe parcursul anului 2011, in zona de competenta a I.S.U. "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud s-au inregistrat 4903 situatii de urgenta (o crestere cu 23,34% fata de 3975 situatii de urgenta produse in anul 2010), dintre care:

-          263      Incendii (5,36%);

-          4169    Ajutor medical de urgenta (85,03%);

-          46        Descarcerare (0,93%);

-          173      Arderi necontrolate (3,52%);

-          75        Asistenta persoanelor si animalelor (1,52%);

-          56        Alte situatii de urgenta (1,14%);

-          121      Protectia comunitatilor (2,46%);

-          170      Deplasari fara interventie, alarme false, intoarse si drum si asigurari/supravegheri

Aceasta crestere se datoreaza in principal tendintei si disponibilitatii fortelor specializate ale inspectoratului de diversificare a misiunilor specifice, dezideratului apararii vietii, bunurilor materiale si mediului, precum si increderii mari a populatiei in solicitarea institutiei noastre si in alte situatii, altele decat urgentele generate de incendii.

 

In lunile aprilie - mai, respectiv luna noiembrie, in zona de competenta a I.S.U. "Bistrita" au avut loc numeroase arderi necontrolate de vegetatie uscata. Marea majoritate a arderilor necontrolate de miriste si vegetatie uscata s-au produs din cauza nerespectarii conditiilor prevazute de lege pentru arderea miristilor, resturilor vegetale si a vegetatiei uscate. Normele de prevenire si stingere a incendiilor prevad ca acestea se efectueaza in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor de impiedicare a propagarii focului la vecinatati, asigurarea supravegherii permanente a arderii si stingerea jarului dupa terminarea acestei activitati.

Ponderile surselor de aprindere care au provocat incendii se prezinta conform graficului:

 

Incendiile s-au produs astfel :

                        2010                                                                                   2011

                   - 142  (73,19%)                la gospodarii cetatenesti          - 174  (66,15%);

                   - 17    (8,76%)                  la operatorii economici            - 23    (8,74%);

                   -  5     (2,57%)                  la comert si alte servicii           - 4      (1,52%);

                   - 11    (5,67%)                  la institutii publice                   - 18    (6,84%);

                   - 11    (5,67%)                  la mijloace de transport           - 18    (6,84%);

                   -  8     (4,12%)                  agricultura si silvicultura         - 26    (9,88%).

 

Se constata fata de anul 2010 o crestere a numarului  de incendii cu 35,56 % si a numarului de arderi necontrolate de 253,06 % avand ca principale cauze:

-          foc deschis - 22,46%

-          instalatii electrice defecte sau improvizate 21,73 %

-          cos de fum defect sau necuratat  18,25

 

Pe timpul interventiilor (cu exceptia celor S.M.U.R.D.) a fost salvate viata a 91 persoane (64 adulti si 27 copii) precum si protejarea unor bunuri in valoare de 34,56 milioane RON.

Rata incendiilor a fost de 82,33 la suta de mii de locuitori, respectiv 49,08 la mia de kilometri patrati.

 Repartitia interventiilor pentru stingerea incendiilor  pe luni pe subunitati

 

In cadrul subunitatilor inspectoratului, sunt operationale 3 module S.M.U.R.D., astfel: Detasamentul de Pompieri Bistrita cu o ambulanta tip C1 si o ambulanta tip B2, Garda de Interventie 1 Nasaud si Garda de Interventie 3 Sg. Bai cu cate o ambulanta tip B2.

 

 Repartitia interventiilor SMURD pe luni pe subunitati

 

In urma analizei statistice a datelor privitoare la timpii totali de interventie in cazul pacientilor traumatizati (care reprezinta aproximativ 25 % din totalul interventiilor) este de remarcat in primul rand ca la aproximativ 95% din interventii, pacientii au beneficiat de management care sa respecte principiul "orei de aur’’. Timpul total de interventie s-a incadrat in intervalul de 30-50 minute, interval in interiorul caruia s-a lucrat eficient pe pacient, atat tehnic cat si medical si au fost furnizate echipelor de trauma intraspitaliceasca in timp optim pacienti corect pregatiti pentru rezolvarea definitiva a leziunilor.

Pe timpul interventiilor echipajelor SMURD, dupa manevre de BLS (suport vital de baza) urmate de ALS (suport vital avansat) precoce au fost resuscitati 33 pacienti in stop cardio-respirator.

 

                                                            LA MULTI ANI !

 

0 comentarii4025 vizualizări14 ianuarie 2012
rss 2.0
rss 2.0