Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Sanatate Joi 15 Aprilie 2021 - 14587
STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCA SI BOLILOR PROFESIONALE PENTRU ANUL 2020.

In anul 2020 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud au fost comunicate 147 de evenimente produse pe raza judetului.

In acest sens au fost cercetate de catre comisiile numite de angajatori si avizate de ITM-BN, un numar 128 evenimente din care:

- 91 evenimente au fost incadrate ca accidente cu incapacitate temporara de munca (unitati cu sediul social in jud. BN);

- 14 evenimente au fost incadrate ca accidente cu incapacitate temporara de munca (unitati cu sediul social in alte judete);

- 3 evenimente care au fost incadrate ca si accidente in afara muncii;

- 20 evenimente care au fost incadrate ca si accidente usoare;

Un numar de 19 evenimente cercetate conform prevederilor legale de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud si avizate de Inspectia Muncii din care: - 5 evenimente mortale incadrate ca si accidente in afara muncii;

- 7 evenimente mortale incadrate ca si accidente de munca;

- 4 eveniment recercetate de catre ITM-BN ca urmare a invaliditatii confirmata prin decizie de invaliditate;

- 1 accident colectiv fara persoane decedate;

- 1 accident colectiv cu persoane decedate;

- 1 eveniment nefinalizat pana in 31.12.2020.

Situatia accidentelor de munca produse in anul 2020

In anul 2020 au fost inregistrate de catre ITM BN un numar de 93 accidente cu:

? 93 persoane accidentate din care 6 persoane accidentate mortal.

Sectoarele economiei nationale in care au fost inregistrate cele mai multe accidente de munca sunt:

§ Agricultura si sevicii anexae - 1 accidentat;

§ Silvicultura si exploatare forestiera - 11 accidentati;

§ Industria alimentara - 2 accidentati;

§ Fabricarea produselor textile - 1 accidentat;

§ Prelucrarea lemnului - 5 accidentati;

§ Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice - 5 accidentati;

§ Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii - 9 accidentati;

§ Fabricarea echipamentelor electrice - 5 accidentati;

§ Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. - 10 accidentati;

§ Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor - 8 accidentati;

§ Fabricarea de mobila -1 accidentat;

§ Recuperare deseuri - 1 accidentat;

§ Constructii de cladiri - 9 accidentati;

§ Lucrari de geniu civil - 4 accidentati;

§ Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si motociclete - 1 accidentat;

§ Transporturi prin conducte - 2 accidentati;

§ Activitati de posta si curierat - 1 accidentat;

§ Administratie publica si aparare, asigurari sociale din sistemul public - 1 accidentat;

§ Activitati referitoare la sanatatea umana - 9 accidentati;

In anul 2020, din 80 de accidentati cu incapacitate temporara de munca au incheiat incapacitatea temporara de munca 57 persoane prin reluarea activitatii si 3 cu invaliditate confirmata.

Aspecte generale ale morbiditatii profesionale

In anul 2020 in judetul Bistrita - Nasaud nu a fost cercetat si inregistrat nici un caz de boala profesionala.

 

STATISTICI ALE ACCIDENTELOR DE MUNCA SI BOLILOR PROFESIONALE PENTRU ANUL 2021

In anul 2021 pana in data de 29.03.2021 la Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud au fost comunicate 34 de evenimente produse pe raza judetului.

Din cele 34 de evenimente comunicate, un eveniment este mortal, in curs de cercetare si un eveniment a fost cercetat si incadrat ca incident periculos.

In acest sens, pana la aceasta data au fost cercetate de catre comisiile numite de angajatori si avizate de ITM-BN, un numar 14 evenimente din care:

- 12 evenimente au fost incadrate ca accidente cu incapacitate temporara de munca .

o Din cele 12 evenimente incadrate ca accidente cu incapacitate temporara de munca, 4 sunt evenimente ale unor societati cu sediul in alte judete.(accidentele se inregistreaza de catre inspectoratele teritoriale de munca pe raza carora isi au angajatorii sediul social)

- 2 evenimente care au fost incadrate ca si accidente usoare;

Un numar de 3 evenimente cercetate conform prevederilor legale de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud si avizate de Inspectia Muncii din care:

                      - un eveniment mortal in curs de cercetare;

- 1 eveniment cercetat si incadrat ca si incinent periculos;

- 1 eveniment recercetat de catre ITM-BN ca urmare a invaliditatii confirmata prin decizie de invaliditate;

 

Situatia accidentelor de munca produse in anul 2021

In anul 2021 au fost inregistrate de catre ITM BN pana la data de 26.03.2021 un numar de 6 accidente cu incapacitate temporara de munca cu 6 persoane

 

Sectoarele economiei nationale in care au fost inregistrate cele mai multe accidente de munca sunt:

?   Prelucrarea lemnului - 1 accidentat;

?   Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii - 2 accidentati;

?   Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. - 1 accidentat;

?   Activitati referitoare la sanatatea umana - 1 accidentat;

?    Industria alimentara - 1 accidentati;

 

In anul 2021, din 6 accidentati cu incapacitate temporara de munca a incheiat incapacitatea temporara de munca 1 persoana prin reluarea activitatii.

Situatie comparativa 01.01-31.03.2020 si 01.01-31.03.2021

Perioada

Nr evenimente comunicate din care:

Evenimente mortale

Evenimente cu incapacitate temporara de munca

Accidente de munca cu ITM inregistrate

 

Accidente de munca mortale inregistrate

01.03-31.03.2020

38

5

33

12

0

01.03-31.03.2021

35

1

34

6

0

 

Principalele cauze care au dus la producerea evenimentelor:

-     Instruirea necorespunzatoare a lucratorilor;

-     Neacordarea echipamantului de munca corespunzator activitatii desfasurate;

-     Nepurtarea echipamantului de munca de catre lucrator;

-     Neatentia si omiterea lucratorului in desfasurarea procesului de munca a unor operatii stabilite.

-     Punerea la dispozitia lucratorilor, a unor echipamente de munca neconforme cu cerintele minime de securitate in munca.

 

Asa cum prevede articolul 5, lit. f) din legea 319/2006 modificata si completata orice eveniment se cerceteaza in conditiile in care "accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune;"

Asa cum prevede articolul 29, alin. 1) din legea 319/2006 modificata si completata cercetarea este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:

  a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;

  b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute;

  c) de catre Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

  d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.

Rezultatul cercetarii poate sa fie accident de munca mortal sau cu incapacitate temporara de munca, accident usor sau accident in afara muncii.Tot din rezultattul cercetarii evenimentul mai poate fi incadrat ca si incident periculos in cazul unor evenimente grave dar in care nu au existat victime.

 

II.     SITUATIA CONTROALELOR CU PRIVIRE LA PREVENIREA EXPUNERII LUCRATORILOR LA RISCUL DE INFECTARE CU NOUL CORONAVIRUS

 

Din luna Iunie 2020 au fost efectuate controale cu privire la prevenirea expunerii lucratorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus, de catre toti inspectorii de munca din domeniul SSM.

Astfel au fost efectuate un numar de 670 controale in care au fost verificate si cerintele respectarii legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.

Din cele 670 de controale efectuate, un numar de 245 au fost efectuate impreuna cu alte institutii si au avut ca tematica cu directie speciala masuri de prevenire si combatere a riscului de infectare cu virusul Sars-Cov 2

Au fost constatate astfel un numar de 173 neconformitati la care au fost dispuse un numar de 173 masuri.

In acest sens au fost aplicate si un numar de 173 de sanctiuni contraventionale.

 

Din ianuarie 2021 si pana in prezent au fost efectuate un numar de 207 controale de catre inspectorii de munca SSM .

In toate controalele efectuate, in tematica de control avem si verificarea cu privire la prevenirea expunerii lucratorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus .

Din cele 207 controale efectuate, 80 au fost efectuate impreuna cu alte institutii si cu tematica doar pe respectarea cerintelor legale in contextul de pandemie covid 19.

Au fost constatate astfel un numar de 20 neconformitati la care au fost dispuse un numar de 20 masuri.

In acest sens au fost aplicate si un numar de 20 de sanctiuni contraventionale.

Pincipalele neconformitati constatate:

-     Lipsa informarilor prin afisare la loc vizibil, a masurile implementate cu privire la prevenirea expunerii la noul coronavirus;

-     Lipsa informarilor prin afisare la loc vizibil a numarului de persoane care au acces in spatiul comercial;

-     Nerespectarea numarului maxim de persoane in interiorul unitatilor;

- nepurtarea sau purtarea necorespunzatoare de catre lucratori a mastii de protectie;

- lipsa materialelor igienico sanitaare pentru dezinfectie;

- nerespectarea masurilor de distantare in mijloacele de transport organizat de angajator, pentru lucratori.

- lipsa efectuarii triajului epidemiologic la intrare in unitate;

- neefectuarea de catre angajator a instruirii corespunzatoare a lucratorilor cu privire la masurile luate pentru prevenirea riscurilor de infectare cu noul coronavirus.

 

Cu stima,

 

Berbecar Otilia

Inspector sef     

                                                                                                    

Rodila Gavrila

Inspector Sef Adjunct SSM

Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita - Nasaud

 

 

 

0 comentarii567 vizualizări02 aprilie 2021
rss 2.0
rss 2.0