Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Vineri 24 Martie 2023 - 14587
SINTEZA ACTIVITATII GARZII FORESTIERE JUDETENE BISTRITA-NASAUD IN ANUL 2016.

Conform ultimelor raportari statistice suprafata totala de fond forestier a judetului Bistrita Nasaud este de 192.500 ha din care 15.050 ha (8%) proprietate publica a statului, 153.102 ha (79%) proprietate publica si privata a unitatilor administrativ teritoriale, 18.472 ha (10% ) proprietate privata a persoanelor fizice, 5.876 ha (3%) proprietate privata a persoanelor juridice. Suprafata de fond forestier pentru care nu este asigurata administrarea sau serviciile silvice prin structuri silvice autorizate este de cca. 6.500 ha.

       In cursul anului 2016 in cadrul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud au activat un numar de sapte ingineri silvici.

      Sintetic, activitatile desfasurate in cursul anului 2016 de catre personalul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud se prezinta astfel:

 

 I.   ACTIVITATI DE CONTROL AL RESPECTARII REGIMULUI SILVIC SI CINEGETIC

 1.   PAZA SI INTEGRITATEA PADURILOR, CONTROLUL EXPLOATARII MASEI LEMNOASE, A CIRCULATIEI MATERIALULUI LEMNOS, A INSTALATIILOR DE PRELUCRARE SI A DEPOZITELOR  

     In cursul anului 2016 personalul silvic din cadrul Garzii Forestiere Judetene Bistrita Nasaud a efectuat un numar de 376 actiuni de control privind respectarea regimului silvic. In urma acestor actiuni au fost intocmite un numar de 134 procese verbale de constatare a contraventiilor  silvice, valoarea totala a amenzilor aplicate fiind de 388.900 lei.

       S-au efectuat un numar de 23 controale de fond si partiale in suprafete din fondul forestier national din raza judetului fiind identificat un volum de material lemnos taiat ilegal de 1641,26 mc. cu o valoare a pagubei de 408.093,71 lei iar in 30 de cazuri au fost sesizate organele de cercetare penala in vederea continuarii cercetarilor.

    S-au verificat un numar de 32 sesizari inaintate de persoane fizice si juridice si s-au solutionat conform prevederilor legale.

    In urma actiunilor intreprinse s-a dispus confiscarea faptica a unui volum de 332,93 mc. material lemnos precum si a sumei de 1.033.455,07 lei reprezentand contravaloarea unui volum de 4317,58 mc. material lemnos confiscat valoric.

 

 

 

  1. 2.   VANATOARE

     S-au efectuat un numar de 4 actiuni in vederea prevenirii si combaterii faptelor de braconaj.

    S-au efectuat un numar de 7 controale la gestionarii fondurilor cinegetice cu privire la respectarea clauzelor contractuale.

   S-au efectuat un numar de 102 actiuni de evaluare a trofeelor de vinat.

   S-a verificat o solicitare privind reasezarea cotelor de recolta.

   S-au verificat 47 solicitari de constatare si evaluare a pagubelor cauzate animalelor domestic si culturilor agricole, de speciile din fauna de interes cinegetic.

   S-au intocmite un numar de 12 procese verbale de constatare a contraventiilor cu o valoare a  amenzilor de 5.000 lei si a fost inaintata o sesizare penala spre organele de cercetare penala.

 

 

II.   ACTIVITATI DE IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE

    S-au verificat in vederea avizarii/aprobarii amplasarii taierilor de masa lemnoasa, conform amenajamentelor silvice, un numar de 166 APV-uri la cele 15 ocoale silvice private, Directia Silvica Bistrita si Baza Experimentala Lechinta.

  S-au verificat un numar de 355 documentatii in vederea emiterii acordului SUMAL si a avizului de ridicare si utilizare a formularelor cu regim special, la solicitarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea, prelucrarea si comercializarea materialelor lemnoase.   

  S-au verificat un numar de 2 documentatii de scoatere definitiva si ocupare temporara a unor suprafete din fondul forestier national.

  Centralizarea situatiilor statistice SILV 1-SILV 5 la nivelul Jud. Bistrita-Nasaud pentru anul 2015 de la cele 15 ocoale silvice private, Directia Silvica Bistrita, Baza Experimentala Lechinta si transmiterea la Garda Forestiera Cluj  si INS.

  Verificarea, inregistrarea si transmiterea la O.C.P.I  in vederea inscriptionarii titlurilor de proprietate a unui numar de 15 procese verbale de punere in posesie fond forestier cu mentiunea ca informatiile esentiale de pe aceste documente au fost arhivate electronic.

 

  Verificarea si receptia lucrarilor de ingrijire efectuate in perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate din raza Comunei Budesti.

  Verificarea prin sondaj a lucrarilor de impadurire si completari la ocoalele silvice din judet.

  Verificarea si eliberarea in baza Legii 107/2011 a 59 de certificate de identitate pentru material forestier de reproducere in raza judetului Bistrita- Nasaud.

  Verificarea executarii lucrarilor prevazute in proiectul tehnic de impadurire la un proprietar de teren agricol care a accesat fonduri europene prin masura 221.

  Verificarea respectarii legislatiei silvice in vigoare in cazul contractelor de prestari servicii silvice/administrare, inregistrarea lor intr-un registru special si transmiterea lor la ocoalele silvice. 

  Popularizarea legislatiei silvice in rindul proprietarilor de paduri, a operatorilor economici cu activitate in domeniu si a personalului silvic de la ocoalele silvice.

  Efectuarea de actiuni de control pe raza altor judete conform solicitarilor GF Cluj si a MAP.

 

 

B.   LUCRARI DE REGENERARE A PADURILOR PLANIFICATE PENTRU ANUL 2017 IN JUDETUL BISTRITA-NASAUD

     In primavara anului 2017 la nivelul Judetului Bistrita-Nasaud s-au executat impaduriri integrale pe o suprafata de 429,39 ha din care 24,91 ha sunt proprietate publica a statului si 404,48 ha proprietate publica a unitatilor administrative teritoriale fiind plantati peste 2,1 mil.puieti.

    S-au executat completari in plantatiile infiintate in fondul forestier in anii anteriori, pe o suprafata de 72,93 ha  (2,48 ha proprietate publica a statului si 70,45 ha proprietate publica a unitatilor administrative teritoriale ) unde  s-au folosit peste 100 mii puieti.

    Marea majoritate a puietilor folositi pentru executarea acestor lucrari au fost produsi in pepinierele proprii ale Directiei Silvice Bistrita, ale ocoalelor silvice private si in pepinierele private din raza judetului nostru.

    In perioada 15 martie-15 aprile, cu ocazia Lunii plantarii arborilor, in judetul Bistrita-Nasaud s-au desfasurat o serie de actiuni publice de popularizare si educare privind rolul si importanta padurii precum si activitati practice de realizare de plantatii forestiere, cu participarea unor institutii publice, ONG-uri si voluntari. Astfel de actiuni s-au desfasurat pe raza comunelor Sinmihaiu de Cimpie, Micesti de Cimpie, Romuli, Sant, Telciu, Feldru, Galatii Bistritei, Poiana Ilvei, etc.

    In toamna anului 2017 sunt prevazute a se efectua impaduriri pe o suprafata de 40 ha terenuri agricole degradate constituite intr-un perimetru de ameliorare, amplasat pe raza Comunei Budesti.

    In cazul perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate existente pe raza judetului, finantate din fonduri bugetare si din fondul de ameliorare a fondului funciar, personalul Garzii Forestiere acorda asistenta tehnica de specialitate, propune si avizeaza formulele de impadurire in concordanta cu conditiile stationale, cu gradul si tipul de eroziune, executa receptia lucrarilor de impadurire, a lucrarilor de intretinere a plantatiilor, efectueaza controlul anual al regenerarilor, constata si evalueaza eventualele pierderi provocate de calamitati.

    Dupa realizarea "reusitei definitive" plantatiile respective sunt incluse in fondul forestier national, sunt  predate in paza si administrare unui ocol silvic autorizat iar beneficiarii investitiilor sunt unitatile administrativ teritoriale proprietare a terenurilor respective.

    De asemenea, personalul institutiei noastre acorda asistenta tehnica si verifica lucrarile prevazute in proiectele de impadurire la proprietarii de terenuri agricole

care au accesat fonduri europene prin masura 221 si respectiv 8.1, verifica si aproba proiectele de regenerare a padurilor si ajutorare a regenerarilor naturale elaborate de ocoalele silvice private, aproba rezultatele controlului anual al regenerarilor pentru aceste ocoale, avizeaza studiile de fezabilitate, verifica si receptioneaza proiectele tehnice de reconstructie ecologica si de infiintare a perdelelor forestiere de protectie, urmareste respectarea prevederilor legale privind producerea materialului forestier de reproducere si elibereaza certificatele de provenienta pentru acestea.

   In tabelul alaturat sunt prezentate in forma analitica lucrarile de regenerare a padurilor executate in primavara anului 2017 de catre structurile de administrare silvica din raza judetului Bistrita-Nasaud.

 

 

INSPECTOR SEF

ING.MOALE GHEORGHE

0 comentarii2835 vizualizări29 iunie 2017
rss 2.0
rss 2.0