Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Eco-Mediu Joi 15 Aprilie 2021 - 14587
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE S.G.A. BISTRITA NASAUD IN ANUL 2020

Activitatile specifice desfasurate in cadrul S.G.A. Bistrita Nasaud sunt:

1. ACTIVITATI PRIVIND MONITORINGUL CANTITATIV AL APELOR (STATIA HIDROLOGICA BISTRITA NASAUD):

In cadrul Statiei Hidrologice Bistrita Nasaud au fost realizate urmatoarele monitorizari:

Pentru subsistemul "ape de suprafata" - rauri:

 -  niveluri - 17692 masuratori, la 24 statii hidrometrice

- observatii vizuale in vederea identificarii posibilelor aparitii ale fenomenului de poluare - 17692, la 24 statii hidrometrice

- debite de apa - 1108 masuratori, la 24 statii hidrometrice

- debite de aluviuni/granulometrie - 1344 masuratori, la 7 statii hidrometrice

- temperatura aer/apa - 35384 masuratori, la 24 statii hidrometrice

- precipitatii - 21840 masuratori, la 30 statii

- monitorizari cu transmisie zilnica/extraordinara - 17692, la 24 statii hidrometrice

- sectiuni de monitoring/masuratori debite de apa - 384, in 32 sectiuni

Pentru subsistemul ape de suprafata "lacuri naturale si de acumulare":

- niveluri - 732 masuratori, la Acumularea Colibita

- temperatura aer/apa - 1464 masuratori, Acumularea Colibita

- precipitatii - 732 masuratori, la Acumularea Colibita

Pentru subsistemul "ape subterane freatice si izvoare":

- niveluri - 1200 masuratori, in 19 foraje

- temp.apa - 3294 masuratori, in 7 puncte

Hidrometrie la folosinte:

- la folosinte selectate cu masuratori sistematice - 4 masuratori

- masuratori expeditionare la folosintele de tip MHC - 4 masuratori

 

 

2. ACTIVITATI PRIVIND MONITORINGUL CALITATIV AL APELOR (Laboratorul de Calitatea Apelor Bistrita-Nasaud)

Conform Manualului de Operare al Sistemului de Monitoring aferent Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud pentru anul 2020, intocmit de catre Serviciul GMPRA si aprobat de ANAR, monitoringul calitativ s-a realizat pentru urmatoarele subsisteme:

- Subsistemul ape de suprafata - Rauri

  - Lacuri

- Subsistemul ape subterane

- Subsistemul ape uzate

Pentru stabilirea calitatii corpurilor de apa de de suprafata au fost monitorizate 25 sectiuni, 23 aferente raurilor si 2 aferente Acumularii Colibita, in cadrul Laboratorului de Calitate a Apelor Bistrita Nasaud fiind realizati un numar de 3500 indicatori fizico - chimici pentru rauri si 216 pentru Acumularea Colibita, 140 indicatori biologici pentru ambele subsisteme. Pentru stabilirea calitatii corpurilor de apa subterane au fost monitorizate 23 foraje, fiind realizati un numar de 368 indicatori fizico - chimici. In ceea ce priveste evacuarile de ape uzate epurate in resursele de apa au fost monitorizate un numar de 43 evacuari, fiind realizati un numar de 3701 indicatori fizico - chimici.

 

 

3. ACTIVITATI PRIVIND FOLOSIREA, PROTECTIA APELOR SI URMARIREA REALIZARII PREVEDERILOR ABONAMENTELOR DE UTILIZARE/EXPLOATARE A RESURSELOR DE APA (GRA + EL)

In acest sens s-au efectuat 871 actiuni de realizare a abonamentelor si 262 verificari pt. reactualizarea dosarului de obiectiv la folosintele de apa de tip alimentari cu apa potabila si industriala, irigatii, amenajari piscicole, CHE si MHC, folosinte hidromecanice si extrageri de nisipuri si pietrisuri din albiile cursurilor de apa si terasa, traversari ale cursurilor de apa cu conducte, linii electrice si telefonice si depozite de deseuri industriale si menajere.

 

4. ACTIVITATI PRIVIND AVIZAREA SI AUTORIZAREA FOLOSINTELOR DE APA (GRA)

Au fost emise 186 acte de reglementare in domeniul gospodaririi apelor, dupa cum urmeaza:

- 64 avize de gospodarire a apelor

- 88 autorizatii de gospodarire a apelor

- 34 consultante tehnice

 

 

5. ACTIVITATI DE INSPECTIE (ITA):

In scopul verificarii conformarii obiectivelor la cerintele legislative in domeniul apelor, precum si urmaririi impactului folosintelor de apa asupra resurselor de apa, Inspectia Teritoriala de Apa Bistrita Nasaud a efectuat un numar de 198 de controale pe linie de gopodarire a apelor la obiective aflate pe raza judetului Bistrita-Nasaud. Dintre acestea: 130 de obiective au fost planificate si 68 neplanificate.

 Au fost aplicate 19 sanctiuni contraventionale dintre care: 12 tip Avertisment, 7 tip Amenda in cuantum total de 211500 lei. Totodata au fost solutionate 24 de petitii/ reclamatii.

 

6. ACTIVITATI DE ELABORARE A PROGRAMELOR DE GOSPODARIRE A APELOR SI A SINTEZELOR BAZINALE PRIVIND FOLOSIREA SI PROTECTIA RESURSELOR DE APA (GRA)

Au fost elaborate un numar de 16 planuri, sinteze si raportari specifice activitatii.

 

7. ALTE ACTIVITATI LEGATE DE GOSPODARIREA APELOR - 116 actiuni, constand in elaborare note de fundamentare pentru lucrari noi de gospodarire a apelor (23), participare la CTE pentru avizarea documentatiilor tehnice si alte activitati in legatura cu gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor (106).

In cursul anului 2020 au fost aplicate 114 penalitati pentru depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in receptori fata de limitele autorizate, in cuantum de 355650,96 lei, la urmatoarele unitati/UAT-uri: S.C. AQUABIS SA Bistrita, COMUNA ROMULI, COMUNA TELCIU, COMUNA PARVA, S.C. AGROINVEST PROD S.R.L. Bistrita (Abator Podirei si Hotel Castel Dracula), COMUNA COSBUC, COMUNA ILVA MARE, S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU - TRATAREA DESEURILOR S.R.L., S.C. CARTEL BAU S.A., S.C. TERAPLAST S.A., S.C. STAR GATE S.R.L. Ilva Mica, S.C. ITAL TEXTIL SARATA S.R.L., S.C. LDP S.A. - Statia betoane Beclean, PREVENTORIUL TBC ILISUA, S.C. FRASINUL S.R.L, COMUNA POIANA ILVEI, S.C. DAN STEEL Beclean S.R.L.

 

 

 

8. ACTIVITATI DE EXPLOATARE LUCRARI (EL)

a)- Intretinere si reparatii lucrari la constructiile hidrotehnice din administrare:

                      - Terasamente - 7.73 mii mc

                            - Lucrari piatra si anrocamente - 800 mc

                            - Lucrari beton - 23.17 mc

                            - Lucrari de protectie si finisaje (vopsitorii) - 394 mp

                            - Cosiri vegetatie - 74.27 ha

                            - Taieri vegetatie lemnoasa - 1115.93 sute mp

               

b) - Lucrari pe cursuri de apa neamenajate

                      - Igienizari cursuri si taieri vegetatie - 9.6 km

                            - Reprofilari si decolmatari cursuri de apa - 11.5 km - 36.94 mii mc (realizate cu forte proprii si prin colaborare cu institutii publice-primarii)

                            -Consolidari vegetative-800ml

 

           c) - Lucrari executate la sedii, cantoane de exploatare, cladiri anexe

                      - Terasamente - 210 mc

                            - Lucrari din beton - 2 mc

                            - Vopsitorii - 50 mp

                            -Tencuieli+zugraveli-45mp

                            - Invelitori - 50 mp

Pentru diminuarea si eliminarea efectelor cauzate de manifestarile hidrometeorologice periculoase,a punctelor critice aparute ca urmare a cresterilor de debite pe rauri, pentru reducea efectelor negative directe si indirecte ale scurgerii naturale, necontrolate a apelor, se impun executarea de lucrari de regularizare si consolidare albii.                                                       In urma constatarile facute de personalul de exploatare si a celor facute in teren cu ocazia verificarilor periodice asupra starii tehnice a constructiilor, a recomandarilor Comisiei UCC a ANAR si a expertizelor, in temeiul legii Apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea inlaturarii efectelor viiturilor din perioadele anterioare si asigurarea sectiunii optime de scurgere a raului ca actiuni preventive impotriva inundatiilor , SGA Bistrita-Nasaud a incheiat protocoale de colaborare cu institutii publice (Primarii), astfel:

- recalibrare curs de apa Meles la Matei-decolmatare 1.69miimc /1.2km

- recalibrare curs de apa pintic in Posmus - decolmatare 2.231mii mc/0.7km

- recalibrare curs de apa Sieu pe raza UAT Sieut - decolmatare 9.832mii mc/2km

- recalibrare Valea Mare la Ciceu-Giugesti- decolmatare 6.61mii mc/2.5km

- recalibrare Somes Mare la Nasaud-decolmatare 3.23mii mc/0.5km

- recalibrare Valea Telcisor la Telciu-decolmatare 1.615mii mc/1km

 

 

  

Planul actiunilor desfasurate de S.G.A Bistrita-Nasaud in cadrul campaniei de curatenie de primavara

  

           Institutia noastra va asigura personal din subordine care va fi organizati pe echipe in vederea identificarii, raportarii si trasarii de masuri cu celeritate la eventualele depozite ilegale de deseuri, PET-uri, etc.Totodata in cazul identificarii altor probleme existente pe raza UAT-urilor din judetul Bistrita-Nasaud (exploatari ilegale de agregate, deversari ilegale de ape menajere si reziduale netratate, constructii ilegale amplasate in zonele de protectie sau care afecteaza lucrarile de aparare impotriva inundatiilor) se vor incheia rapoarte saptamanal catre conducerea SGA, iar apoi catre conducerea ABA SOMES-TISA, de 2 ori pe luna.                                 Conducerea SGA va avea sarcina de a lua masurile care se impun in vederea solutionarii problemelor identificate trasand expres masuri responsabililor de UAT, persoanelor juridice si fizice raspunzatoare dupa caz.

 

UAT VERIFICAT

CURS DE APA

DISTANTA

ECHIPA

PERIOADA DE INCEPERE

PERIOADA DE FINALIZARE

Bistrita Birgaului

Bistrita

15 km

F. Colibita

26.03.2021

30.03.2021

Prundu Birgaului

Bistrita

20 km

F. Colibita

26..03.2021

30.03.2021

Josenii Birgaului

Bistrita

10km

F. Bistrita

30.03.2021

07.04.2021

Livezile

Bistrita

15 km

F. Bistrita

26.03.2021

30.03.2021

Bistrita

Bistrita

25 km

F. Bistrita

31.03.2021

29.04.2021

Prundu Birgaului

Birgau

10 km

F. Colibita

05.04.2021

09.04.2021

Tiha BIrgaului

Birgau

15 km

F. Bistrita

12.04.2021

16.04.2021

Sieut

Sieu

4 km

F. Bistrita

05.04.2021

06.04.2021

Sieu

Sieu

3 km

F. Bistrita

05.04.2021

06.04.2021

Mariselu

Sieu

16 km

F. Bistrita

07.04.2021

09.04.2021

Sieu Magherus

Sieu

6 km

F. Bistrita

07.04.2021

09.04.2021

Sieu Odorhei

Sieu

20 km

F Lechinta

12.04.2021

16.04.2021

Dumitrita

Budac

15 km

F. Bistrita

07.04.2021

09.04.2021

Budacu de Jos

Budac

10 km

F. Bistrita

07.04.2021

09.04.2021

Simnihaiu de Cimpie

Lechinta

16 km

F. Lechinta

12.04.2021

20.04.2021

Lechinta

Lechinta

7 km

F. Lechinta

12.04.2021

20.04.2021

Teaca

Dipsa

15 km

F. Lechinta

19.04.2021

23.04.2021

Galatii Bistritei

Dipsa

10 km

F. Lechinta

12.04.2021

20.04.2021

Lechinta

Dipsa

10 km

F. Lechinta

05.04.2021

07.04.2021

Matei

Meles

20 km

F. Lechinta

21.04.2021

30.04.2021

Nuseni

Meles

10 km

F. Lechinta

21.04.2021

30.04.2021

Chiochis

Apatiu

13 km

F. Lechinta

21.04.2021

30.04.2021

 

 

 

 

 

 

UAT VERIFICAT

CURS DE APA

DISTANTA

ECHIPA

PERIOADA DE INCEPERE

PERIOADA DE FINALIZARE

Beclean

SOMESUL M.

12 km

F. Beclean

26.03.2021

30.03.2021

 

V. Meles

5 km

F. Beclean

26..03.2021

30.03.2021

Sintereag

Sieu

9 km

F. Beclean

26.03.2021

30.03.2021

Branistea

Somesul Mare

16 km

F. Beclean

31.03.2021

02.04.2021

Uriu

Somesul Mare

4 km

F. Beclean

05.04.2021

06.04.2021

 

Ilisua

3 km

F. Beclean

05.04.2021

06.04.2021

Reteag

Somesul Mare

16 km

F. Beclean

07.04.2021

09.04.2021

 

Valea Mare

6 km

F. Beclean

07.04.2021

09.04.2021

Ciceu Mihaiesti

Somesul Mare

5 km

F. Beclean

07.04.2021

09.04.2021

 

V. Lelesti

10 km

F. Beclean

07.04.2021

09.04.2021

Giurgesti

V. Mare

6 km

F. Beclean

12.04.2021

20.04.2021

 

V. Canci

10 km

F. Beclean

12.04.2021

20.04.2021

Negrilesti

V. Mare

7 km

F. Beclean

12.04.2021

20.04.2021

 

V. Negrilesti

10 km

F. Beclean

12.04.2021

20.04.2021

Caianu Mic

V. Ilisua

10 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

 

V. Dobricel

4 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

Spermezau

V. Ilisua

13 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

 

V. Halmasau

12 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

 

V. Dumbravita

6 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

Tarlisua

V. Ilisua

15 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

 

V. Lunga

15 km

F. Beclean

21.04.2021

30.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

UAT VERIFICAT

CURS DE APA

DISTANTA

ECHIPA

PERIOADA DE INCEPERE

PERIOADA DE FINALIZARE

ILVA MICA

SOMESUL M.

7 KM

F. NASAUD

26.03.2021

26.03.2021

FELDRU

SOMESUL M.

10 KM

F. NASAUD

29.03.2021

30.03.2021

REBRISOARA

SOMESUL M.

6 KM

F. NASAUD

30.03.2021

31.03.2021

REBRISOARA

REBRA

6 KM

F. NASAUD

01.04.2021

01.04.2021

REBRISOARA

GERSA

4 KM

F. NASAUD

02.04.2021

02.04.2021

NASAUD

SOMESUL M.

8 KM

F. NASAUD

05.04.2021

06.04.2021

SALVA

SOMESUL M.

6 KM

F. NASAUD

07.04.2021

08.04.2021

SALVA

SALAUTA

9 KM

F. NASAUD

09.04.2021

12.04.2021

NIMIGEA

SOMESUL M.

9 KM

F. NASAUD

13.04.2021

14.04.2021

ROMULI

SALAUTA

16 KM

F. NASAUD

15.04.2021

19.04.2021

TELCIU

SALAUTA

10 KM

F. NASAUD

20.04.2021

21.04.2021

COSBUC

SALAUTA

6 KM

F. NASAUD

22.04.2021

22.04.2021

PARVA

REBRA

10 KM

F. NASAUD

23.04.2021

26.04.2021

REBRA

REBRA

10 KM

F. NASAUD

26.04.2021

27.04.2021

RUNCU SALVEI

IDIECI

10 KM

F. NASAUD

27.04.2021

28.04.2021

ZAGRA

TIBLES

10 KM

F. NASAUD

29.04.2021

30.04.2021

SINTEREAG

v. ROSUA

10KM

F. NASAUD

13.04.2021

14.04.2021

UAT VERIFICAT

CURS DE APA

DISTANTA

ECHIPA

PERIOADA DE INCEPERE

PERIOADA DE FINALIZARE

ILVA MICA

SOMESUL M.

2 KM

F. SG. BAI

26.03.2021

27.03.2021

 

ILVA

6 KM

F. SG. BAI

26.03.2021

27.03.2021

SG -BAI

SOMESUL MARE

10 KM

F. SG. BAI

29.03.2021

02.04.2021

 

V. BORCUT

7 KM

F. SG. BAI

29.03.2021

02.04.2021

 

V CORMAIA

21 KM

F. SG. BAI

29.03.2021

02.04.2021

MAIERU

SOMESUL MARE

6 KM

F. SG. BAI

05.04.2021

07.04.2021

 

VALEA ANIES

20 KM

F. SG. BAI

05.04.2021

07.04.2021

RODNA

SOMESUL MARE

8 KM

F. SG. BAI

08.04.2021

09.04.2021

 

VALEA BAILOR

14 KM

F. SG. BAI

08.04.2021

09.04.2021

 

DRAGOVATA

5 KM

F. SG. BAI

08.04.2021

09.04.2021

SANT

SOMESUL MARE

19 KM

F. SG. BAI

12.04.2021

14.04.2021

 

COBASEL

9 KM

F. SG. BAI

12.04.2021

14.04.2021

 

CARTIBAVUL MARE

8 KM

F. SG. BAI

12.04.2021

14.04.2021

POIANA ILVEI

ILVA

11 KM

F. SG. BAI

15.04.2021

15.04.2021

MAGURA ILVEI

ILVA

8 KM

F. SG. BAI

19.04.2021

21.04.2021

 

ARSITA

6 KM

F. SG. BAI

19.04.2021

21.04.2021

ILVA MARE

ILVA

10 KM

F. SG. BAI

22.04.2021

23.04.2021

 

IVANEASA

9 KM

F. SG. BAI

22.04.2021

23.04.2021

LUNCA ILVEI

ILVA

16 KM

F. SG. BAI

26.04.2021

28.04.2021

 

IVANEASA

9 KM

F. SG. BAI

26.04.2021

28.04.2021

 

BOLOVANU

6 KM

F. SG. BAI

26.04.2021

28.04.2021

 

SILHOASA

9 KM

F. SG. BAI

26.04.2021

28.04.2021

LESU

LESU

27 KM

F. SG. BAI

29.04.2021

30.04.2021

 

ERBOASA

5 KM

F. SG. BAI

29.04.2021

30.04.2021

 

Avand in vedere situatia si prognoza hidrometeorologica pentru perioada aceasta de primavara care indica posibilitatea producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase, in special ploi insemnate cantitativ, ce vor antrena catre cursurile de apa diverse tipuri de deseuri de pe raza UAT-urilor si/sau formatiunilor torentiale din apropierea zonelor locuite, am solicitat primariilor sa dispuna luarea de masuri privind supravegherea permanenta a cursurilor de apa.

              Conform prevederilor Ordonantei nr. 21/2002 privind Gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare prevazute in Legea cu nr. 515/2002, Consiliile Locale si Primarii au obligatia sa asigure:

- prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre persoanele juridice cat si fizice;

- organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor;

- curatarea si salubrizarea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor.                                                                  In unele UAT-uri, se poate observa ca au fost incepute si sunt in curs de desfasurare, actiuni de colectare a deseurilor conform planurilor de masuri privind gospodarirea comunelor.

 

Cu respect,

 


DIRECTOR,

Ing.Teodor HASMASAN

 

 

0 comentarii581 vizualizări02 aprilie 2021
rss 2.0
rss 2.0