Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 22 Septembrie 2023 - 14587
31 iulie 2020 - termenul de depunere a cererii de restructurare a obligatiilor bugetare restante.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.72/31.01.2020, au fost modificate ?i completate  prevederile  O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, respectiv cele referitoare la instituirea masurii de restructurare a obligatiilor bugetare restante, astfel:

1. A fost extinsa sfera de aplicare a prevederilor  O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale prin eliminarea plafonului de un milion de lei. Ca urmare, contribuabilii isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii, indiferent de cuantumul acestora.

2. Dispozitiile referitoare la restructurarea obligatiilor bugetare, respectiv Capitolul I din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, sunt aplicabile ?i urmatorilor debitori:

a) debitorii care pierd esalonarea la plata intrucat disponibilitatile banesti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a esalonarii, nu permit sustinerea acesteia;

             b) debitorii care au garantate obligatiile bugetare potrivit prevederilor art. 210 - 211 si art. 235 din Codul de procedura fiscala.

          3. Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit Capitolului I din OG nr.6/2019 cu modificarile ?i completarile ulterioare,  are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa pana la 31 martie 2020, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent - care vor fi anexate la cererea de restructurare.

4. Solicitarea (cererea) de restructurare se poate depune pana la 31 iulie 2020, sub sanctiunea decaderii.

5. Garantiile constituite de debitori sub forma scrisorii de garantie / politei de asigurare de garantie ori consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului urmeaza sa fie valorificate conform Codului de procedura fiscala doar in ipoteza in care planul de restructurare nu prevede modalitatea de valorificare a sumelor de bani sau a bunurilor proprii ale debitorului care au stat la baza emiterii garantiilor.

   

      Dorina Sanda CICIOC                                        Maria BIRIS         

   Sef administratie                                        Compartimentul Comunicare                                

0 comentarii3248 vizualizări12 februarie 2020
rss 2.0
rss 2.0