Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 22 Septembrie 2023 - 14587
Situatiile financiare si raportarile contabile anuale - termene de depunere.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii ca termenele de depunere pentru situa?iile financiare anuale ?i raportarile contabile anuale sunt:

a) 02.03.2020 - depunerea declaratiei de inactivitate de catre entitatile care nu au desfa?urat activitate de la constituire pana la sfar?itul exercitiului financiar de raportare

b) 30.03.2020 - depunerea raportarilor contabile anuale de catre persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii;

c) 29.04.2020 - depunerea situatiilor financiare anuale de catre societatile cooperatiste, institutiile publice, asociatiile ?i celelalte persoane juridice cu ?i fara scop patrimonial, care au obligatia sa organizeze ?i conduca contabilitatea financiara;

d) 29.05.2020:

depunerea situatiilor financiare anuale de catre societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul  in strainatate (inclusiv sediile permanente), cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati  rezidente in state apartinand Spatiului  Economic European.

depunerea raportarilor contabile anuale  de catre  entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic ?i  de  catre subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Situatiile financiare / raportarile contabile anuale se intocmesc cu ajutorul programelor de asistenta existente pe site-ul ANAF ?i se pot fi depune astfel:

- in forma electronica, pe portalul e-guvernare.ro, avand ata?ata o semnatura electronica extinsa.

- la oficiile po?tale, prin scrisori cu valoare declarata, in format hartie si in format electronic.

- la registratura unitatilor fiscale din subordinea DGRFP Cluj-Napoca , in format hartie si in format electronic.

            In vederea desfa?urarii in conditii optime a procesului de depunere ?i prelucrare, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca recomanda depunerea in forma electronica, pe portalul e-guvernare.

Informatii suplimentare se pot obtine :

- accesand pagina de Internet www.anaf.ro;

- telefonic, prin Serviciul central de asisten?a telefonica a contribuabililor - Call center, la numarul de telefon: 031.403.91.60;

- la serviciile de asistenta pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale"

 

Baza legala: O.M.F.P. nr. 3781/23.12.2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat  in Monitorul Oficial nr. 5/7.01.2020.

 

 Dorina Sanda CICIOC                          Maria BIRIS         

 Sef administratie                       Compartimentul Comunicare                                

 

0 comentarii3171 vizualizări28 februarie 2020
rss 2.0
rss 2.0