Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 22 Septembrie 2023 - 14587
Ordinul de plata multiplu electronic - OPME.

Ministerul Finantelor Publice face inca un pas important spre informatizare prin Ordinul de plata multiplu electronic (OPME), care poate fi utilizat de catre institutiile publice inregistrate in Registrul entitatilor publice si de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie.

                Scopul utilizarii ordinului de plata multiplu electronic (OPME) este de a sprijini activitatea IMM-urilor si a celorlalti operatori economici prin inlesnirea comunicarii prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica.

              OPME se completeaza si se depune on-line prin Sistemul national de raportare Forexebug de catre institutiile publice si, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaratii» de catre operatorii economici si alte entitati decat institutii publice, pentru efectuarea de plati din conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prin care isi desfasoara activitatea proprie.

             Persoanele din cadrul operatorilor economici si ai altor entitati decat institutii publice care semneaza ordinul de plata multiplu electronic (OPME), trebuie sa fie inrolate in Spatiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau imputernicit pentru acestia si sa corespunda cu cele aprobate in fisa specimenelor de semnaturi depusa la unitatea Trezoreriei Statului prin care acestia isi desfasoara activitatea.

             Formularul OPME poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, Sistemul national de raportare https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/guest/formulare sau poate fi pus la dispozitie de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei statului.

             Detalii cu privire la completarea, depunerea si semnarea OPME se regasesc in OMFP 1819/2020 publicat la rubrica Transparenta decizionala/Acte normative aprobate.

             Pentru operatorii economici si alte entitati decat institutiile publice, recipisele aferente depunerii si validarii/respingerii OMPE se vizualizeaza prin spatiul virtual (SPV), sectiunea "Mesaje".

 

 

 

       Sef administratiei,                                                  

    Dorina Sanda CICIOC                                                   

0 comentarii3367 vizualizări24 aprilie 2020
rss 2.0
rss 2.0