Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Vineri 22 Septembrie 2023 - 14587
Bonificatii la plata impozitelor si contributiilor sociale obligatorii datorate de contribuabili.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informeaza contribuabilii: I.Prin derogare de la prevederile  Legii nr.227/2015 privind Codului fiscal, cu modificarile ?i completarile ulterioare , in cazul impozitului pe venit, contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorate pentru veniturile realizate in anul 2019, pentru care exista obligatia depunerii Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, daca declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se depune pana la 30 iunie 2020, inclusiv, se acorda urmatoarele bonificatii:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, reprezentand obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acorda o bonificatie de 5% din aceste sume , daca toate aceste obligatii fiscale de plata se sting prin plata sau compensare, integral pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pana la data de 30 iunie 2020, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate .

De retinut : Bonificatia prevazuta la lit. b) pentru depunerea  prin mijloace electronice de transmitere la distanþa a declaratiei unice  se acorda numai daca este indeplinita conditia de acordare a bonificaþiei prevazuta la lit.a) , caz in care se aplica ambele bonificatii.

            Bonificatia se determina de contribuabil si se evidentiaza in mod distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contribuþiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificarii ulterioare. Obligatiile fiscale de plata se determina prin diminuarea obligatiilor fiscale datorate cu valoarea bonificatiei.

Bonificatiile se acorda ?i in cazul persoanelor fizice care ob?in venituri anuale pentru care exista obligatia  completarii ?i depunerii numai a Cap.II - Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate - din declaratia unica,  astfel cum este reglementat la  art. 120 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile ?i completarile ulterioare sau in cazul   persoanelor fizice care au optat in anul 2019 pentru plata contributiei de asigurari sociale sau a contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Codului fiscal

In aceste cazuri, contribuabilii  pot beneficia de bonificatii  cu respectarea condi?iilor prevazute pentru acordarea acestora, prin completarea si depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate , pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Contribuabilii care au depus Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate in anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fara acordarea bonificatiilor prevazute mai sus , pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declaratii rectificative pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv,noul termen de depunere a declaratiei unice stabilit, cu respectarea conditiilor prevazute mai sus.

 

 

II. Beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat, contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut la art. 41 din Codul fiscal,  precum si contribuabilii platitori de  impozit pe veniturile microintreprinderilor, care platesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, si 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III."

 

III.Reamitim contribuabililor ca , in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta ,  isi inceteaza aplicabilitatea urmatoarele masuri fiscale :

- masura  potrivit careia  nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 29/2020  si neachitate pana la incetarea masurilor ;

- masura  potrivit careia  se suspenda sau nu incep masurile de executare silita, prin somatie, poprire si valorificarea bunurilor la licitatie, a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.

Totodata, reamintim contribuabililor ca :

-obligatiile fiscale se pot indeplini utilizand metode de comunicare la distanta prin intermediul Spatiului Privat Virtual , iar plata poate fi efectuata prin internet banking sau ghiseul.ro.

-informatii generale in domeniul fiscal si IT se pot obtine prin apelarea Call-center-ului, la numarul de telefon 031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii care nu sunt inrolati in Spatiul Privat Virtual pot utiliza Formularul de contact de pe site-ul Agentiei pentru a obtine informatii generale in domeniul fiscal si IT.

 

Sef administratiei,                     Compartiment Comunicare,       

 Dorina Sanda CICIOC                    Maria BIRIS

0 comentarii3276 vizualizări29 mai 2020
rss 2.0
rss 2.0