Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politie Luni 22 Iulie 2024 - 14587
SI TU POTI DEVENI POLITIST - ADMITERE 2018.

Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la scolile de agenti de politie din Campina si Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la scolile de politie se pot depune pana la data de 15 iunie 2018.

Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unitatilor de invatamant sunt urmatoarele:

  • Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina - 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi si 10 locuri pentru alte minoritati);
  • Scoala de Agenti de  politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca - 290 de locuri (dintre care 10 locuri pentru romi si 3 locuri pentru alte minoritati).

Nu se face diferentiere intre locurile pentru femei si cele pentru barbati, iar recrutarea candidatilor se realizeaza de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in raport de locul de domiciliu inscris in cartea de identitate.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)       sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;

b)      sa cunoasca limba romana, scris si vorbit;

c)       sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

d)      sa fie apti din punct de vedere medical, fizic si psihologic; aptitudinea se constata de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementarilor in vigoare;

e)       sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti sau sa ii implineasca in cursul anului in care participa la concursul de admitere;

f)       sa fie absolventi de liceu cu diploma de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinta care indeplineste conditiile de valabilitate, din care sa rezulte faptul ca au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

g) sa aiba un comportament corespunzator principiilor care guverneaza profesia de politist;

h) sa nu aiba antecedente penale, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

i) sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni;

j) sa nu fi fost destituiti dintr-o functie publica sau sa nu le fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

k) sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, astfel cum sunt definite prin lege;

l) sa nu aiba semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentatie, in tinuta de vara; verificarea indeplinirii criteriului se realizeaza cu ocazia examinarii medicale;

m) sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media de cel putin 9,00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) sa nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de invatamant.

Candidatii care au fost declarati "Admis" la concursul de admitere in institutiile de invatamant nu trebuie sa aiba calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic.

Suplimentar fata de conditiile si criteriile prevazute mai sus, candidatii recrutati pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I la alte institutii de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii si criterii specifice de recrutare:

Candidatii pentru locurile M.A.I la institutii de invatamant superior si la unitatile de invatamant postliceal al M.Ap.N. trebuie sa aiba varsta de pana la 27 de ani, impliniti in anul participarii la concursul de admitere;

Prima etapa de selectie consta in evaluarea psihologica si examinarea medicala a candidatilor, aceste activitati realizandu-se la unitatile care au recrutat candidatii (inspectorate judetene de politie si Politia Capitalei).

A doua etapa  consta in contravizita medicala si proba de evaluare a performantei fizice. Aceste activitati se realizeaza la sediul unitatilor de invatamant.

A treia etapa consta in examenul de verificare a cunostintelor printr-un test-grila la disciplinele limba romana si limba straina (limba engleza sau limba franceza, potrivit optiunii la inscriere). Testul de verificare a cunostintelor cuprinde 90 de itemi, 60 la limba romana si 30 la limba straina. Fiecare item va avea patru variante de raspuns, doar una fiind corecta, evaluata cu un punct.

Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la scolile de politie se pot depune pana la data de 15 iunie 2018.

Toate detaliile cu privire la inscriere si la desfasurarea examenelor se pot obtine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judetene de politie, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de pe site-urile unitatilor de politie. (https://bn.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2018)

 

Mult succes tuturor candidatilor!

 

0 comentarii2751 vizualizări29 aprilie 2018
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0