Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politie Duminica 28 Mai 2023 - 14587
ACTIVITATI PENTRU INTARIREA SIGURANTEI ELEVILOR IN PROXIMITATEA UNITATILOR DE INVATAMANT.

Consolidarea climatului de siguranta in mediul scolar continua sa reprezinte o prioritate nationala, iar pentru realizarea acestui deziderat sunt necesare eforturi conjugate din partea institutiilor responsabile si o abordare unitara a problematicii la nivelul tuturor unitatilor administrativ teritoriale, astfel incat procesul instructiv-educativ din unitatile de invatamant preuniversitar sa se desfasoare intr-un mediu sigur pentru elevi si cadrele didactice. In consecinta, trebuie avut in vedere faptul ca siguranta in zona adiacenta si in incinta unitatilor de invatamant continua sa fie direct influentata de procesul educational, implicarea parintilor, actiunile fortelor de ordine angrenate, precum si de fondurile alocate pentru securitatea unitatilor de invatamant.

In anul scolar 2022-2023, pe raza judetului Bistrita-Nasaud,  functioneaza 299 (294 u.i + 5 cluburi), unitati de invatamant preuniversitar (89 respectiv 29.77% in mediul urban si 210, respectiv 70.23% in mediul rural). Dintre acestea 286 unitati de invatamant se regasesc in sistemul de invatamant de stat si 13 in sistemul de invatamant privat.

Dupa tipul unitatilor de invatamant distribuite in mediul urban, respectiv mediul rural, situatia acestora se prezinta astfel:  

 • Ø 114 gradinite (39 urban / 75 rural);
 • Ø 145 scoli gimnaziale (22 urban / 123 rural);
 • Ø 31 licee, colegii etc. (20 urban / 11 rural).
 • Ø 5 alte unitati de invatamant -cluburi sportive, cluburi ale copiilor, scoli postliceale etc. ( 5 urban ).
 • Ø 4 scoli postliceale (3 urban/1 rural);

 

Dupa modul de asigurare cu paza a unitatilor de invatamant, in urma controalelor efectuate s-au constatat urmatoarele: 

   48,82% (146 unitati de invatamant) sunt dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video. In mediul urban procentul este de 13,20% (40 unitati de invatamant), iar in mediul rural de 36,30% (110 unitati de invatamant).

    9,69% (29 unitati de invatamant) dispun atat de paza umana, cat si de sisteme video de supraveghere, din care un procent de 8,91%(27 unitati de invatamant) in mediul urban si 0,66% (2 unitati de invatamant) in rural.

   41,47%(124 unitati de invatamant) din totalul unitatilor de invatamant preuniversitar nu dispun nici de paza umana si nici de sisteme de supraveghere video video. 6,60%(20 unitati de invatamant) se afla in mediul urban  si 34,32%(104 unitati de invatamant) in rural. Dintre acestea, 10 unitati de invatamant (3,33%)sunt dotate cu sisteme anti-efractie, 0,99% (3 unitati de invatamant) in mediul urban si 2,31% (7 unitati de invatamant) in mediul rural.

 

        Ca evenimente inregistrate, in anul scolar 2021-2022 la nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au avut loc un numar de 62 de incidente in unitatile de invatamant si in zona adiacenta, fiind intocmite in aceste cazuri analize post-cauzale, fiind dispuse masuri in vederea remedierii deficientelor constatate. De asemenea au fost desfasurate activitati informativ-preventive la clasele din care provin elevii implicati in evenimente si s-a procedat la consilierea elevilor precum si a parintilor, in vederea prevenirii delincventei juvenile si victimizarii minorilor.

        Majoritatea incidentelor inregistrate au avut loc in incinta unitatilor de invatamant, fiind fapte care aduc atingere integritatii corporale sau sanatatii persoanei(loviri sau alte violente si vatamare corporala din culpa).

        De asemenea, ca particularitate, in anul scolar 2021-2022, au fost inregistrate cazuri de abandon scolar ca urmare a retragerii elevilor de la invatamantul general obligatoriu in favoarea inscrierii acestora in cadrul invatamantului de tip homeschooling, invatamant  nereglementat in Romania, fiind inregistrate in aceste cazuri dosare penale privind infractiunea de "impiedicarea la invatamantul general obligatoriu".

 

 

 1. III.     CAUZE ALE DEFICIENTELOR CONSTATATE LA NIVEL JUDETEAN 

-     lipsa alocarii fondurilor necesare de catre consiliile locale, in remedierea deficientelor pe linie de paza;

-     lipsa implicarii parintilor in luarea masurilor pentru prevenirea delincventei juvenile si victimizarea miorilor;

-     lipsa de competenta in aplicarea unor sanctiuni contraventionale in baza legii educatiei nationale nr. 1/2011, de catre Politia Romana.

-     Slaba pregatire/instruire a paznicilor unitatilor de invatamant;

-     Lipsa de fonduri in implementarea unor proiecte pe teme precum  reducere a violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant, consum de droguri etc.

 

III.  MASURI PENTRU INTARIREA SIGURANTEI ELEVILOR IN PROXIMITATEA UNITATILOR DE INVATAMANT SI COLABORAREA CU INSTITUTIILE CARE AU ATRIBUTII IN DOMENIUL DE REFERINTA 

          In contextul debutului anului scolar 2022 - 2023, Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, impreuna cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi, a planificat si/sau desfasurat urmatoarelor activitati specifice:

-        S-a procedat la actualizarea retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023;

        -Avand ca reper prevederile O MAI  nr. 60/2010, pentru mentinerea ordinii publice in zona adiacenta unitatilor de invatamant, s-a procedat la organizarea si desfasurarea unei intalniri  intre reprezentantii institutilor M.A.I., in vederea stabilirii responsabilitatilor de mentinere a ordinii si linistii publice, fiind repartizate Inspectoratului Judetean de Politie  284 unitati de invatamant preuniversitar, Inspectoratului Judetean de Jandarmi, 10 unitati de invatamant preuniversitar si Politiei Locale a Municipiului Bistrita 5 unitati de invatamant.

- Potrivit Planului National Comun de Actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant, la nivel judetean urmeaza a fi reactualizat, semnat si aplicat Planul Teritorial Comun de Actiune (PTCA).

- De asemenea, in baza Planului Teritorial Comun de Actiune (PTCA), premergator debutului anului scolar 2022-2023, politistii din judet vor proceda la intocmirea Planului Local Comun de Actiune, la nivelul fiecariei unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica aflata pe raza judetului;

- Vor fi realizate activitati de revizuire a dosarelor de obiectiv pentru fiecare locatie a unei unitati de invatamant. De asemenea, vor fi avute in vedere situatia asigurarii cu paza, precum si alte modalitati de consolidare a sigurantei unitatilor de invatamant.

- Se va proceda la intocmirea unui plan de actiune care va viza semnalizarea rutiera, in zona adiacenta unitatilor de invatamant,  iar in cazul in care vor fi sesizate disfunctionalitati, se vor efectua demersuri necesare pentru remediere.

- Se va proceda la intocmirea unui plan de actiune pe linia transportului scolar astfel politistii vor proceda la verificarea mijloacelor de transport care au aceasta destinatie, pentru a fi siguri ca, odata cu inceputul anului scolar, aceste vehicule vor putea transporta in siguranta elevii. Pe de alta parte, se va verifica si  existenta si valabilitatea documentelor necesare pentru conducatorii auto care vor face obiectul verificarilor.

- Se va proceda la stabilirea politistilor responsabili pentru fiecare scoala in parte, datele de contact ale acestora urmand a fi expuse, la vedere, in fiecare unitate de invatamant.

- Pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar, incepand cu data de 13.09.2022 si pana la incheierea anului scolar 2022-2023, programul de lucru al politistilor de proximitate, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, va fi modificat si se va desfasura intre orele 07.30 -15.30, pentru a putea  fi prezenti in zona adiacenta unitatilor de invatamant la inceperea si terminarea cursurilor;

- In legatura modul de asigurare a ordinii si linistii publice, cu ocazia festivitatilor de deschidere a noului an scolar, I.P.J. Bistrita-Nasaud,  a intocmit si va fi pus in aplicare Planul de masuri pentru mentinerea si asigurarea climatului de ordine publica in incinta si in zonele adiacente zonelor de invatamant, cu implicarea intregului personal din cadrul IPJ, in colaborare cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi si Politia Locala,  fiind prevazute forte si mijloace de politie in zona fiecarei unitati de invatamant, astfel incat sa fie asigurat un climat civic corespunzator care sa induca un sentiment de securitate in randul elevilor, parintilor si personalului didactic si preintampinarea oricaror situatii negative. Totodata, dispozitivul de politie rutiera v-a actiona in proximitatea unitatilor de invatamant si pe principalele artere rutiere din judetul Bistrita-Nasaud, pentru asigurarea fluentei traficului rutier si evitarea crearii unor zone aglomerate.

- Premergator inceperii noului an scolar vor fi realizate campanii de informare pentru cresterea gradului de siguranta al elevilor, prin desfasurarea unor activitati de constientizarea parintilor si a elevilor cu privire la potentialele pericole si situatiile vulnerabile la care pot fi expusi la scoala, acasa, pe strada si in mediul online, atunci cand nu sunt supravegheati de adulti.

 

De asemenea, in vederea prevenirii fenomenului infractional si asigurarea unui climat normal de siguranta publica pe toata durata noului an scolar 2022-2023, I.P.J. in colaborare cu  I.J.J. vor avea in vedere urmatoarele masuri:

 

 • Implicarea activa a partenerilor Planului National Comun de Actiune - pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonea adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar, in vederea reducerii fenomenului infractional si cresterii gradului de siguranta al elevilor si personalului didactic in unitatile de invatamant preuniversitar;
 • Adaptarea dispozitivelor de mentinere a ordinii si sigurantei publice, prin includerea scolilor in itinerariile de patrulare, pentru asigurarea unei acoperiri echilibrate, in functie de evolutia situatiei operative si resursele disponibile.
 • Asigurarea interventiei specifice in cazul producerii unor evenimente in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar.
 • Desfasurarea unor activitati informativ-preventive tintite pe linia delicventei juvenile, consumului de droguri absenteismului, abandonului scolar si reducerea riscului rutier;
 • Intensificarea colaborarii cu institutiile responsabile in domeniul prevenirii consumului si traficului ilicit de droguri/substante interzise, atat in perimetrul scolilor, cat si in zonele din proximitatea acestora si desfasurarea unor activitati informativ-preventive pe linia consumului de droguri, in care sa fie implicati si informati parintii elevilor;
  • Dispunerea unor planuri de actiune punctuale pe domeniile de interes vizate, respectiv delicventa juvenila, educatie rutiera, prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, etc.
  • Informarea autoritatilor si institutiilor publice cu atributii conform Legii nr. 35/2007 privind siguranta in unitatile de invatamant referitor la problemele si deficientele constatate in domeniul sigurantei scolare, in vederea luarii masurilor legale, respectiv solutionarii acestora.
  • Relationarea permanenta cu directorii unitatilor de invatamant, in vederea identificarii factorilor de risc.
  • Elaborarea si derularea de programe/proiecte/campanii de prevenire a traficului si consumului de droguri, de prevenire a traficului de persoane, de prevenire a violentei fizice si psihologice  in mediul scolar preuniversitar, siguranta on-line, rutiera etc.
  • Asigurarea ordinii publice cu ocazia diverselor activitati organizate de catre institutiile de invatamant;

 

 

SEF BIROU SIGURANTA SCOLARA

Subinspector de politie

 COZMA LEUTA

0 comentarii2408 vizualizări01 septembrie 2022
rss 2.0
rss 2.0