Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Anunturi-Publicitate Luni 15 Iulie 2024 - 14587
Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice.

ANUNT cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2017. In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se publica spre cunostinta generala faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2017 si intentia de a-l supune analizei si aprobarii Consiliului local al municipiului Bistrita, in sedinta ordinara din luna NOIEMBRIE 2016.

Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula in scris si se vor depune la Primaria Municipiului Bistrita, Centrul de relatii publice, str. Gheorghe Sincai nr. 2, pana la data de 1 noiembrie 2016 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: primaria@primariabistrita.ro

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotarare este afisat pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro sectiunea Consiliul local - Proiecte de hotarari cu caracter normativ si la Centrul de relatii publice al Primariei, in municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr.2.

 

.

 

ANUNT cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2017 

   In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se publica spre cunostinta generala faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Bistrita in anul 2017 si intentia de a-l supune analizei si aprobarii Consiliului local al municipiului Bistrita, in sedinta ordinara din luna NOIEMBRIE 2016.

Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandarile se vor formula in scris si se vor depune la Primaria Municipiului Bistrita, Centrul de relatii publice, str. Gheorghe Sincai nr. 2, pana la data de 1 noiembrie 2016 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-231046 sau prin e-mail, la adresa: primaria@primariabistrita.ro

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotarare este afisat pe site-ul Primariei municipiului Bistrita, www.primariabistrita.ro sectiunea Consiliul local - Proiecte de hotarari cu caracter normativ si la Centrul de relatii publice al Primariei, in municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr.2.

 

 

0 comentarii14350 vizualizări29 septembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0