Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Anunturi-Publicitate Luni 15 Iulie 2024 - 14587
Anunt.

Subscrisa CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA PINTEA MARTA BIANCA, cu datele de identificare din antet, prin reprezentant legal Pintea Marta Bianca, lichidator  judiciar provizoriu al societatii PRO BISTRITA SERVICE SRL, cu sediul social in municipiul Bistrita, str. Intrarea Castanului , nr.1, sc.D ap.46, judetul Bistrita - Nasaud, avand datele de identificare J06/686/2012, CUI RO30874118, desemnat prin Incheierea civila nr.140 pronuntata la data de 08.04.2022, de Tribunalul Bistrita Nasaud in Dosarul susrubricat, in temeiul prevederilor art. 99 si ale art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, organizeaza selectie de oferte in scopul angajarii unei persoane speciliazate pentru realzarea lucrarii de evaluare si inventariere stocuri " piese de schimb" aflate in patrimoniul  societatii PRO BISTRITA SERVICE SRL.

            Ofertele se depun la sediul lichidatorului judiciar, in plic inchis pina la data de 27.05.2022, ora 10,00 cu mentiunea " a nu se deschide pana la data de 27.05.2022, ora 10,00.

            Deschiderea ofertelor va fi efectuata la data de 27.05.2022,ora 10..00.

            Oferta va contine obligatoriu urmatoarele :  pretul si termenul de executare a lucrarii, certificatul din care sa reiasa ca ofertantul este atestat ANEVAR si calificat pentru prestarea unor astfel de servicii.

            Plata serviciilor contractate se va efectua pe masura valorificarii activelor aflate in patrimoniul societatii debitoare.

 

                                   

                Cu deosebita consideratie,

LICHIDATOR  JUDICIAR PROVIZORIU,

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA

              Pintea Marta Bianca

0 comentarii10955 vizualizări18 mai 2022
rss 2.0
rss 2.0