Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie - Drept Joi 05 August 2021 - 14587
DECIZIILE 31-32-33 din 23-24.11.2016 a BEJ BN.

DECIZIE privind admiterea plangerii  formulate de Uniunea Salvati Romania, impotriva Partidului Miscarea Populara. Prin plangerea formulata, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, sub nr. 277/BECJ/BN/20.11.2016, Uniunea Salvati Romania, a solicitat admiterea plangerii, obligarea Partidului Miscarea Populara sa retraga si sa desfiinteze pancartele care fac obiectul plangerii si luarea masurilor necesare pentru sesizarea organelor competente sa sanctioneze incalcarea dispozitiilor privind organizarea si desfasurarea campaniilor electorale, asa cum sunt reglementate in Legea nr. 334/2006 si Legea nr. 208/2015.

          In plangere, Uniunea Salvati Romania arata ca Partidul Miscarea Populara, a amplasat pe tronsonul de drum de pe DN 17D aflat la iesirea de la Nasaud spre intrarea in Rebrisoara, pe sensul de mers dinspre Nasaud spre Rebrisoara, pe Calea Dejului la intersectia DN 17 E58 cu DJ 154 care duce spre Sarata, in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului intre Benzinaria Petrom si Clinica Sanovil, in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului intre Benzinaria Petrom si Clinica Sanovil, in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe tronsonul de drum DN17 E58 intre iesirea din Unirea si intrarea in Livezile, pe sensul de mers spre Bistrita dinspre Livezile si pe tronsonul de drum de pe DN 17 E58 intre iesirea din Livezile spre Rusu-Birgaului, pe sensul de mers spre Rusu-Birgaului dinspre Livezile, pancarte care fac trimitere la un mesaj electoral in afara locurilor desemnate expres pentru acestea, fapt care ar contraveni prevederilor legale privind organizarea si desfasurarea campaniilor electorale. Petentul pune in discutie conceptul probabilitatii de confuzie intre logo-urile diferitelor marci, referindu-se la o serie de criterii conform carora un tert poate face confuzie intre doua logo-uri a caror similitudine depaseste un anumit nivel, astfel: criteriul similitudinii de bunuri si servicii pe care le promoveaza, mentionand ca formula "IUBESC judetul BISTRITA-NASAUD", "Pentru asta VOTEZ" este similara cu mesajul electoral al competitorului electoral, "IUBESC judetul BISTRITA-NASAUD", respectiv "Pentru asta M-AM INTORS ACASA", atat in ceea ce priveste culorile cu care sunt scrise cuvintele, cat si formatul folosit, intelegand ca mesajul de pe pancarta face trimitere la o imagine care are ca scop promovarea unui mesaj electoral in favoarea intimatei, mai ales prin promovarea actiunii de a vota, scrisa cu culoarea verde ingrosat; criteriul similaritatea semnelor, potrivit caruia, logo-ul de pe pancarta, care reprezinta o inima, are o constructie asemanatoare unui mar, lata in partea superioara si ingusta in partea inferioara, tehnica de proiectare fiind similara cu logo-ul Partidului Miscarea Populara, in sensul ca foloseste stilizat in trei culori, alb la interior, albastru in partea stanga a conturului si verde in partea dreapta a conturului, culorile fiind astfel inversate; criteriul sofisticarii si atentiei pentru publicul relevant, potrivit caruia, mesajele electorale au ca public tinta cetatenii romani cu drept de vot, care au implinit 18 ani, neluandu-se in considerare gradul de educatie, ceea ce impune ca tertul etalon dupa care se raporteaza similitudinea logo-urilor sa fie omul cu studii medii, iar perioada afisarii fiind in proximitatea, ba chiar suprapusa cu perioada campaniei electorale in care participa si Partidul Miscarea Populara, inseamna ca pancarta este afisata intr-o perioada in care tertul etalon cantareste valorificarea dreptului sau de a alege prin vot o formatiune politica cu scopul de a rezulta in desemnarea candidatilor propusi de catre partidul pentru care acesta a votat.

          Petentul, mai arata ca Partidul Miscarea Populara, a incalcat prevederile art. 36 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.   

          In drept au invocat prevederile art. 36 si art 52 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 79 si 80 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.  

          In probatoriu au depus 7 imagini.

          Reprezentantii Partidului Miscarea Populara, prezenti la sedinta, respectiv domnii Ionut Simionca si coordonatorul campaniei electorale, dl. Gabriel Chifa, solicita respingerea plangerii formulate de catre petenta ca fiind nefondata. Dl. Gabriel Chifa arata ca respectivele pancarte nu cuprind un mesaj electoral si nu apartin Partidului Miscarea Populara.

          Analizand plangerea depusa, membrii Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, o vor admite, pentru urmatoarele considerente:

          Potrivit dispozitiilor art. 79 alin. (1)  "Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective".

          De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeasi lege prevede ca  "In alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este interzis".

          In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza si solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, 65 si 79"

          Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, retine ca potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente".

          Membrii Biroului Electoral de Circumsciptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, apreciaza ca pancartele

care fac obiectul plangerii, sunt  materiale de propaganda electorala in sensul impus de art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand un mesaj electoral care reiese din formula "pentru asta votez" si fiind amplasate in perioada campaniei electorale privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11 decembrie 2016. De asemenea se retine ca acest pancarte care fac obiectul plangerii, apartin competitorului electoral Partidul Miscarea Populara, intrucat logo-ul care apare pe pancarte este asemanator cu semnul electoral ce apare in buletinul de vot al acestui competitor electoral, fiind astfel o forma stilizata a semnului electoral al Partidului Miscarea Populara.

          Avand in vedere situatia anterior reliefata, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, cu majoritate de voturi, apreciaza ca plangerea formulata de Uniunea Salvati Romania, este intemeiata si in consecinta, in conformitate cu prevederile legale mai sus mentionate, va admite plangerea formulata in sensul ca va obliga Partidul Miscarea Populara sa inlature afisele electorale (pancartele) amplasate in: pe tronsonul de drum de pe DN 17D aflat la iesirea de la Nasaud spre intrarea in Rebrisoara pe sensul de mers dinspre Nasaud spre Rebrisoara, pe Calea Dejului la intersectia DN17 E58 cu DJ154 care duce spre Sarata in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului intre Benzinaria Petrom si Clinica Sanovil in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului intre Benzinaria Petrom si Clinica Sanovil in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe tronsonul de drum DN 17 E58 intre iesirea din Unirea si intrarea in Livezile pe sensul de mers spre Bistrita dinspre Livezile si pe tronsonul de drum de pe DN17 E58 intre iesirea din Livezile spre Rusu-Birgaului pe sensul de mers spre Rusu-Birgaului dinspre Livezile, in termen de 48 de ore de la afisarea prezentei decizii. In situatia neindeplinirii de buna voie de catre Partidul Miscarea Populara a obligatiei anterior stabilite, Primarul Municipiul Bistrita, primarul comunei Livezile, primarul comunei Rebrisoara si primarul comunei Josenii Bargaului  au obligatia de a duce la indeplinire prezenta decizie in termen de 48 de ore de la data ramanerii definitive a acesteia.

          In temeiul art. 9 si art. 18 din Hotararea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 si 80 din Legea nr. 208/2015,

DECIDE: Admite plangerea formulata de Uniunea Salvati Romania, Filiala Bistrita-Nasaud, privind modul de desfasurare a campaniei electorale in Circumscrptia Electorala nr. 6 Bistrita-Nasaud, de catre Partidul Miscarea Populara, cu incalcarea dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare,  si in consecinta:

          - obliga Partidul Miscarea Populara sa inlature afisul electoral (pancartele) amplasate in: pe tronsonul de drum de pe DN17D aflat la iesirea de la Nasaud spre intrarea in Rebrisoara pe sensul de mers dinspre Nasaud spre Rebrisoara, pe Calea Dejului la intersectia DN17 E58 cu DJ154 care duce spre Sarata in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului intre Benzinaria Petrom si Clinica Sanovil in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului intre Benzinaria Petrom si Clinica Sanovil in sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe tronsonul de drum DN17 E58 intre iesirea din Unirea si intrarea in Livezile pe sensul de mers spre Bistrita dinspre Livezile si pe tronsonul de drum de pe DN17 E58 intre iesirea din Livezile spre Rusu-Birgaului pe sensul de mers spre Rusu-Birgaului dinspre Livezile, in termen de 48 de ore de la afisarea prezentei decizii.

          - in situatia neindeplinirii de buna voie de catre Partidul Miscarea Populara a obligatiei anterior stabilite, Primarul Municipiul Bistrita, primarul comunei Livezile, primarul comunei Rebrisoara si primarul comunei Josenii Bargaului au obligatia de a duce la indeplinire prezenta decizie in termen de 48 de ore de la data ramanerii definitive a acesteia.

          Impotriva deciziei se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, contestatie care se depune la Biroul Electoral Central.

 

Presedinte - Judecator Ioan Parauan

 NR. 31/294/23.11.2016.

 

.

 

DECIZIE privind respingerea plangerii  formulate de Uniunea Salvati Romania, impotriva Partidului Social Democrat

            Prin plangerea formulata, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, sub nr. 278/BECJ/BN/21.11.2016, Uniunea Salvati Romania, a solicitat admiterea plangerii, obligarea Partidului Social Democrat sa retraga si sa desfiinteze afisele care fac obiectul plangerii si luarea masurilor necesare pentru sesizarea organelor competente sa sanctioneze incalcarea dispozitiilor privind organizarea si desfasurarea campaniilor electorale asa cum sunt reglementate in Legea nr. 334/2006 si Legea nr. 208/2015.

          In plangere, Uniunea Salvati Romania arata ca Partidul Social Democrat a amplasat la Caminul Cultural din comuna Galatii Bistritei pe ferestrele imobilului si in statiile de autobuz situate pe raza satelor Susenii-Birgaului si Mijlocenii-Birgaului, afise electorale.

          Petentul arata ca aceste fapte contravin dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.  

          In drept au invocat prevderile art. 36 si art. 52 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 79 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare.  

          In probatoriu au depus 4 imagini.  

          Prin scriptul intitulat "Note scrise", inregistrat la BECJ nr. 6 Bistrita-Nasaud sub nr. 292/BECJ/BN/23.11.2016, solicita respingerea ca neintemeiata a plangerii, in ceea ce priveste afisajul electoral din localitatile Mijlocenii Birgaului si Susenii Birgaului si ca fiind ramasa fara obiect plangerea referitoare la afisajul electoral din comuna Galatii Bistritei, deoarece au fost inlaturate afisele electorale, asa cum rezulta din fotografia depusa, anexa notelor scrise.

          Se arata ca, in ce priveste afisajul electoral in localitatea Mijlocenii Birgaului si respectiv Josenii Birgaului, aceasta a fost efectuata, potrivit Dispozitiei primarului comunei nr. 240 / 26.10.2016, in care s-a stabilit ca afisajul electoral sa se faca pe cate doua panouri amplasate in cabinele de statii de autobuz din aceste localitati, iar in conditiile in care nu exista panouri de afisaj, afisele electorale au fost aplicate pe peretii cabinelor statiilor de autobuz.

          Referitor la afisajul electoral din comuna Galatii Bistritei, se arata ca, potrivit Dispozitiei primarului acestei localitati privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral, s-a depus o fotografie a inscrisului pentru localitatea Galatii Bistritei, prin care a fost stabilit loc de afisaj, Caminul Cultural din localitate, fara a se preciza locul de unde vor fi aplicate aceste afise, motiv pentru care recunoaste ca a aplicat afise electorale pe geamul imobilului, cum a aratat contestatoarea. Mai arata ca, apreciind respectivul mod de afisaj electoral ca fiind necorespunzator, a dispus inlaturarea afiselor, aspect pe care il dovedeste cu o imagine fotografica a cladirii, depusa in anexa notelor.

          Analizand plangerea depusa, membrii Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, o vor respinge, pentru urmatoarele considerente:

          Potrivit dispozitiilor art. 79 alin. (1)  "Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective".

          De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeasi lege prevede ca  "In alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este interzis".

          In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza si solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, 65 si 79"

           Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, retine ca potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente".

          Membrii Biroului Electoral de Circumsciptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, apreciaza ca amplasarea de catre acest competitor electoral a afiselor sale electorale, pe peretii cabinelor din statiile de autobuz din localitatile Josenii Birgaului, respectiv Mijlocenii Birgaului, sunt facute in conformitate cu Dispozitia primarului comunei Josenii Birgaului, nr. 240/26.10.2016.

          Potrivit acestei dispozitii, primarul comunei Josenii Birgaului, a stabilit locurile speciale pentru afisaj electoral, in comuna Josenii Birgaului, astfel:

1. Pentru localitatea Joseni Birgaului, doua panouri de afisaj in fata Primariei comunei Josenii Birgaului, catre DN 17 si patru panouri de afisaj in cabinele din statiile de autobuz din Josenii Birgaului.

2. Pentru Mijlocenii Birgaului, doua panouri de afisaj in cabinele din statia de autobuz din Mijlocenii Birgaului.

3. Pentru Rusu Birgaului, doua panouri de afisaj in cabinele din statia de autobuz din Rusu Birgaului.

4. Pentru Stimba, un panou de afisaj, in fata scolii primare din localitatea Strimba.

          Referitor la modalitatea de afisaj, efectuat de catre Partidul Social Democrat in localitatea Galatii Bistritei, BECJ nr. 6 Bistrita-Nasaud, ia act de faptul ca acest competitor electoral a dispus in mod voluntar, inlaturarea afiselor electorale aplicate pe geamul Caminului Cultural din localitate Galatii Bistritei, motiv pentru care va luat act ca plangerea cu privire la acest aspect a ramas fara obiect.

          Avand in verdere situatia anterior reliefata, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, cu unanimitate de voturi, apreciaza ca plangerea formulata de Uniunea Salvati Romania, Filiala Bistrita-Nasaud, este neintemeiata in ce priveste afisajul electoral din localitatile Susenii Birgaului si Mijlocenii Birgaului si ca a ramas fara obiect in ce priveste afisajul electoral al Patidului Social Democrat in localitatea Galatii Bistritei.

          In temeiul art. 9 si art. 18 din Hotararea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 si 80 din Legea nr. 208/2015,

  DECIDE:

           Respinge plangerea formulata de Uniunea Salvati Romania, Filiala Bistrita-Nasaud, privind modul de desfasurare a campaniei electorale in Circumscrptia Electorala nr. 6 Bistrita-Nasaud, de catre Partidul Social Democrat, ca fiind neintemeiata neintemeiata in ce priveste afisajul electoral din localitatile Susenii Birgaului si Mijlocenii Birgaului si ca ramasa fara obiect in ce priveste afisajul electoral al Patidului Social Democrat in localitatea Galatii Bistritei.

          Impotriva deciziei se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, contestatie care se depune la Biroul Electoral Central.

 

 Presedinte Judecator Ioan Parauan

 NR. 32/295/23.11.2016.


 

.

 

 

DECIZIE privind respingerea plangerii  formulate de Partidul Miscarea Populara impotriva Partidului National Liberal

           Prin plangerea formulata, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, sub nr. 300/BECJ/BN/24.11.2016, Partidul Miscarea Populara, a solicitat admiterea plangerii, obligarea Partidului National Liberal, Fliliala Bistrita-Nasaud si a Asociatiei The Dwarfs la anularea evenimentului intitulat "BISTRITA INAINTE" care este prevazut sa fie organizat in data de 24.11.2016 orele 12.00-20.00 la Palatul Culturii din Bistrita.

          In plangere, Partidul Miscarea Populara, sesizeaza faptul ca au descoperit in presa locala, ca se organizeaza o expozitie de fotografie si documente de arhiva dedicate inaintasului liberal Ion.I.C.Bratianu, eveniment pe care acestia il considera ca promoveaza o propaganda electorala a Partidului National Liberal, Fliliala Bistrita-Nasaud, utilizand chiar in titlul vernisajului mesajul electoral pe care acesta formatiune politica il promoveaza prin afise si materiale si in campania electorala, respectiv "BISTRITA INAINTE". Potrivit art. 2 din Decizia BEC nr. 73/D/21.10.2016 aceste adunari pot fi organizate numai cu respectarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. Aceasta adunare este organizata sub egida mesajului electoral a Partidului National Liberal, desi nu a fost anuntata si declarata potrivit legii.

          Plangerea a fost pusa in discutie in sedinta Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, din 24.11.2016, dupa ce membrii biroului au facut o deplasare la Palatul Culturii din Bistrita unde se organizeaza expozitia  de fotografie si documente de arhiva,  ocazie cu care au fost  facute fotografii ale exponetelor ce au fost prezentate tuturor membrilor ale biroului.

          Prin luarile de cuvant majoritetea membrilor, respectiv 11 din cei 12 prezenti, au apreciat ca respectiva prezentare nu are un caracter electoral, fiind o expozitie de fotografii si documente de arhiva ale Partidului National Liberal din perioada interbelica, motiv pentru care prin votul exprimat au hotarat respingerea plangerii ca neintemeiata. Luarile la cuvant    si votul exprimat sunt redate in procesul verbal de sedinta incheiat cu aceasta ocazie.

          In temeiul art. 9 si art. 18 din Hotararea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si ale prevederilor art. 14 alin. (2), 79 si 80 din Legea nr. 208/2015,                                                                                                            

 DECIDE:  Respinge cu majoritaete de voturi plangerea formulata de Partidul Miscarea Populara, impotriva Partidului National Liberal, privind anularea evenimentului intitulat "BISTRITA INAINTE"  care se organizeaaza si are loc in 24.11.2016 intre orele 12.00 - 20.00 la Palatul Culturii din municipiul Bistrita, avand organizator Asociatia The Dwarfs.

          Impotriva deciziei se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, contestatie care se depune la Biroul Electoral Central.

 

Presedinte Judecator Ioan Parauan

 NR. 33/306/24.11.2016


0 comentarii17626 vizualizări24 noiembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0