Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Justitie - Drept Joi 05 August 2021 - 14587
DECIZII BECJ nr. 6 Bistrita-Nasaud sub nr. 36 si 37/08.12.2016.

DECIZIE privind respingerea plangerii formulate de Partidul National Liberal, impotriva Partidului Social Democrat. Prin plangerea inregistrata la Biroul de Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud cu nr. 403/BECJ/BN/07.12.2016, depusa de Partidul National Liberal, Filiala Bistrita-Nasaud, solicita admiterea plangerii si obligarea Partidului Social Democrat la retragerea materialului de propaganda, respectiv a afiselor electorale cat si a bannerului amplasat pe imobilul situat in localitatea Runcu Salvei.

          In plangerea formulata, Partidul National Liberal a sesizat faptul ca Partidul Social Democrat a incalcat prevederile legale privind afisajul electoral, intrucat au amplasat materiale de propaganda electorala in alte locuri decat cele special stabilite pentru amplasarea acestora, respectiv un banner prin intermediul caruia Partidul Social Democrat se promoveaza folosind alte tipuri de materiale de propaganda electorala decat cele permise de legislatia incidenta in materie: mesajul "Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud va ureaza sarbatori fericite si La multi ani!", care este insotit de imaginea presedintelui Filialei PSD Bistrita-Nasaud, dl. Emil Radu Moldovan.

          Prin aceeasi plangere, Partidul National Liberal precizeaza ca acest banner este amplasat alaturi de afisele Partidului Social Democrat si ar fi fost amplasat in lipsa autorizatiei de construire emisa in baza unei documentatii tehnice, asa cum impun dispozitiile art. 3 alin. (1), lit. h, din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie.

          De asemenea, in plangere se mai sesizeaza faptul ca prin materialele de propaganda aratate mai sus, in care au fost folosite atat culoarea rosie si culoarea alba, precum si imaginea presedintelui Filialei Judetene a PSD, se urmareste promovarea Partidului Social Democrat. 

          In drept au invocat prevederile art. 36 alin.3 si art. 34 alin.13 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 79 alin.1 si alin.6 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare. Atasat plangerii au fost depuse imagini fotografice privind bannerul aplicat, precum si afisele despre care se solicita prin plangere a fi inlaturate.

          Analizand plangerea depusa, membrii Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, o vor respinge, pentru urmatoarele considerente:

          Potrivit dispozitiilor art. 79 alin. (1)  "Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective".

          De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeasi lege prevede ca  "In alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este interzis".

          In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza si solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, 65 si 79"

          Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, retine ca potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente".

          Membrii Biroului Electoral de Circumsciptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, cu privire la afisele despre care s-a facut vorbire in plangere apreciaza ca materiale electorale au fost inlaturate benevol de catre PSD pana la data solutionarii acestei plangeri. Cu votul in unanimitate a membrilor prezenti, plangerea cu privire la aceste afise a ramas fara obiect.

          Cu privire la bannerul mentionat in plangere, cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Biroului Ecetoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud (mai putin al reprezentantului PNL), s-a hotarat ca respectivul banner nu are caracter electoral, neputand fi apreciat ca un material de propaganda electorala, deoarece din cuprinsul acestuia rezulta ca apartine Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, care prin presedintele sau, dl. Emil Radu Moldovan ureaza cetatenilor "Sarbatori fericite si La multi ani!"

 

          In temeiul art. 9 si art. 18 din Hotararea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 si 80 din Legea nr. 208/2015,

 DECIDE:

           Respinge plangerea formulata de Partidul National Liberal, Filiala Bistrita-Nasaud, privind modul de desfasurare a campaniei electorale in Circumscriptia Electorala nr. 6 Bistrita-Nasaud, de catre Partidul Social Democrat, ca ramasa fara obiect in ce priveste afisele electorale al Patidului Social Democrat in localitatea Runcu Salvei si ca neintemeiata cu privire la bannerul  Consiliului judetean Bistrita-Nasaud, mentionat in plangere.

          Impotriva deciziei se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, contestatie care se depune la Biroul Electoral Central.

 

Presedinte: Judecator Ioan Parauan_________________________________________

                Valerica Partene, reprezentant AEP___________________________________

                Marius Nicolae Buhai, reprezentant PSD_______________________________

                Ecaterina Took, reprezentant UDMR __________________________________

                Mihail Dipsan, reprezentant PNL_____________________________________

                Remus Macarie, reprezentant ALDE___________________________________

                 Racila Teodor, reprezentant UNPR___________________________

               Pavel Gales, reprezentant PER _______________________________________

               Alexandru Vintila, reprezentantul USR _________________________________

               Ion Pavelean, reprezentant PV_______________________________________

NR. 36/442/08.12.2016

 

 

.

 

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE JUDETEANA  NR. 6 BISTRITA-NASAUD, La alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016. Municipiul Bistrita, Palatul Administrativ al judetului Bistrita-Nasaud, Piata Petru Rares, nr.1, Sala de audiente, camera nr.6, tel: 0263/235798, fax: 0263/235702, e-mail bej6bistritanasaud@bec.ro

 

                                                   DECIZIE privind admiterea contestatiei formulata de Uniunea Salvati Romania, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud sub nr. 435/BECJ/BN/08.12.2016

           Prin plangerea formulata de Uniunea Salvati Romania, inregistrata la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr.6 Bistrita-Nasaud sub nr. 435/BECJ/BN/08.12.2016, impotriva Partidului Social Democrat, solicita obligarea intimatei sa indeparteze afisele care fac obiectul plangerii si sanctionarea intimatei, conform prevederilor legale din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.

          In plangerea formulata, Uniunea Salvati Romania, invoca faptul ca au fost amplasate afise electorale pe sediul organizatiei din orasul Nasaud, afise care au mesajul electoral "VOTEAZA PSD", fiind astfel materiale de propaganda electorala care indeplinesc conditiile prevazute de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 334/2006. De asemenea, petentul mai arata ca aceste materiale trebuie sa fie afisate pe un panou electoral amplasat special prin dispozitie a primarului, conform art. 79 din Legea nr. 208/2015. 

          In probatiune, au fost depuse 2 fotografii.

          Analizand plangerea depusa, membrii Biroului Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, o vor admite, pentru urmatoarele considerente:

          Potrivit dispozitiilor art. 79 alin. (1)  "Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective".

          De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeasi lege prevede ca  "In alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este interzis".

          In conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza si solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, 65 si 79"

          Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, retine ca potrivit dispozitiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, "daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente".

           Membrii Biroului Electoral de Circumsciptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud, apreciaza ca afisele care fac obiectul plangerii, la sediul organizatiei din orasul Nasaud,  sunt materiale de propaganda electorala in sensul impus de art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand un mesaj electoral care reiese din formula "Votez PSD"  si  fiind amplasate in perioada campaniei electorale privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11 decembrie 2016.

          Avand in verdere cele mai sus reliefate, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6, cu majoritate de voturi, apreciaza ca plangerea formulata de Uniunea Salvati Romania, este intemeiata si in consecinta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, va admite plangerea formulata in sensul ca va obliga Partidul Social Democrat sa inlature afisele electorale amplasate la sediul organizatiei PSD din orasul Nasaud, de indata. In situatia neindeplinirii de buna voie de catre Partidul Social Democrat a obligatiei anterior stabilite, Orasului Nasaud, are obligatia de a duce la indeplinire prezenta decizie in termen de 48 de ore de la data ramanerii definitive a acesteia.

          In temeiul art. 9 si art. 18 din Hotararea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016 si ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 si 80 din Legea nr. 208/2015, Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana nr. 6 Bistrita-Nasaud,

 

DECIDE:  Admite plangerea formulata de Uniunea salvati Romania, privind modul de desfasurare a campaniei electorale in Circumscrptia Electorala nr. 6 Bistrita-Nasaud, de catre Partidul Social Democrat, cu incalcarea dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile  si completarile ulterioare,  si in consecinta:

          - obliga Partidul Social Democrat sa inlature afisele electorale amplasate la sediul organizatiei PSD din orasul Nasaud, de indata;

          - in situatia neindeplinirii de buna voie de catre Partidul Social Democrat a obligatiei anterior stabilite, Primarul Orasului Nasaud are obligatia de a duce la indeplinire prezenta decizie in termen de 48 de ore de la data ramanerii definitive a acesteia.

          Impotriva deciziei se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, contestatie care se depune la Biroul Electoral Central.

  Presedinte

Judecator Ioan Parauan

 

 

 

NR. 37/460/09.12.2016.

 

0 comentarii18508 vizualizări10 decembrie 2016
rss 2.0
rss 2.0