Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Joi 22 Februarie 2024 - 14587
Elevii vor drept de vot in Consiliul de Administratie .

Consultarea elevilor si implicarea acestora in procesul decizional de la nivelul unitatii de invatamant reprezinta actiuni specifice unui stat democratic si a unui invatamant aflat in continua dezvoltare. Pentru a garanta aceste drepturi prin lege, Consiliul National al Elevilor a elaborat si trimis tuturor parlamentarilor Romaniei un proiect legislativ care are ca scop modificarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 in vederea intaririi rolului beneficiarilor directi in buna desfasurare a procesului educational. Astfel, reprezentantii elevilor vor sa redobandeasca dreptul de vot in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant pierdut odata cu promulgarea Legii nr.1/2011. In prezent, propunerea legislativa a fost depusa la Camera Deputatilor.


Legea Educa
tiei Nationale a modificat modul de constituire a Consiliului de Administratie prin articolul 96. Alineatul (3) al acestui articol reglementeaza prezenta reprezentantului elevilor in calitate de observator cu mentiunea "de regula". Actualul cadru legislativ intra in contradictie cu prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar, articolul 33 litera e) care pune pe picior de egalitate gradul de reprezentare intre elevi, parinti, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai agentilor economici.

Conform unei statistici realizate de catre Consiliul Na
tional al Elevilor in perioada 25 martie - 31 martie 2012, din 999 de unitati de invatamant in doar 326 unitati de invatamant (32,56%) reprezentantul elevilor participa permanent, in 218 unitati (21,77%) participa partial iar in 455 de unitati (45,45%) reprezentantul elevilor nu participa deloc. Astfel doar in 54,33% din unitatile de invatamant chestionate se respecta legea.

Prin modificarea legislativa propusa, ne dorim ob
tinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor.

Ne fundamentam aceasta solicitare in baza principiilor enun
tate de: Constitutia Romaniei, Legea Educatiei Nationale 1/2011, Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legea 52/2003 privind transparenta decizionala, Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si Conventia pentru Drepturile Copilului, adoptata de Adunarea Generala a ONU si ratificata prin Legea 18/1990.

Modificarile propuse vor duce la imbunata
tirea cadrului de reprezentare a elevilor, ca beneficiari principali ai sistemului educational din Romania, va duce la o crestere a implicarii elevilor in viata scolara si va duce la crearea unui sistem de responsabilizare a factorilor decizionali.


Elevii vor putea prezenta o situa
tie reala Consiliului de Administratie cu privire la mediul de invatamant preuniversitar de la nivelul fiecarei institutii. De asemenea, prin introducerea acestei masuri, transparenta privind luarea deciziilor va creste,  fiind posibila o diseminare a informatiilor mai eficienta si mai rapida. In plus, elevii ar putea veni cu propuneri adresate Consiliului de Administratie prin reprezentantul lor.

De asemenea, recunoa
sterea elevilor ca beneficiari primari ai sistemului educational si acordarea dreptului de implicare in luarea deciziilor va duce la intarirea relatiei de parteneriat intre elevi si profesori si acest lucru va asigura un respect reciproc intre parti.

Prin participarea reprezentantului elevilor in cadrul Consiliului de Administra
tie se va dezvolta spiritul democratiei in randul elevilor si profesorilor. Astfel, elevii vor invata sa isi exprime punctul de vedere in raport cu factorii decidenti si vor contribui la bunastarea societatii prin implicare in viata scolara. Experienta dobandita in cadrul unei structuri de conducere cum este Consiliul de Administratie va forma anual 2000 de absolventi cu experienta in procesul de luare a deciziilor. Astfel, aceasta experienta poate fi considerata un rezultat educational centrat pe competente. Cei 2000 de absolventi care au participat in Consiliul de Administratie sunt pregatiti sa conduca afaceri sau sa participe in viata publica sau politica.

Lipsa de transparen
ta in procesul decizional este prezenta in mediul educational, iar prin prezenta reprezentatului elevilor transparenta decizionala va fi vizibil imbunatatita.

Din cauza prezen
tei unui reprezentant al elevilor, discutiile Consiliului de Administratie vor fi in deplina legalitate deoarece Consiliul de Administratie nu va mai putea adopta hotarari care ar putea fi catalogate drept abuzive sau ilegale. De asemenea  se va reduce fenomenul coruptiei deoarece un elev nu va tolera acest fenomen in momentul in care ii sunt lezate drepturile.
               
Dreptul de vot al reprezentantului elevilor in Consiliul de Administra
tie consolideaza pozitia Consiliului Scolar al Elevilor in raport cu  conducerea unitatii de invatamant preuniversitar, totodata presupune cresterea gradului de reprezentativitate a Consiliului Scolar al Elevilor al unitatii de invatamant, implicand o responsabilizare signifianta a elevilor.

Consiliul Na
tional al Elevilor militeaza pentru obtinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor in cadrul Consiliului de Administratie si solicita acordarea avizului favorabil de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru initiativa legislativa aflata la Camera Deputatilor si face un apel catre toti deputatii Parlamentului Romaniei sa sprijine redobandirea dreptului de vot al reprezentantului  elevilor in cadrul Consiliului de Administratie.

"Ob
tinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor semnifica o crestere a legitimitatii deciziilor Consiliului de Administratie, iar acest lucru asigura o mai buna aplicabilitate in randul celor vizati de catre aceste decizii. De asemenea, reprezentantul elevilor va putea sa se asigure de respectarea legislatiei in vigoare, cu privire la drepturile elevilor, iar in caz contrar, sa sesizeze eventualele incalcari ale acestora. Societatea democratica are responsabilitatea de a educa elevii corespunzator principiilor democratice. Scoala trebuie sa formeze cetateni. Democratia participativa trebuie sa fie implementata in scoli, precum este de exemplu in Austria, unde Consiliul de Administratie este format din trei reprezentanti ai elevilor, trei reprezentanti ai parintilor si trei reprezentanti ai profesorilor"

Iulia-Flavia MIRON, presedinte al Consiliului National al Elevilor

0 comentarii2849 vizualizări13 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0