Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Duminica 03 Martie 2024 - 14587
113 candidati sunt asteptati in 22 iulie, la proba scrisa a examenului national de definitivare.

Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, se va desfasura miercuri, 22 iulie, incepand cu ora 10:00, in  centrul de examen de la Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Bistrita.

Cei 113 candidati inscrisi  la 25 de discipline de examen au trebuit sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs "Bine" sau "Foarte bine" si media aritmetica a notelor obtinute la inspectia la clasa si la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Avand in vedere contextul pandemic care a impus o serie de restrictii, inclusiv suspendarea cursurilor in scoli, incepand cu data de 11 martie 2020, candidatii au fost admisi la proba scrisa cu conditia sustinerii unei singure inspectii la clasa (spre deosebire de anii anteriori, cand se sustineau doua inspectii). De asemenea, candidatii au avut posibilitatea sa solicite echivalarea rezultatului obtinut la ultima inspectie la clasa, sustinuta in calitate de cadru didactic calificat. Portofoliul profesional a putut fi transmis si online la inspectoratul scolar, spre evaluare.

Conform Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, in vederea sustinerii probei scrise, candidatii vor avea acces in salile de examen, cel mai devreme, la ora 8:00 si, cel mai tarziu, la ora 8:45, in baza unui act de identitate/pasaport valabil. In acest sens, vor fi respectate toate masurile specifice in vigoare, aplicabile in cazul examenelor nationale, referitoare la normele de acces in centrele de examen, pentru protejarea candidatilor si a personalului implicat, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2.

Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depasit doar in cazul candidatilor cu cerinte speciale care au solicitat acest lucru.

La fel ca in anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare numar de candidati inscrisi sunt: invatamant prescolar in limba romana (27 de candidati), invatamant primar in limba romana (16), educatie fizica si sport (12).

Subiectele, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale la solicitarea candidatilor, precum si baremele de evaluare sunt asigurate de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si vor fi afisate, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro  si la avizierele centrelor de examen.  

Primele rezultate vor fi afisate in data de 29 iulie in centrele de examen si pe site-ul definitivat.edu.roContestatiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, in zilele de 29 iulie, dupa afisarea rezultatelor, si pe 30 iulie, pana la ora 12:00.  Rezultatele finale se afiseaza la centrele de examen si pe site-ul anterior mentionat, in data de 4 august 2020.

Nota la proba scrisa are o pondere de 70% in calculul mediei finale, care trebuie sa fie de cel putin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, si obiectivul acestui examen national. Prin dobandirea definitivarii in invatamant, cadrul didactic depaseste stadiul de debutant si poate intra pe o ruta de profesionalizare ascendenta, avand dreptul de a deveni titular in sistemul de invatamant preuniversitar si de a participa ulterior la sustinerea examenelor pentru obtinerea gradelor didactice.

Informatii suplimentare despre organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant, precum si despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

 

 

Biroul de presa

Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

 

0 comentarii2835 vizualizări21 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0