Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Joi 22 Februarie 2024 - 14587
Proba scrisa pentru ocupare a posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar.

Maine, 29 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2020. Proba scrisa va incepe la ora 9:00, in 2 de centre de concurs, la Scoala Gimaziala Nr. 1 si Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Bistrita, cu respectarea tuturor masurilor igienico-sanitare, aplicabile in cazul examenelor nationale, privind normele de acces in spatiile de examen in vederea protejarii candidatilor si a personalului implicat, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV-2.Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 571 candidati.Pentru sustinerea probei scrise, candidatii trebuie sa fie prezenti in sala de concurs cel mai tarziu la ora 8.15. Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore.Subiectele, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale si baremele de evaluare pentru cele 52 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si vor fi publicate, dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro. Primele rezultate la proba scrisa vor fi afisate in data de 4 august, la sediile inspectoratelor scolare, dar si pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene sau se transmit prin mijloace electronice, in zilele de 4 august, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 5 august, pana la ora 12:00. Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site-ul mentionat anterior, in data de 11 august.Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza in sedinte publice sau on-line, organizate de catre inspectoratele scolare in perioada 12 - 14 august. Cadrul normativ care reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului national de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2020, precum si programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.  


Biroul de presaInspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

0 comentarii3010 vizualizări28 iulie 2020
rss 2.0
rss 2.0