Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Joi 22 Februarie 2024 - 14587
Corpul de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale.

Ministrul educatiei si cercetarii, Monica Anisie, a aprobat Metodologia si calendarul de constituire a Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale (CPEECN). "Consider ca procesul de evaluare trebuie sa aiba ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, masura infiintarii Corpului de profesori evaluatori este absolut necesara, pentru a reusi sa asiguram obiectivitate si incredere in sistemul de evaluare", a declarat ministrul Monica Anisie.

Mai exact, CPEECN se va constitui ca grup de profesori, organizati pe discipline de examen/concurs, care indeplinesc criteriile stabilite la nivel national si urmeaza sa evalueze, intr-o maniera unitara si eficienta, lucrarile elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor nationale (evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare in invatamant si concursul national de ocupare a posturilor didactice - titularizare). CPEECN are rolul de a functiona ca o comunitate de invatare si de a se dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

Pentru a obtine calitatea de membri ai CPEECN, se pot inscrie, in perioada 21 - 30 septembrie, cadrele didactice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au desfasurat activitati de predare-invatare-evaluare, in ultimii trei ani scolari incheiati, in invatamantul gimnazial, respectiv in invatamantul liceal;

b) au gradul didactic I/II sau titlul stiintific de doctor;

c) au experienta de organizare si participare la evaluari, in cadrul examenelor si concursurilor nationale/internationale.

Incarcarea dosarelor de inscriere se va realiza pe platforma ce va fi pusa la dispozitie de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE), odata cu anuntarea lansarii apelului de selectie. Ulterior, in intervalul 1 - 15 octombrie, va avea loc verificarea dosarelor de inscriere, etapa urmata de verificarea competentelor de evaluare si selectia cadrelor didactice care doresc sa devina membri (16 octombrie - 1 decembrie).

Cadrele didactice selectate dobandesc calitatea de membri ai CPEECN dupa parcurgerea si absolvirea programului de formare, acreditat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si asigurat de catre CNPEE, in parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevazut a se desfasura intre 2 decembrie 2020 si 15 martie 2021.

Atributiile de baza ale CPEECN sunt:

a) evaluarea lucrarilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor nationale, pe fiecare disciplina de examen/concurs - evaluare centrata pe competentecu respectarea principiilor calitatii si echitatii;

b) antrenarea si sustinerea profesorilor de la clasa, prin activitati de mentorat, in vederea pregatirii eficiente a elevilor pentru sustinerea evaluarilor si examenelor/concursurilor nationale. In activitatile de sprijin vor fi utilizate metode si strategii care sa imbunatateasca implicarea si motivatia elevilor pentru participare in conditii de performanta scolara;

c) realizarea unui raport de activitate/disciplina de invatamant, cu evidentierea aspectelor pozitive si a celor care necesita imbunatatiri, respectiv inaintarea acestuia catre ISJ/ISMB in termen de o saptamana de la finalizarea fiecarei sesiuni a examenelor nationale.

Calitatea de membru CPEECN implica raspunderea profesionala in ceea ce priveste corectitudinea si calitatea activitatii de evaluare.

Membrii CPEECN care desfasoara activitati de evaluare vor incheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de invatamant in cadrul careia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizeaza in baza contractului incheiat si in temeiul dispozitiilor ordinului de ministru care reglementeaza plata profesorilor evaluatori, emis anual.

In acelasi timp, cadrele didactice din CPEECN care desfasoara activitati de evaluare primesc, in cadrul fisei de evaluare pentru obtinerea gradatiei de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfasurarea activitatilor de evaluare in fiecare sesiune a examenelor nationale.

0 comentarii3094 vizualizări18 august 2020
rss 2.0
rss 2.0