Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Invatamant-Educatie Joi 22 Februarie 2024 - 14587
21 iulie: proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar (titularizare).

Miercuri, 21 iulie, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2021. Proba va incepe la ora 9:00, in doua centre de concurs, respectandu-se toate masurile igienico-sanitare, valabile in cazul examenelor nationale, privind normele de acces in spatiile de examen, in vederea protejarii candidatilor si a personalului implicat, in contextul situatiei epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Pentru sustinerea acestei probe, in judetul Bistrita-Nasaud, s-au inscris 683 de candidati, dintre care 136 de candidati provin din promotia curenta.

Candidatii trebuie sa fie prezenti in sala cel mai tarziu la ora 8:15. Dupa primirea subiectelor, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-doua ore in situatiile speciale (candidati nevazatori, ambliopi sau cu anumite deficiente de vedere). In aceste cazuri, comisiile judetene de organizare si desfasurare a concursului asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrarilor la subiectele de concurs, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.

Subiectele, traducerea acestora in limbile minoritatilor nationale si baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie si vor fi publicate dupa sustinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afisate in data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestatiile se depun la sediile inspectoratelor scolare judetene sau se transmit prin mijloace electronice, in zilele de 27 iulie, dupa afisarea rezultatelor, pana la ora 21:00, respectiv 28 iulie, pana la ora 12:00. Contestatiile pot fi transmise si prin e-mail, dupa afisarea rezultatelor, pana in data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afiseaza la sediile inspectoratelor scolare judetene si pe site in data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina la proba scrisa minimum nota 7 (sapte), iar pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practica si inspectia la clasa au fost eliminate pentru anul in curs prin OUG nr. 70/2020, aprobata prin Legea nr. 179/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Repartizarea candidatilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa, se realizeaza in sedinte publice sau on-line, organizate de catre inspectoratele scolare in intervalul 4 - 5 august.

La nivel judetean sunt disponibile 61 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata (43 in mediul urban si 18 in mediul rural).

 

Biroul de presa

Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita-Nasaud

 

 

0 comentarii3220 vizualizări20 iulie 2021
rss 2.0
rss 2.0