Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Politica Miercuri 28 Septembrie 2022 - 14587
Gestionarea cainilor cu si fara detinator din Bistrita.

Propunere proiect privind gestionarea cainilor cu si fara detinator din municipiul Bistrita.

  Capitolul 1 Dispozitii generale

 Art.1 (1) Prezenta hotarare reglementeaza masurile necesare in vederea controlului reproducerii cainilor cu si fara detinator.

(2) Gestionarea cainilor cu si fara detinator se face prin sterilizare, identificare si returnare catre detinator si respectiv in teritoriu/habitat.

 Art. 2 - Definitia termenilor

 1. In sensul prezentei hotarari prin detinator se intelege orice persoana care detine cu orice titlu valabil un animal, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea caruia se afla animalul.
 2. In sensul prezentei hotarari prin animal se intelege caine.
 3. In sensul prezentei hotarari prin sterilizare se intelege interventia chirurgicala de castrare a animalului: ovaro-histerectomie pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi.
 4. In sensul prezentei hotarari prin identificare caine cu detinator se intelege: fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscriptionat pe fata vizibila cu un numar de ordine fie microciparea;
 5. In sensul prezentei hotarari prin identificare caine fara detinator se intelege: aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material plastic inscriptionat pe fata vizibila cu un numar de ordine.
 6. In sensul prezentei hotarari prin microcipare se intelege aplicarea de microcip subcutanat, in zona bazei cefei, intre omoplati.
 7. In sensul prezentei ordonante prin crescator de animale se intelege detinatorul de animale care detine si creste caini in scopul reproducerii si/sau comercializarii.
 8. In sensul prezentei hotarari prin cabinet/medic veterinar contractant, daca nu se mentioneaza explicit, se intelege cabinetul veterinar/medicul veterinar de libera practica care a incheiat cu Primaria contract pentru efectuarea operatiilor de sterilizare si pentru alte operatii in cadrul asistentei medical-veterinare.

 

Capitolul 2 Obligatiile primariei/consiliului local, medicului veterinar si detinatorului

 Art. 3 - (1) In termen de 30 de zile Primaria / Consiliul local al municipiului Bistrita

a) va contracta cu medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, activitatile de sterilizare, deparazitare, identificare si inregistrare a animalelor cu si fara detinator si de vaccinare antirabica a cainilor cu detinator.

b) va asigura personalul necesar pentru adapostul de caini ce functioneaza pe langa primarie: ingrijire, supraveghere, efectuarea unor actiuni sanitare veterinare prevazute de legislatia sanitara veterinara.

(2) Costurile deparazitarii, tratarii, vaccinarii antirabice, sterilizarii, identificarii prin crotaliere si microcipare a animalelor fara detinator vor fi suportate de catre Primarie.

(3) In termen de 30 de zile primaria va amenaja adapostul pentru caini din Bistrita in conformitate cu cerintele legii. Adapostul va fi utilizat pentru:

a) recuperarea cainilor fara detinator dupa tratare, sterilizare precum si a cainilor cu detinator care necesita cazarea pe perioada recuperarii in adapostul primariei.

b) cazarea pana la adoptie a cainilor colectati de pe domeniul public care nu pot supravietui sau convietui in comunitate, precum si a celor care vor fi confiscati de la detinatori in baza legii 205/2004 modificata si completata prin legea 9/2008.

(4) Primaria/Consiliul local va pune la dispozitia medicului veterinar spatiul necesar pentru sterilizarea si tratarea animalelor.

(5) Normele de capturare, transport, adapostire, hranire, asistenta medicala veterinara, eutanasie vor fi in conformitate cu OUG155/2001 aprobata si modificata prin legea 227/2002 si cu respectarea legii 205/2004 modificata si completata prin legea 9/2008.

(6) Dupa tratare, vaccinare antirabica, deparazitare, sterilizare si identificare prin crotaliere sau microcipare, cainii vor fi returnati in locurile de unde au fost capturati dar numai dupa recuperarea medicala completa cu exceptia celor care din diferite motive nu pot convietui/supravietui in teritoriu.

(7) Prioritatile de capturare pentru animalele fara detinator vor fi dupa cum urmeaza: animalele bolnave sau ranite, femelele gestante, femelele in perioada de reproducere, cainii agresivi, alte situatii.

(8) Vor putea fi eutanasiate numai animalele care sufera de boli incurabile dovedite si numai cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 a OUG 155/2001. In sensul prezentei hotarari prin boala incurabila se intelege boala netratabila, nevindecabila care provoaca dureri si suferinte cronice severe, precum si traumatismele inoperabile in urma carora nu mai exista sanse de supravietuire.

(9) Eutanasia animalelor se va face numai in prezenta unui reprezentant al unei organizatii neguvernamentale pentru protectia animalelor. Exceptie fac doar cazurile de forta majora, caz in care se notifica reprezentantului cazul inainte de a se proceda la eutanasie.

(10) In cadrul adapostului ce functioneaza pe langa Primarie/Consiliul local vor fi sterilizati, identificati si caini cu detinator la solicitarea detinatorilor, la urmatoarele costuri: 50 lei sterilizare femela, 35 lei sterilizare mascul, identificare prin crotaliere 2 lei, identificare prin microcipare 15 lei.  Prioritatile de sterilizare pentru animalele cu detinator vor fi dupa cum urmeaza: femelele gestante, femelele in general, urmand restul animalelor.

(11) Actiunile de interventie de urgenta, tratament, sterilizare, vaccinare si identificare pot fi efectuate si cu ajutorul unei unitati mobile dotata cel putin cu o masa de operatie, lampa de operatie, sterilizator, frigider, sursa de apa, chiuveta, dulapuri, precum si cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfasurarii operatiilor mentionate in conditii igienico-sanitare in conformitate cu normele sanitar-veterinare in vigoare.

(12) Unitatea mobila mentionata la alin. (11) poate deservi si alte comune invecinate, pe baza de contract cu primarile acestora, dar numai dupa ce cca 90% din animalele existente in municipiul Bistrita sunt sterilizate, astfel incat activitatea unitatii pe teritoriul altor localitati sa nu afecteze bunul mers al activitatii de gestionare a animalelor din Bistrita.

 

Art. 4 - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, se infiinteaza Registrul Local de identificare si inregistrare a animalelor cu detinator care va contine urmatoarele date:

a) datele de identificare ale animalului: specie, sex, semnalmente, data nasterii (care poate fi si aproximativa daca nu se cunoaste cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip;

b) mentiunea: sterilizat sau nesterilizat;

c) pentru cainii cu detinator: datele de identificare ale detinatorului: nume si prenume, serie si numar C.I./B.I., adresa domiciliu, adresa la care este tinut animalul (daca nu este aceeasi cu adresa de domiciliu).

d) pentru cainii fara detinator: data si locul capturarii, data si locul reteritorializarii

 

Art. 5 - (1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru actiunile enumerate la art. 3 au urmatoarele atributii: sterilizarea, identificarea animalelor si transmiterea datelor in vederea inregistrarii.

(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se afla in perioada de alaptare si nici animalele care se afla intr-o stare de slabiciune temporara.

(3) Sterilizarea animalelor in cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe baza de programare.

(4) Prestatorii de servicii mentionati la alin. (1) si orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul municipiului Bistrita au urmatoarele obligatii:

a) de a transmite lunar catre Primarie, in format electronic sau pe hartie, situatia animalelor sterilizate si identificate pentru a fi introdusa in baza de date. Situatia transmisa trebuie sa contina datele mentionate la art. 4.

b) de a transmite lunar catre Primarie orice modificari intervenite ulterior (care i-au fost sesizate) privind situatia animalelor inregistrate.

c) de a transmite lunar catre Primarie datele de inregistrare a gestatiilor si fatarilor animalelor mentionate la art. 6 alin. (3) lit. b).

d) de a da detinatorului o adeverinta (v. anexa 1) prin care se poate atesta sterilizarea si/sau identificarea sau sa faca toate mentiunile din anexa 1 pe carnetul de sanatate a animalului. O copie a adeverintei va ramane in arhiva medicului.

 

Art. 6 (1) a) Detinatorii au obligatia sterilizarii si identificarii animalelor cu varsta de peste 5 luni dupa cum urmeaza:

a.1) intr-un interval de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari in cadrul unui cabinet veterinar ales de acestia, caz in care va trebui sa faca dovada in conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. d din prezenta hotarare.

a.2) de catre medicii veterinari contractanti ai activitatilor mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a).

b) Persoanele care devin detinatori de animale dupa 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, au obligatia sa-si sterilizeze animalele cu varsta de peste 5 luni in termen de 30 zile dupa dobandirea acestei calitati.

c) Detinatorii au obligatia sa anunte la Primaria Bistrita sau la un medic veterinar de libera practica ce are contract de colaborare cu primaria Bistrita instrainarea, pierderea sau decesul animalului, in termen de maxim 10 zile de la producerea evenimentului in vederea modificarii corespunzatoare a bazei de date.

 (2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizarii urmatoarele categorii de animale:

a) animalele la care starea de sanatate nu permite interventia chirurgicala, aspect dovedit prin diagnostic si certificat medical eliberat de medicul veterinar.

b) cainii utilitari.

Cainii utilitari sunt acei caini care in urma unei selectii si dresajului specific obtin un atestat si sunt utilizati in folosul comunitatii, ca si caini de politie, de cautare si salvare, insotitori ai persoanelor cu diferite dizabilitati si pentru terapie asistata.

c) animalele pentru care detinatorul plateste o taxa anuala in conformitate cu alin. (3).

 (3) a) In cazul in care detinatorul nu doreste sterilizarea animalului detinut, in termen de 15 zile de la expirarea perioadei mentionate la alin. (1), acesta va plati o taxa anuala la Primaria municipiului Bistrita intr-un cuantum de 200 lei per caine nesterilizat, cu exceptia detinatorilor ce fac obiectul alin. (2) literele a) si b).

b) Crescatorii precum si ceilalti detinatori de animale au obligatia de inregistrare a gestatiilor, precum si, in termen de 5 zile, a fatarilor, prin intermediul medicilor veterinari de libera practica.

c) Pentru femelele fara valoare chinologica nu sunt admise mai mult de doua fatari.

 

Capitolul 3 Contraventii. Dispozitii finale

 Art. 7 (1) Accesul reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor in adapostul de caini al primariei este neingradit.

(2) Reprezentantii organizatiilor de protectie a animalelor pot participa la toate actiunile de capturare, transport, adapostire, hranire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adoptie, returnare in teritoriu si eutanasiere.

 Art. 8 Primaria, in colaborare cu organizatiile de protectie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de constientizare si educatie a populatiei cu privire la legislatia in vigoare, la necesitatea respectarii drepturilor animalelor, a raspunderii fata de animalul propriu etc. prin:

a)       afisare de postere prezentand informatii la sediul primariei, la bisericile si alte institutii de pe teritoriul municipiului Babana si oriunde exista vad;

b)       distribuire pliante, fluturasi, orice alte materiale informative;

c)       mass media locala (presa scrisa si televiziune).

 Art. 9 Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

 a)       neplata taxei anuale pentru animalul detinut nesterilizat, care a implinit varsta de 5 luni, in conditiile stipulate in prezenta hotarare, cu amenda de la 500 la 1000 lei;

b)       neinregistrarea gestatiilor si fatarilor, in conditiile stipulate in prezenta hotarare, cu amenda de la 1000 la 3000 lei;

 Art. 10 - Veniturile provenite din amenzile contraventionale aplicate pentru incalcarea prezentei hotarari, din taxele platite la primarie pentru detinerea de animale nesterilizate si din taxele percepute de catre primarie pentru sterilizarea si identificarea animalelor cu detinator si mentionate la art. 3 vor fi plasate intr-un cont special si vor fi utilizate numai in vederea sterilizarii, identificarii, deparazitarii, vaccinarii animalelor. Gestionarea contului se va face sub transparenta totala.

 Art. 11 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre imputerniciti ai Primarului, conform Ordonantei 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Agentul constatator stabileste amenda in procesul verbal de constatare a contraventiei.

 

 Presedinte de sedinta,                                                                      Secretar General al

   ………………………                                                              Municipiului Bistrita

                                                                                              …………………………

 

Primar

.................................

 

 

 

REGULAMENT de gestionare a populatiei canine din municipiul Bistrita

Capitolul I. Documentele De Referinta

 Legea 205/2004, privind protectia animalelor, modificata si completata cu Legea nr. 9/2008

 • Conventia europeana pentru protectia animalelor de comapanie
 • Ordonanta de Urgenta nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
 • Ordonanta nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 • Hotararea Guvernului nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002;

 

Capitolul II. Considerente Generale

 Art. 1 Prezentul regulament stabileste reguli pentru managementul populatiei canine din municipiul Bistrita.

Art. 2 (1) Managementul populatiei canine consta in armonizarea actiunilor de supraveghere si delimitare a dezvoltarii populatiei de caini, cu scopul obtinerii de beneficii maxime din relatia cu animalele preferate si reducerea pana la anulare a riscurilor privind sanatatea publica, si se realizeaza in urmatoarele etape:

 • estimarea populatiei canine si a ratei de inlocuire;
 • invidualizarea si inregistrarea tuturor cainilor de pe raza municipiului Bistrita;
 • supravegherea habitatelor si controlul reproductiei;
 • controlul circulatiei si al vanzarii;
 • capturare, transport, adapostire, deparazitare si vaccinare, sterilizare sau eutanasiere in cazul cainilor cu boli incurabile;
 • ·         programe de educatie si informare pentru cetateni 

 

Art. 3 In cuprinsul prezentului regulament termenii si sintagmele de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. prin detinator de animale se intelege proprietarul, persoana care detine cu orice titlu valabil, precum si orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea careia se afla cainele;
 2. cainele de companie - cainele detinut sau destinat a fi detinut de catre om, in special pe langa casa, pentru agrement sau companie;
 3. caine fara detinator se intelege cainele care nu are proprietar, nu este detinut cu niciun titlu valabil de nicio persoana fizica sau juridica sau care nu se afla in ingrijirea niciunei persoane fizice sau juridice. Nu sunt considerati caini fara detinator cainii abandonati sau pierduti ai caror detinatori pot fi identificati.;
 4. caine agresiv - orice caine aflat in libertate in locurile publice care ataca si musca fara sa fie provocat si pentru ale carui actiuni nu poate fi trasa la raspundere nicio persoana, in cf. cu O.U.G. 55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi si agresivi, precum si orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost antrenat in acest scop;
 5. abandonul cainelui - reprezinta lasarea unui caine, aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical;
 6. metis - caine rezultat din incrucisarea a cel putin doua rase diferite;
 7. sterilizare - suprimarea definitiva, prin metode chirurgicale, a capacitatii de procreere; Sterilizarea se efectueaza obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele si prin orhidectomie la masculi
 8. identificare

Identificarea se va efectua dupa cum urmeaza:

a) Cainii fara detinator vor fi identificati obligatoriu prin doua metode concomitente: prin crotaliere sau microcipare;

b) Cainii cu detinator vor fi identificati prin crotaliere sau microcipare, iar in cazul in care detinatorul solicita poate fi identificat concomitent si prin crotaliere;

c) In cazul in care, din anumite motive, se efectueaza numai operatia de identificare, cu exceptia microciparii si crotalierii, ori alta operatie de identificare ce implica un grad de durere ridicat se efectueaza numai dupa anestezierea cel putin locala a animalului.

e) Crotalierea se va efectua la nivelul urechii stangi. Crotalul va fi obligatoriu din material plastic sau din alt material inoxidabil, colorat, usor, de forma dreptunghiulara, care sa nu produca disconfort prin dimensiuni, si va avea inscriptionat pe fata vizibila un numar de ordine.

 1. procesare - diferitele manopere suportate de cainele ajuns in adapostul municipiului Oradea, in acceptiunea prezentului regulament cuprinde : deparazitare (interna/ externa), vaccinare antirabica, sterilizare, identificare prin crotaliere si tatuaj; cand, din diferite motive, una sau mai multe dintre actiunile enumerate nu se aplica vorbim de "procesare incompleta".

Capitolul III. Reglementari care privesc managementul populatiei canine cu detinatori pe teritoriul municipiului Bistrita

Art. 4 Detinatorii de caini de companie trebuie sa aiba varsta minima de 14 ani.

Art. 5 Orice persoana care detine un caine de companie sau care are in grija un caine de companie este responsabil de sanatatea si bunastarea acestuia.

Art. 6 Detinatorii de caini au obligatia de a asigura aplicarea normelor sanitar veterinare si de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, protectia si bunastarea animalelor.

Art. 7 Detinatorii de caini de companie au obligatia de a asigura acestora urmatoarele:

 1. un adapost corespunzator ;
 2. sa ia masurile necesare pentru a nu lasa animalul sa vagabondeze;
 3. hrana si apa suficiente;
 4. posibilitatea de miscare suficienta;
 5. ingrijire si atentie;
 6. asistenta medicala

Art. 8 Se interzice comportamentul brutal fata de animale precum si abandonul si/sau izgonirea animalelor detinute.

Un caine nu poate fi detinut ca animal de companie daca:

 1. conditiile enumarate la art. 7 nu sunt indeplinite;
 2. animalul nu se poate adapta in captivitate.

 

Art. 9 Pentru asigurarea unei populatii canine comunitare reduse si pentru o evidentiere a cainilor cu detinator, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament se infiinteaza Registrul local de identificare a cainilor, in cadrul Primariei, care va contine urmatoarele:

a) datele de identificare ale animalului: adresa provenienta/domiciliu, semnalmente, varsta, sex, numar microcip, numar crotal;

b) data efectuarii sterilizarii ori, dupa caz, motivul pentru care animalul nu a fost sterilizat;

c) numele si codul medicului veterinar care a efectuat sterilizarea si identificarea;

d) datele de identificare ale detinatorului;

e) datele de identificare ale Serviciului public de gestionare a cainilor fara detinator sau organizatiei de protectie a animalelor care a reteritorializat animalul;

f) locul unde a fost returnat animalul;

 

Art. 10 Detinatorul animalului are obligatia de a respecta normele generale de curatenie, igiena si intretinere in conditii optime a spatiului de cazare a cainelui detinut, fara a aduce atingere linistii si ordinii publice, precum si drepturilor celorlalti proprietari ai imobilelor invecinate.

Art. 11 Numarul de animale de companie detinut de o persoana fizica sau juridica nu este restrictionat, cu conditia respectarii normelor de sanatate, protectie si bunastare a acestora, prevazute de legislatia in vigoare (in cf cu ORDINul nr. 31 din 31 martie 2008 aol ANSVSA si 523 din 30 iunie 2008 al MIRA pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor

Art. 12 (1) Detinatorii de caini cu varsta mai mare de 3 luni au urmatoarele obligatii:

a) sa identifice si sa inregistreze cainii detinuti, la un medic veterinar de libera practica sau la primarie, in termen de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

b) sa anunte la primarie in termen de 7 zile instrainarea, pierderea, furtul sau decesul cainelui.

c) sa detina carnete de sanatate completate corespunzator.

(2) a) Detinatorii de caini, care nu isi sterilizeaza cainii cu varsta de peste 5 luni, vor plati o taxa anuala pentru fiecare caine nesterilizat pe care il detin.

b) Valoarea taxei mentionata la lit.a) va fi stabilita prin hotarare de consiliu local in termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament si nu va fi mai mica decat jumatate din cuantumul salariului brut pe economie.

c) Vor fi exceptati de la prevederile lit. a) detinatorii de caini utilitari si detinatorii de caini a caror stare de sanatate nu permite efectuarea operatiei de sterilizare, fapt dovedit prin certificat medical.

d) Sterilizarea si identificarea cainilor cu detinator vor fi subventionate de la bugetul de stat si bugetul local timp de cel putin 24 luni de la contractarea acestor operatiuni in conformitate cu art. 3 alin. (3).

e) In vederea efectuarii operatiunilor prevazute la lit. d), detinatorii de caini se pot adresa serviciilor publice de gestionare a cainilor fara detinator, medicilor veterinari sau organizatiilor de protectie a animalelor care au concesionat operatiunile de sterilizare, identificare si inregistrare, precum si organizatiilor de protectie a animalelor cu care consiliul local a incheiat parteneriate in acest sens.

(3) a) Detinatorii de femele nesterilizate au obligatia de a inregistra prin intermediul medicilor veterinari de libera practica, gestatiile animalelor detinute si, in termen de 7 zile, a fatarilor acestora.

b) Detinatorilor de caini nesterilizati le este interzis sa permita montarea animalelor pe care le detin, cu animale fara detinator.

c) Detinatorilor de caini care nu-si microcipeaza, sterilizeaza si inregistreaza animalele in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament le este interzis sa-si lase libere animalele in locurile publice.

Art. 15 Cu privire la comportamentul detinatorilor de caini in locurile expuse publicului se instituie urmatoarele obligatii ale acestora:

 1. cainii de companie sunt insotiti in public, obligatoriu, de catre o persoana cu varsta de minim 16 ani;
 2. Pentru orice paguba produsa de animalul detinut raspunderea o poarta proprietarul acestuia;
 3. Accesul cainilor de companie in localurile publice, mijloacele de transport in comun, magazine, partile comune ale imobilelor este permis numai daca acestia sunt tinuti in lesa si doar daca nu exista alte interdictii care sa interzica accesul animalelor.

Art. 16 Orice persoana care comercializeaza, creste sau adaposteste in scopuri comerciale caini, ori administreaza un refugiu pentru animale trebuie sa faca o declaratie la Primarie, in interval de 30 de zile de la adoptarea prezentului Regulament.

Orice persoana care are intentia de a se ocupa de una din activitatile enumerate anterior trebuie sa faca o declaratie la Primarie.

In aceste declaratii se vor mentiona:

 • persoana responsabila si cunostintele acesteia in domeniu;
 • descrierea instalatiilor, echipamentelor sau altele asemenea utilizate.

Capitolul IV. Reglementari care privesc managementul populatiei canine fara stapan pe teritoriul municipiului Bistrita

Art.19 Procesul aflat in desfasurare urmareste controlul reproductiei in vederea stabilizarii numarului de caini fara stapan, pentru ca ulterior numarul acestora sa scada pe cale naturala pana la extinctie. Toate actiunile desfasurate de catre Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in conformitate cu legislatia in vigoare, au ca scop implinirea acestui deziderat.

Art.22 Dupa procesare cainele fara stapan (in lipsa adoptiei sau revendicarii) va reajunge pe domeniul public, in zona de unde a fost ridicat. In cazul unor situatii conflictuale, conducerea serviciului specializat impreuna cu persoanele care ingrijesc cainele pot decide repunerea cainelui intr-un alt loc decat cel de unde a fost capturat cainele fara stapan.

Capitolul V. Reglementari care privesc organizarea activitatii serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan

 Art. 23 Serviciul public de gestionare al cainilor fara stapan va asigura protectia cainilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia cetatenilor.

Art. 24 Prin serviciul public de gestionare al cainilor fara stapan se realizeaza urmatoarele activitati:

 1. strangerea cainilor fara stapan in vederea sterilizarii
 2. returnarea animalelor dupa terilizare, identificare, inregistrare, vaccinare antirabica, tratare;
 3. eutanasierea cainilor bolnavi incurabil, de catre personal specializat al serviciului public de gestionare al cainilor fara stapan.
 4. adoptia cainilor - se face gratuit

Art.26 In cazul reclamatiilor scrise, pentru ca acestea sa fie luate in consideratie, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

 1. reclamatiile ce nu se refera la o situatie concreta nu vor fi luate in considerare;
 2. redactarea trebuie facuta cu un scris inteligibil, asa incat sa nu se creeze confuzii;
 3. reclamatia va contine obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, numar de telefon) dar si date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situatie existenta, adresa, elemente de identificare a cainilor ce fac obiectul reclamatiei etc.);
 4. la data si ora convenita, de comun acord, pentru interventia echipajului specializat, reclamantul are obligatia de a fi prezent sau sa delege o persoana care sa-l reprezinte;
 5. la finele interventiei, reclamantul sau persoana delegata de acesta, va semna un proces verbal din care sa reiasa rezolvarea reclamatiei si felul in care aceasta s-a solutionat.

Indeplinirea conditiilor stipulate in prezentul articol, se considera a fi obligativitatea reclamantului.

Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan va raspunde reclamatiilor in ordinea data de gravitatea situatiei reclamate dar si de alte activitati aflate in desfasurare.

Art. 27 Cainii fara stapan vor fi capturati si transportati in adapostul pentru cainii fara stapan, unde vor fi cazati, cu respectarea prezentului regulament si a normelor legale.

Art. 28 Dupa examinarea lor de medicul veterinar, cainii fara stapan care sunt bolnavi incurabili vor fi eutanasiati in prezenta reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor, interesate si in conformitate cu legislatia in vigoare

Art. 29 Cainii sanatosi se tin in adapost sub supravegherea personalului care asigura hranirea, controlul bolilor, dezinfectarea adapostului, pana la revendicarea, adoptia sau repunerea lor in teritoriu.

Art. 30 Cazarea cainilor se va face la adapost, in custi separate, dupa urmatoarele criterii:

 1. stare de sanatate;
 2. varsta;
 3. sex;
 4. grad de agresivitate.

Art. 31 In perioada cazarii in cadrul adapostului li se va asigura hrana dupa cum urmeaza:

- cateii in varsta de 6- 12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi cu hrana pentru pui in cantitate de minimum 100 grame/ zi;

- cainii in varsta de peste 12 saptamani pana la 12 luni vor fi hraniti de 2 ori pe zi cu hrana pentru pui in cantitate de minimum 250 grame/ zi;

- cainii peste 1 an vor fi hraniti o data pe zi, cu hrana pentru caini, in cantitate de minimum 400 grame/ zi.

Animalele subnutrite vor fi hranite suplimentar.

Hrana va fi administrata individual si supravegheat.

Art. 32 Evidenta pentru gestionarea cainilor fara stapan se va face prin urmatoarele inregistrari, vizate de catre medicul veterinar:

 1. registrul de capturare: in care se vor mentiona: numarul de caini prinsi, data capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului.
 2. registrul de adoptie si gestionare a cainilor comunitari in care se vor mentiona: numarul de caini revendicati, adoptati, eutanasiati, substanta utilizata si numele persoanei care realizeaza eutanasia, numarul de crotal, numarul fisei de adoptie, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data returnarii in teritoriu, data predarii cadavrelor la societatile ce vor executa incinerarea, precum si persoanele care au instrumentat manoperele respective.
 3. raportari lunare la directia Veterinara, conform prevederilor art. 12 din OUG 155/2001.

Art. 33 Depozitarea materialelor si substantelor de tratament se face in spatiu special amenajat, in conditii de maxima securitate, si gestionarea va fi facuta in registre de evidenta a substantelor,

Art. 34 Actiunile de capturare, adapostire, identificare, inregistrare, hranire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare, dezinfectie, evaluare a agresivitatii cainilor, revendicare, adoptie, returnare si eutanasie, precum si recensamintele cainilor cu si fara detinator, se vor desfasura in prezenta reprezentantilor organizatiilor de protectie a animalelor, interesate.

Art. 35 Se interzice organizarea sau participarea la luptele cu caini si abandonarea sau inducerea de suferinte cainilor.

Art. 36 Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe strazi vor fi incinerate, interzicandu-se folosirea lor pentru obtinerea de piei, grasimi, carne, faina proteica si alte produse.

Art. 37 Capturarea cainilor

1. Capturarea cainilor se va face de catre persoane instruite in acest sens. Personalul trebuie, de asemenea, instruit sa nu reactioneze la violentele cetatenilor cu care intra in contact, toate diferendele fiind solutionate de seful de echipaj.

2. Capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.

3. Persoanele care captureaza caini vor lucra in echipe de minimum doi si vor purta echipament de protectie adecvat care va fi inscriptionat cu denumirea "Serviciul public de gestionare a cainilor fara detinator " si cu numarul de telefon. Echipa va avea printre atributiuni si mentinerea unei evidente complete a animalelor colectate si returnate.

4. Persoanele care captureaza cainii vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic.

5. In zilele cu temperaturi care depasesc confortul termic al animalelor, adaposturile care nu au in dotare vehicule cu aer conditionat in spatiul destinat transportului animalelor, nu vor efectua prinderi, temperatura ridicata constituind un risc vital major pentru acestea. Exceptie fac situatiile de urgenta precum animale accidentate, animale aflate in situatii de risc, animalele foarte periculoase.

6. Cainii foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi imobilizati cu ajutorul armelor pentru captura cu sageata care utilizeaza gazul carbonic comprimat sau cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau sageti care permit injectarea cainilor cu produse imobilizante.

7. Personalul calificat poate captura cainii cu:

a) crose speciale, care vor fi formate din tije din aluminiu, avand la capat o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta si sa-l poata manipula. Bucla trebuie fixata la largimea dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci cand este pus intr-o cusca;

b) plase;

c) custi de prindere in care se introduce hrana si care sunt dotate cu usi mobile care cad dupa intrarea animalului in cusca;

8. Animalele adulte foarte agresive sau suspecte de a fi turbate pot fi capturate, in conditiile legii, cu arme cu tranchilizante, dar numai de catre medicul veterinar sau sub supravegherea medicului veterinar care a prescris si a dozat substanta tranchilizanta si numai daca nu exista pericolul ca animalul sedat sa fie accidentat.

9. Pentru capturarea cainilor cu arme cu tranchilizante s vor utiliza hidroclorura de ketamina si acepromazina. Injectarea pe cale intramusculara a celor doua produse in asociere este recomandata pentru caini, avand un efect rapid, aproximativ 5 minute, si fiind putin periculoasa pentru trecatori.

10. Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, acestia putand fi raniti grav.

Art. 38 Transportul Cainilor

    1.Se va utiliza un sistem care sa reduca la minim stresul animalului.

    2.Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese in functie de talia animalului. Cusca trebuie sa fie intotdeauna mai lunga decat corpul animalului. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza si custi din material plastic.

    3.Vehiculele trebuie sa fie bine ventilate si sa protejeze animalele impotriva intemperiilor naturii.

    4.In perioada de vara, la temperaturi mai ridicate de 250C, animalele nu vor fi tinute in masina mai mult de 3 ore.

 

Art. 39 Revendicarea, adoptia si incredintarea cainilor

 1. Incredintarea cainilor revendicati sau ceruti spre adoptie se face numai dupa ce acestia au fost sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati si identificati prin aplicarea de crotali.
 2. Revendicarea sau adoptia cainilor de catre solicitanti se va face pe baza declaratiei-angajament, al carei model este prevazut in prezentul regulament, cu achitarea unei sume care reprezinta cheltuielile medicale si de intretinere, asa cum au fost stabilite prin HCL 116 din 27.08.2010.``

Pentru cainii care au fost incredintati anterior in baza declaratiei angajament, ridicati de catre echipajul specializat de pe domeniul public, taxa de revendicare stabilita prin HCL in valoare de 212,54 lei va fi dublata la a doua revendicare si urmatoarele.

Art. 40 Eutanasierea Cainilor

(1) a) Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical, vor putea fi eutanasiati numai de catre un medic veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii si numai cu respectarea prevederilor de mai jos

b) In sensul prezentului regulament prin boala incurabila se intelege boala nevindecabila care provoaca suferinte cronice severe si/sau orice traumatism inoperabil ce poate provoca suferinte cronice severe sau moartea.

(2) In sensul prezentului regulament eutanasia este actul medical prin care se provoaca moartea rapida si nedureroasa a unui animal diagnosticat cu o boala incurabila.

(3) Este interzisa uciderea cainilor din alte motive decat boala incurabila sau prin alte metode decat eutanasia.

(4) Eutanasia se va face precum urmeaza:

1. Eutanasierea animalelor se efectueaza numai de catre un medic veterinar cu atestat de libera practica organizat in conditiile legii, si autorizatie de utilizare a substantelor cu regim special.

2. Manipularea animalului care va fi supus eutanasiei se va face pe cat posibil cu multa blandete, astfel incat acesta sa nu constientizeze pericolul mortii.

3. Eutanasierea animalelor se realizeaza numai prin utilizarea medicamentelor de uz veterinar recomandate pentru aceasta operatiune, injectate intravenos numai dupa pierderea cunostintei animalului indusa prin anestezie. Este interzisa injectarea barbituricelor pe cale intramusculara sau subcutanata. Pentru animalele nou nascute calea de administrare care se utilizeaza este cea peritoneala/intrapulmonara si numai dupa pierderea cunostintei animalului indusa prin anestezie. Produsele narcotice pot fi administrate si pe cale orala. La animalele retive, excitate sau agresive se vor administra intotdeauna mai intai produse narcotice pe cale orala.

4. Animalele eutanasiate vor fi observate in continuare de catre personalul competent pana la certitudinea decesului si nu se va permite ridicarea cadavrelor inainte ca decesul sa fie sigur, respectiv instalarea rigiditatii.

5. In fisa individuala a fiecarui animal se va scrie motivul eutanasiei, numele membrilor comisiei care au decis eutanasia, urmate de semnatura acestora.

6. Medicul veterinar cu atestat de libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinari, este singura persoana care poate avea acces la substantele cu regim special si care poate decide in privinta utilizarii medicamentelor periculoase.

Capitolul VI. Dispozitii finale

Art.41 (a) Supunerea animalelor la "rele tratamente si cruzimi", asa cum sunt acestea definite in legea 205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta infractiune si se pedepseste conform prevederilor respectivei legi

 

b) Neindeplinirea de catre detinator a prevederilor referitoare la sterilizare, inregistrare, identificare, neplata taxei per animalul detinut nesterilizat se santioneaza intre 500 si 1.000 de lei sau prin prestarea de activitati in folosul comunitatii intre 100 si 300 ore

Constatarea contraventiilor, altele decat cele care se refera la incalcarea legii de protectie a animalelor si pentru care inbstitutiile abilitate sunt MAI si DSVSA, si intocmirea proceselor verbale de contraventie se face de catre inspectorii Primariei Municipiului Bistrita sau reprezentanti ai Politiei locale.

 

1 comentariu2604 vizualizări27 septembrie 2012
rss 2.0
rss 2.0