Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Duminica 03 Martie 2024 - 14587
Contestatie la "Referendum".

Catre, BIROUL LOCAL DE CIRCUMSCRIPTIE ELECTORALA A MUNICIPIULUI BISTRITA. Subsemnatii in calitate de cetateni ai municipiului Bistrita si, astfel, de competitori electorali in sensul legii, formulam prezenta PLANGERE impotriva modului in care Primarul municipiului Bistrita, domnul Cretu Ovidiu Teodor, impreuna cu "administratia pe care o conduce" din cadrul Primariei municipiului Bistrita, intelege sa organizeze desfasurarea referendumului din data de 29 septembrie 2013, solicitand ca, urmare a analizarii prezentei contestatii si a veificarii aspectelor mentionate in continutul ei, precum si a probelor anexate, sa dati curs dispozitiilor legale in privinta restabilirii ordinii de drept incalcate, in sensul obligarii  Primarului municipiului Bistrita sa ia masurile legale ce se impun, precum:

-       sa puna la dispozitia cetatenilor municipiului Bistrita, de urgenta, cel putin cate un panou de afisaj, in fiecare din locurile speciale e afisaj din municipiul Bistrita mentionate ca atare in continutul art.1 din Dispozitia nr.1012 din 16.09.2013 emisa de Primar, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea reala de a-si exprima "opiniile in mod liber si fara nicio discriminare", in sensul continut de prevederile art.30 alin.2 din Legea 3/2000;

-       sa-si ridice de urgenta afisele de natura a indemna participarea la referendum, de pe panourile destinate partidelor politice;

-       sa-si ridice, de urgenta, de pe panourile de afisaj destinte partidelor politice  afisele si respectiv mesajele adresate cetatenilor municipiului Bistrita, prin care le solicita sa voteze "DA" la referendum;

-       sa-si retraga toate mesajele scrise adresate cetatenilor municipiului Bistrita prin posta ori prin alte mijloace de natura a ajunge la cunostinta acestora, prin care le solicita sa voteze "DA" la referendum si sa se abtina de la a folosi orice alte asemenea mijloace pana la desfasurarea referendumului;

                    Totodata, va rugam sa luati toate masurile pe care le veti aprecia ca se subscriu prevederilor art.77 aln.2 din Legea 67/2004, conform carora

                   "Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente."

                       In fapt:

                      In exercitarea atributiilor legale ce ii revin pentru organizarea referendumului din data de 29 septembrie 2013 Primarul municipiului Bistrita Cretu Ovidiu Teodor a emis Dispozitia nr.1012-16.09.2013 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj pentru referendumul local din data de 29.09.2013.

                    Insa, desi in preambulul Dispozitiei emitentul face trimitere generica la dispozitiile Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu completarile si modificarile ulterioare si respectiv la prevederile Legii 35/2008... ale Legii 67/2004..., ale Legii nr.215/2001..., cu modificarile si completarile ulterioare, legi din urma cu care se completeaza dispozitiile Legii 3/2000 (in raport de prevederile art.62), autoritatea executiva a emis dispozitie in discutie cu incalcarea normelor de drept incidente prevazute de legile la care a facut trimitere.

                   1. Astfel, atribuind prin continutul prevederilor art.2 din Dispozitie locuri speciale pentru afisaj doar "pentru partidele politice reprezentate in Consiliul local", intr-o interpretare raportata doar la dispozitiile Legii 67/2004, a facut abstractie de insasi prevederile Legii 3/2000 referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului, fara sa procedeze la o coroborare si apreciere intr-o interpretare sistemica a tuturor textelor legale incidente, dat fiind caracterul special si specific al referendumului, in raport de celelalte operatiuni electorale.

                   Respectiv, daca in alegerile locale, in cele parlamentare, prezidentiale ori in cele europarlamentare, calitatea de competitor in procesul electral il detin doar partidele politice (implicit aliantele electorale si candidatii independenti), in cadrul unui referendum calitatea de competitor este detinuta pe de o parte de partidele politice, iar pe de alta parte de catre "cetateni" (persoane fizice ori asociatii civice - "actori electorali" neangajati politic!), care, astfel, in procesul referendumului constituie echivalentul "candidatilor independenti" (competitori electorali alaturi de partide in alegerile locale, parlamentare...).

                   Aceasta distinctie este facuta chiar si de catre legiuitor in mod expres, prin continutul art.30 alin.2 din Legea 3/2000, unde sintagma clasica de "candidat independent" prevazuta de disp.art.1 pct.15 si 16 din Legea 35/2008, art.76 alin.2 din Legea 67/2004 este inlocuita cu sintagma de "cetateni":

                   "In campania pentru referendum, partidele politice si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare prin mitinguri, prin adunari publice si prin mijloace de informare in masa."(subl.n)

                   Continutul alin.3 este urmatorul:

                   "Mijloacele folosite in campania pentru referendum nu trebuie sa contravina ordinii de drept".

                   Panourile de afisaj electoral asupra carora s-a stabilit prin Dispozitia 1012/16.09.2013 emisa de Primarul municipiului Bistrita se constituie (fara niciun dubiu) in mijloace de informare in masa pe parcursul intregii campanii electorale.

                   Ori, prin atribuirea doar catre cele 6 partide care fac parte din Consiliul local de panouri electorale, fara insa a pune la dispozitia cetatenilor municipiului, in echivalenta si "fara nicio discriminare", macar si cate un panou la fiecare din locurile stabilite prin Dispozitie, apreciem ca se subscrie unei evidente discriminari directe, intentionate si discretionare manifestata de catre organizatorul referendumului - Primarul municipiului Bistrita si "administratia pe care o conduce", fata de cetatenii municipiului Bistrita neafiliati politic. Dar si unor mijloce "folosite in campania pentru referendum" care "contravin ordinii de drept".

                   Cetateni care astfel nu au posibilitatea legala de a-si manifesta propriile opinii, de propaganda electorala, in sensul definit chiar de legiuitor prin continutul prev.de art.2 pct.13 din Legea 35/2008 prin care se defineste termenul de "campanie electorala" ca fiind acea "perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa-si exprime voturile in favoarea lor."      

 

                   2.Activitatea de propaganda pe care insa Primarul municipiului Bistrita Ovidiu Teodor Cretu, sub sigla Primaria municipiului Bistrita - BISTRITA Poarta Transilvaniei, ii indeamna pe cetateni sa voteze intr-un anumit mod, respectiv in sensul de "votati DA" printr-un material de propaganda prin care vorbeste nu numai in numele domniei sale, dar si al administratiei: "Eu si administratia pe care o conduc", se subscrie unei activitati electorale pe care legea o permite doar competitorilor electorali.

                   Ori, este mai  mult decat evident ca o atare calitate de competitor electoral nu o poate detine cel care este pus prin lege sa organizeze referendumul  si astfel nu numai sa se situeze doar pe o parte a "spectrului competitional", dar si sa influenteze si chiar sa determine cetatenii urbei sa voteze intr-un anumit fel.

                    Cu atat mai mult cu cat foloseste o mare parte ori chiar intreg aparatul administrativ pe care il conduce, precum si mijloacele tehnice si de propaganda de care dispune in scopul influentarii cetatenilor in sensul mentionat. Precum:

-       redactarea, tiparirea si distribuirea in cutiile postale de la domiciliile cetatenilor orasului a unei solicitari scrise in sensul de a vota "DA" la referendum(comunicata in plic fara adresa destinatarului si fara mentionarea expeditorului ?!-anexate prezentei), pozitie justificata prin informatii care nu numai ca nu au un suport tehnic, economic si social fundamentat, incomplete, de natura a-l dezinforma pe cetatean, cu o tenta mai mult decat pretins electorala;

-       afisarea pe panourile atribuite unor partide politice a aceluiasi material "electoral", impreuna cu o schita a traseului supus pretinsei dezbateri si optiuni publice, schita care nu contine insa elemente clare de identificare a traseului in raport de anumite puncte/locatii de notorietate, care sa faca posibila identificarea corecta si reala a acestuia;

-       amplasarea pe panourile electorale ale unor partide politice agreate, a unor afise tiparite de Primaria municipiului Bistrita de promovare a referendumului, prin care se indeamna cetatenii municipiului de a participa la vot.

                   Dincolo de faptul ca locul amplasarii respectivelor afise nu ar trebui nicidecum sa fie pe panourile puse la dispozitie partidelor, pe care acestea isi manifesta optiunile si pozitia electorala, precum si de caracterul tendentios al continutului neexplicit al textului in privinta destinatarului mesajului, cu trimitere la beneficiarul referendumului: "Nu lasati o minoritate sa hotarasca in locul dumneavoastra" (??!- sa fie vorba, oare, de membrii Consiliul local care a hotarat asupra desfasurarii referendumului, ori de initiatorul si sustinatorul acestuia, Primarul municipiului Bistrita si "administratia pe care o conduce"? De membrii partidelor politice care au sustinut referendumul?), respectivele afise, prin dimensiunea lor (50x70 cm) ori prin numarul in care sunt depuse pe acelasi panou electoral (2-3 in situatia celor de dimensiuni mai mici) incalca prevederile legale impuse afisajului electoral.

                     Solicitam membrilor biroului electoral pentru a proceda la verificarea  in teren , la punctele de afisaj stabilite prin decizia in discutie, a realitatii starii de fapt mentionate mai sus.

                   Ori, atitudinea Primarului municipiului Bistrita si a admninistratiei pe care o conduce, in sensul mentionat, de competitor electoral, pot fi subcrise incalcarii dispozitiilor legale care reglementeaza organizarea si desfasurarea referendumului local ce se va desfasura in data de 29 septembrie 2013, in special in sensul interdictiei prevazute de disp.art.30 alin.3 din Legea 3/2000.

                   Practic, activitatea desfasurata si mijloacele folosite de organizatorul referendumului, in modalitatea descrisa anterior, pot fi lesne subscrise unei "actiuni ilegale care are loc inaintea ... votarii ... si care are ca rezultat denaturarea vointei alegatorului si crearea de avantaje ... pentru un competitor electoral", definita ca atare de catre legiuitor prin continutul art.2 pct.30 din Legea 35/2008 ca si "frauda electorala".

                   In drept, in sustinerea plangerii noastre, apreciem asupra incidentei prevederilor: art.30 (2) si (3), art.62, at.14 (2) din Legea 3/2000; art.76, art.77 din Legea 67/2004; art.23 (1), art.118 lit.e din Legea 215/2001; art.2 pct.13, pct.16, pct.17, pct.25 si pct.30, art.39, art.50 lit.g din Legea 35 /2008.

                    Drept pentru care, va rugam sa decideti in sensul solicitat. 

                     Petenti,.....

(Bistrita Civica).

432 commentarii2786 vizualizări25 septembrie 2013
rss 2.0
rss 2.0