Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Duminica 03 Martie 2024 - 14587
Apel de prelungire a sesiunii 2/2013 a cererii de proiecte in cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau- Calimani"

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul BistritaNasaud, beneficiar al proiectului: "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", contract:  C431.2021260635113/22.02.2013, finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, sub-masura

431.2, privind implementarea planului de dezvoltare locala pe teritoriul care cuprinde  comunele: Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului, Prundu Birgaului, Josenii Birgaului, Dumitrita, Cetate, Budacu de Jos - judetul Bistrita-Nasaud.

Anunta prelungirea  sesiunii 2/2013 a cerereii de proiecte pentru Masura 313"Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR,  deschisa in perioada in perioada 12.09.2013 - 29.10.2013, ora 12:00, dupa cum urmeaza:

 1 . Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si 

   de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR, se prelungeste pana la data de 05.11.2013, ora 12:00 .

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 798.245  Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.1. - 411 - 313  este de

Componenta a - 80.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta a este de 218.245 euro

Componenta b - 200.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 510.000 euro

Componenta c + d - 70.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c+d este de 70.000 euro. 

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii pentru care depune cereea de finantare. Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestor masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea acestor masuri in cadrul GAL-ului nostru.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 22.12.2013 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ. 

                        Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurilor sus mentionate.

             Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0741/141.158, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

Anunt prelungire apel de selectie pentru  Masura   3.1(LA)"Dezvoltarea   infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii   zonei rurale  Bargau-Calimani"- Proiecte atipice de investitii  aferente componentelor  a si c2

Data lansarii apelului de selectie: 13.09.2013

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 411 - 3.1 LA/1/2013

Prelungirea se face in perioada: 16.10.2013 - 13.11.2013, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 13.11.2013, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 

Fondurile disponibile pentru Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor a si c2 sunt de 230.000 de Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru: Componenta a. Crearea si dotarea unui centru comunitar multifunctional, este de 170.000 de Euro.       Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta a este de 170.000 euro      Componenta c. Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 2 - Promovarea destinatiei turistice Bargau-Calimani,  prin activitati complexe de promovare, unitare, strategice si eficiente, in relatie directa cu activitatile similare promovate de catre GAL-urile partenere si celelalte GAL-uri din judet si/sau vecine, care sa sustina dezvoltarea durabila a turismului pe termen mediu si lung este de 60.000 de Euro.       Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 60.000 euro        Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

           Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

Publici

-pentru toate actiunile (a, b. c. d. e) daca sunt de utilitate publica si negeneratoare de venit: comune, asociatii de comune, institutii publice, altele.

   Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare,precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

Privati:

-  Micro-intreprinderile

 - Societatile cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum,

-  Asociatiile, parteneriatele de orice fel si orice fel de asociere antreprenorial

Important! Proiectele din cadrul acestei masuri sunt negeneratoare de profit.

       Toate proiectele care se depun in cadrul masurii 3.1 vor fi realizate in       parteneriat.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent  Masurii 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor a si c2.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postate pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 3.1. in cadrul GAL-ului nostru.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj

          Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 13.11.2013, ora 12:00.

            Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 20.12.2013 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

            Depunerea proiectelor pentru masura 3.1.,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.     

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.1.

            Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0741/141.158, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

 

 

 

0 comentarii2709 vizualizări31 octombrie 2013
rss 2.0
rss 2.0