Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Vineri 24 Mai 2024 - 14587
Lansarea sesiunii 1/2014 a cererii de proiecte in cadrul GAL FDZR "Bargau- Calimani".

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul BistritaNasaud, beneficiar al proiectului: "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", contract: C431.2021260635113/22.02.2013, finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, sub-masura 431.2, privind implementarea planului de dezvoltare locala pe teritoriul care cuprinde comunele: Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului, Prundu Birgaului, Josenii Birgaului, Dumitrita, Cetate, Budacu de Jos - judetul Bistrita-Nasaud.

Anunta pe toti cei interesati ca:

- in perioada 07.03.2014 - 07.04.2014, ora 12:00, deschide sesiunea nr. 1 din 2014 de primire a proiectelor pentru urmatoarele masuri aferente Planului de Dezvoltare Locala:

 

1 . Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR;

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 507.945 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.1. - 411 - 313 este de:

Componenta a - 100.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta a este de 294.800 euro

Componenta b - 114.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 213.145 euro.

 

.

 

Apel de selectie pentru Masura, Masura 3.1 (LA)"Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentei c2

 Data lansarii apelului de selectie: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 411 - 3.1 LA/1/2014

Perioada de depunere proiecte: 07.03.2014 - 07.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 07.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile disponibile pentru Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentei c2 sunt de 60.000 de Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru:

 Componenta c. Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 2 - Promovarea destinatiei turistice Bargau-Calimani, prin activitati complexe de promovare, unitare, strategice si eficiente, in relatie directa cu activitatile similare promovate de catre GAL-urile partenere si celelalte GAL-uri din judet si/sau vecine, care sa sustina dezvoltarea durabila a turismului pe termen mediu si lung este de 60.000 de Euro.

Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c2 este de 60.000 euro

 Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

 

Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

Publici:

-pentru toate actiunile (a, b. c. d.e) daca sunt de utilitate publica si negeneratoare de venit: comune, asociatii de comune, institutii publice, altele.

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare,precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

Privati:

- Micro-intreprinderile

- Societatile cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum,

- Asociatiile, parteneriatele de orice fel si orice fel de asociere antreprenorial

 

Important!

Toate proiectele care se depun in cadrul masurii 3.1 vor fi realizate in parteneriat.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in apelul de selectie si sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. Pentru informatii utile in intocmirea Cererii de finantare va rugam sa folositi Ghidului Solicitantului aferent masuri 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii si servicii aferente componentei c2, postat pe site-ul asociatiei www.birgau-calimani.ro, unde se gasesc si alte informatii care privesc accesarea acestei masuri in cadrul GAL.

 Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

 Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj - Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere a cererilor pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 07.04.2014, ora 12:00.

 Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL.

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 24.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

 Depunerea proiectelor pentru masura 3.1. - L.A. , se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

 Proiectele se depun in 3 (trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 3.1. - Proiecte atipice de investitii si servicii aferente componentei c2, in cadrul GAL-ului nostru.

 

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente Masurii 3.1. componenta c2. Ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro, www.birgau-calimani.ro , sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

2. Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 77.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.2. - 411 - 111 este de: 77.500 euro

3. Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 120.000 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru:

 

 • componenta b, "Sustinerea activitatilor de informare si documentare a comunitatii din teritoriul GAL" este de 35.000 de Euro.

Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 35.000 euro

 

 • Componenta c,"Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 1 - Activitati de organizare si gestionare unitara turismului" este de 25.000 de Euro.

Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c1 este de 25.000 euro

 

Componenta c. Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 2 - Promovarea destinatiei turistice Bargau-Calimani, prin activitati complexe de promovare, unitare, strategice si eficiente, in relatie directa cu activitatile similare promovate de catre GAL-urile partenere si celelalte GAL-uri din judet si/sau vecine, care sa sustina dezvoltarea durabila a turismului pe termen mediu si lung este de 60.000 de Euro.

Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c2 este de 60.000 euro

Valoarea totala a unui proiect pe aceste masuri nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

Data limita de depunere a proiectelor: 07.04.2014, ora 12:00

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate, mentionate in anuntul de lansare, sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. In intocmirea Cererii de finantare va rugam sa consultati Ghidului Solicitantului si documentatia aferenta masurilor susu amintite, postate pe www.birgau-calimani.ro , unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea acestor masuri in cadrul GAL-ului nostru, precum si pe site-ul www.apdrp.ro, sau www.madr.ro.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL.

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 20.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.2. - 411 - 111.

Date de contact: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

.

 

Apel de selectie S1/ 2014 - pentru Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement"   aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR

  Data publicarii: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 1.1.- 411 - 313/ 1 /2014

Perioada de depunere proiecte: 07.03.2014 - 07.04.2014

Data limita de depunere a proiectelor: 07.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 

Fondurile disponibile pentru Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR sunt de 507.945 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.1. - 411 - 313 este de:

 

Componenta a - 100.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta a este de 294.800 euro

Componenta b - 114.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 213.145 euro

 

Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

 

Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

-Micro-intreprinderile - societati comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA (asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in legislatia nationala in vigoare Legea 346/ 2004 (avand mai putinde 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale avand o valoare de pana la 2 milioane Euro. Statutul de micro-intreprindere poate viza un beneficiar care detine cel putin statutul de persoana fizica autorizata), inclusiv societati cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind functionarea si organizarea cooperativei cu modificarile si completarile ulterioare).

 -Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pana la data semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata (Ordonanta de Urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, modificata si completata) si sa functioneze ca micro-intreprindere, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de Finantare.

Atentie!

Persoanele fizice se pot autoriza doar in persoana fizica autorizata, intreprindere familiala sau intreprindere individuala, asa cum sunt definite in OUG 44/ 2008. Aceasta categorie de beneficiari trebuie sa opteze inca din momentul depunerii Cererii de Finantare pentru forma in care doreste autorizarea.

 -Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara (Conform Legii 215/ 2001, asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate de unitatile administrativ - teritoriale ( in cazul de fata doar intre comune) pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice) realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, in conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).

 - ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr.26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare).

 Societatile cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural sunt eligibile pentru a aplica proiecte generatoare de profit. Scopul si obiectivele societatii cooperative prevazute in statut trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati generatoare de profit.

 Avand in vedere faptul ca activitatea de agroturism este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investitii vor fi doar cei care sunt sau vor fi organizati conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent Masurii 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 313 in cadrul GAL-ului nostru.

 Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

 CSD 1 - Proiectul promoveaza actiuni inovative

CSD 2 - Vor fi selectate proiectele care se adreseaza unor probleme de mediu si / sau integrate;

CSD 3 - Vor fi selectate proiecte intiate in parteneriat;

 

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 07.04.2014, ora 12:00.

 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

 Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL.

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 22.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

 Depunerea proiectelor pentru masura 1.1. - 411 - 313, se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

Proiectele se depun in 3(trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 1.1. - 411 - 313.

 Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086,

Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 Adresa nr. I/ 126/27.02.2014

 Catre : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 

Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judetean Bistrita-Nasaud

NOTA DE INAINTARE

Subscrisa, Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau- Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud, beneficiar al proiectului: "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", contract: C431.2021260635113/22.02.2013, finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, sub-masura 431.2, va inaintam spre avizare apelurile de selectie pentru sesiunea 1/ 2014 a urmatoarelor masuri :

 1 . Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR;

2. Masura 2.4. - 411 - 312 "Crearea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati non-agricole cu potential de dezvoltare" - aferenta Masurii 312 - "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" din PNDR;

3. Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani

4. Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR

5. Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR.

 Atasam prezentei anunturile masurilor.

 Cu respect,

Dan Pintea

Reprezentant Legal Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale « Bargau- Calimani »

 

Domnului AVRAM ARDELEAN,

Compartimentul de Dezvoltare Rurala Judetean Bistrita-Nasaud

Strada Ioan Slavici, nr. 2-4, Bistrita, judet Bistrita-Nasaud
Tel: 0263 /217012; 0263-232019; Fax:0263- 232019; mail: avram.ardelean@madr.ro

 

 

.

 


 

 

Apel de selectie S 1/2014 pentru Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR

 

 

lansarii apelului de selectie: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 3.2 - 411 - 111 /1/ 2014

Perioada de depunere proiecte: 07.03.2014 - 07.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 07.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile disponibile pentru Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR sunt de 77.500 de Euro.

 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.2. - 411 - 111 este de: 77.500 euro

 

Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

 Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

 Beneficiarii directi (solicitantii) : Furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pot fi entitati publice sau private din domeniu, sunt infiintate conform legislatiei in vigoare in Romania si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie.

 Beneficiarii directi pot fi:

- Publici (comune, asociatii de comune, institutii publice, altele)

- Privati ( asociatii, microintreprinderi, intreprinderi si industrii mici si mijlocii, comert);

- Furnizori de formare profesionala

- Asociatii de agricultori, cooperative, firme, etc.

- ONG-uri

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii

(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in anuntul detaliat/lung de lansare a apelului de selectie, fisa masurii si "GHIDUL SOLICITANTULUI" postate pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 111 in cadrul GAL-ului nostru, sau www.apdrp.ro .

 Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

 • Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de:

 - Oferta financiara, costul / beneficiar, fundamnetarea si rezonabilitatea costurilor;

- valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine decrescatoare;

 Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 07.04.2014, ora 12:00.

 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

 Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL.

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 24.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

 Depunerea proiectelor pentru masura 3.2. - 411 - 111, se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

 Proiectele se depun in 3(trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.2. - 411 - 111.

Date de contact: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

.

 

 

Apel de selectie pentru Masura   Masura 3.1 (LA)"Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c1

  Data lansarii apelului de selectie: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 3.1 LA - 411 /1/2014

Perioada de depunere proiecte: 07.03.2014 - 07.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 07.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile disponibile pentru Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte aferente componentelor b si c1 sunt de 60.000 de Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru:

 componenta b, "Sustinerea activitatilor de informare si documentare a comunitatii din teritoriul GAL" este de 35.000 de Euro.

Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 35.000 euro

 Componenta c,"Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 1 - Activitati de organizare si gestionare unitara turismului" este de 25.000 de Euro.

Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c1 este de 25.000 euro

 Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

 

Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

Pentru componenta b:

 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat in componenta b sunt furnizori de servicii, entitati publice sau private care detin experienta, au cod CAEN(pentru entitatile carora se aplica), ei sau partenerii lor, in cel putin unul dintre domeniile:

 •   Dezvoltarii bazelor de date, a studiilor si cercetarilor
  • Organizarii actorilor locali, animarii de intalniri si networking

  • Informarii si difuzarii de cunoastiinte si care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

 • Beneficiarii finali sunt reprezentati de intreaga comunitate a teritoriului GAL, care sunt preocupati de dezvoltarea durabila, strategica si integrata a zonei in care acestia traiesc sau lucreaza, sau pe care o viziteaza.

  Pentru componenta c1:

 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat in componenta c1 sunt furnizori de servicii, entitati publice sau private care detin experienta si cod CAEN (pentru entitatile carora se aplica), ei sau partenerii lor, in cel putin unul dinte domeniile:

 • Dezvoltarea bazelor de date, studiilor si cercetarilor; dezvoltarea unui observator turistic

 • Organizarii actorilor locali, animarii de intalniri si networking

 • Dezvoltarea pachetelor turistice si crearea de servicii adaptate diferitelor tipuri de turisti;

 • Ecologizare si educatie ecologica in turism si care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

 Important!

Toate proiectele care se depun in cadrul masurii 3.1 vor fi realizate in parteneriat.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in apelul de selectie si sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. Pentru informatii utile in intocmirea Cererii de finantare va rugam sa folositi Ghidului Solicitantului aferent masuri 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c1. postat pe site-ul asociatiei www.birgau-calimani.ro, unde se gasesc si alte informatii care privesc accesarea acestei masuri in cadrul GAL.

 Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

 Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj - Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere a cererilor pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 07.04.2014, ora 12:00.

 Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL.

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 24.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

 Depunerea proiectelor pentru masura 3.1. - L.A. , se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

 Proiectele se depun in 3 (trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 3.1. - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c1, in cadrul GAL-ului nostru.

 

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.1. componenta b si c1. Ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro, www.birgau-calimani.ro , sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 comentarii2912 vizualizări07 martie 2014
[ Închide secţiunea de comentarii ]

Nu există comentarii

Adaugă un comentariu

rss 2.0
rss 2.0