Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Vineri 24 Mai 2024 - 14587
Prelungirea sesiunii 1/2014 a cererii de proiecte in cadrul GAL FDZR "Bargau- Calimani".

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul BistritaNasaud, beneficiar al proiectului: "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", contract:  C431.2021260635113/22.02.2013, finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, s

431.2, privind implementarea planului de dezvoltare locala pe teritoriul care cuprinde  comunele: Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului, Prundu Birgaului, Josenii Birgaului, Dumitrita, Cetate, Budacu de Jos - judetul Bistrita-Nasaud.

 Anunta prelungirea  sesiunii 1/2014

         Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si  de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR se prelungeste pana la data de 14.04.2014, ora 12:00 .

 Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 507.945 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.1. - 411 - 313  este de

Componenta a - 100.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta a este de 294.800 euro

Componenta b - 114.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 213.145 euro

 2.       Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR se prelungeste pana la data de 11.04.2014, ora 12:00 .

  Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 77.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.2. - 411 - 111  este de:  77.500 euro

 3.  Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c se prelungeste pana la data de 14.04.2014, ora 12:00 .

 Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 120.000 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru:

   

-          componenta b,  "Sustinerea activitatilor de informare si documentare a comunitatii din teritoriul GAL" este de 35.000 de Euro.

      Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 35.000 euro

    

-          Componenta c,"Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 1 - Activitati de organizare si gestionare unitara turismului" este de 25.000 de Euro.

      Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c1 este de 25.000 euro

    

Componenta c. Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 2 - Promovarea destinatiei turistice Bargau-Calimani,  prin activitati complexe de promovare, unitare, strategice si eficiente, in relatie directa cu activitatile similare promovate de catre GAL-urile partenere si celelalte GAL-uri din judet si/sau vecine, care sa sustina dezvoltarea durabila a turismului pe termen mediu si lung este de 60.000 de Euro. 

      Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c2 este de 60.000 euro 

 

Valoarea totala a unui proiect pe aceste masuri nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului). 

 4.      Masura 3.3.-411-322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza"-aferenta Masurii 322 " Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" se prelungeste pana la data de 16.04.2014, ora 12:00 .

 Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 389.888 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322  este de:  154.000 euro 

 5.      Masura 2.1.-411-112 " Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural"-aferenta Masurii 112 " Instalare tineri fermieri" se prelungeste pana la data de 14.04.2014, ora 12:00.

 Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 57.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 112  este de:  28.750 euro. 

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate, mentionate in anuntul de lansare, sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. In intocmirea Cererii de finantare va rugam sa consultati  Ghidului Solicitantului si documentatia aferenta  masurilor susu amintite,  postate pe www.birgau-calimani.ro , unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea acestor masuri in cadrul GAL-ului nostru, precum si pe site-ul www.apdrp.ro, sau www.madr.ro.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 29.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.   

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurilor sus mentionate.

Date de contact: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

.

 

 

Prelungire Apel de selectie pentru Masura 3.1 (LA)"Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentei c2 

 Data lansarii apelului de selectie: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 411 - 3.1 LA/1/2014

Perioada de depunere proiecte: 07.03.2014 - 14.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 14.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 Fondurile disponibile pentru Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentei c2 sunt de 60.000 de Euro.

 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru:

Componenta c. Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 2 - Promovarea destinatiei turistice Bargau-Calimani,  prin activitati complexe de promovare, unitare, strategice si eficiente, in relatie directa cu activitatile similare promovate de catre GAL-urile partenere si celelalte GAL-uri din judet si/sau vecine, care sa sustina dezvoltarea durabila a turismului pe termen mediu si lung este de 60.000 de Euro.

      Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c2 este de 60.000 euro

    Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

            Beneficiarii eligibili sunt urmatorii: 

 Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

Publici

-pentru toate actiunile (a, b. c. d.e) daca sunt de utilitate publica si negeneratoare de venit: comune, asociatii de comune, institutii publice, altele.

   Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare,precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara3 realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

Privati:

-  Micro-intreprinderile

 - Societatile cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum,

-  Asociatiile, parteneriatele de orice fel si orice fel de asociere antreprenorial

 Important!

Toate proiectele care se depun in cadrul masurii 3.1 vor fi realizate in parteneriat.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in apelul de selectie si sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. Pentru informatii utile in intocmirea Cererii de finantare va rugam sa folositi Ghidului Solicitantului aferent masuri 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii si servicii aferente componentei c2, postat pe site-ul asociatiei www.birgau-calimani.ro, unde se gasesc si alte informatii care privesc accesarea acestei masuri in cadrul GAL.

 Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj - Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere a cererilor pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 14.04.2014, ora 12:00.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 29.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

             Depunerea proiectelor pentru masura 3.1. - L.A. ,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

 Proiectele se depun in 3 (trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 3.1. - Proiecte atipice de investitii si servicii aferente componentei c2,  in cadrul GAL-ului nostru.

          Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente Masurii 3.1. componenta c2. Ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro, www.birgau-calimani.ro ,  sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

.

 

 

Prelungire Apel de selectie S 1/2014 pentru Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR 

  lansarii apelului de selectie: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 3.2 - 411 - 111 /1/ 2014

Prelungirea se face in perioada: 07.03.2014 - 11.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 11.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile disponibile pentru Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR  sunt de 77.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.2. - 411 - 111  este de:  77.500 euro

 Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

 Beneficiarii eligibili sunt urmatorii: 

 Beneficiarii directi (solicitantii) : Furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pot fi entitati publice sau private din domeniu, sunt infiintate conform legislatiei in vigoare in Romania si care indeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie.

 Beneficiarii directi pot fi:

- Publici (comune, asociatii de comune, institutii publice, altele)

- Privati ( asociatii, microintreprinderi, intreprinderi si industrii mici si mijlocii, comert);

- Furnizori de formare profesionala

- Asociatii de agricultori, cooperative, firme, etc.

- ONG-uri

 Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza in domeniile agriculturii, silviculturii

(inclusiv proprietari de padure) si industriei agro-alimentare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in anuntul detaliat/lung de lansare a apelului de selectie, fisa masurii si "GHIDUL SOLICITANTULUI" postate pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 111 in cadrul GAL-ului nostru, sau www.apdrp.ro .

 Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

-          Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de:

 - Oferta financiara, costul / beneficiar, fundamnetarea si rezonabilitatea costurilor;

- valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine decrescatoare;

 Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 11.04.2014, ora 12:00.

            Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 29.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

             Depunerea proiectelor pentru masura 3.2. - 411 - 111,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

 Proiectele se depun in 3(trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.2. - 411 - 111.

Date de contact: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 .

 

 

Prelungire Apel de selectie pentru Masura 3.1 (LA)"Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c1

Data lansarii apelului de selectie: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: 3.1 LA - 411 /1/2014

Perioada pentru care se face prelungirea: 07.03.2014 - 14.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 14.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 

Fondurile disponibile pentru Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte aferente componentelor b si c1 sunt de 60.000 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.1. pentru:

-          componenta b,  "Sustinerea activitatilor de informare si documentare a comunitatii din teritoriul GAL" este de 35.000 de Euro.

      Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 35.000 euro

     -          Componenta c,"Realizarea activitatilor de organizare si promovare a destinatiei turistice Bargau-Calimani, subcomponenta 1 - Activitati de organizare si gestionare unitara turismului" este de 25.000 de Euro.

      Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta c1 este de 25.000 euro

    Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

            Beneficiarii eligibili sunt urmatorii: 

Pentru componenta b:

 ü      Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat in componenta b sunt  furnizori de servicii, entitati publice sau private care detin experienta, au cod CAEN(pentru entitatile carora se aplica), ei sau partenerii lor,  in cel putin unul dintre domeniile:

  • Dezvoltarii bazelor de date, a studiilor si cercetarilor
  • Organizarii actorilor locali, animarii de intalniri si networking
  • Informarii si difuzarii de cunoastiinte si care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

ü      Beneficiarii finali sunt reprezentati de intreaga comunitate a teritoriului GAL, care sunt preocupati de dezvoltarea durabila, strategica si integrata a zonei in care acestia traiesc sau lucreaza, sau pe care o viziteaza.

  Pentru componenta c1: 

 ü      Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat in componenta c1 sunt  furnizori de servicii, entitati publice sau private care detin experienta si cod CAEN (pentru entitatile carora se aplica), ei sau partenerii lor, in cel putin unul dinte domeniile:

  • Dezvoltarea bazelor de date, studiilor si cercetarilor; dezvoltarea unui observator turistic
  • Organizarii actorilor locali, animarii de intalniri si networking
  • Dezvoltarea pachetelor turistice si crearea de servicii adaptate diferitelor tipuri de turisti;
  • Ecologizare si educatie ecologica in turism si care indeplinesc criteriile de eligibilitate.

 Important!

Toate proiectele care se depun in cadrul masurii 3.1 vor fi realizate in parteneriat.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in apelul de selectie si sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. Pentru informatii utile in intocmirea Cererii de finantare va rugam sa folositi Ghidului Solicitantului aferent masuri 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c1. postat pe site-ul asociatiei www.birgau-calimani.ro, unde se gasesc si alte informatii care privesc accesarea acestei masuri in cadrul GAL.

 Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

             Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj - Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de valoarea eligibila a proiectului, exprimata in euro, in ordine crescatoare.

Daca, dupa aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelasi punctaj si aceeasi valoare, toate aceste proiecte vor participa in cadrul Comitetului de Selectie, la o sustinere orala si vizuala a acestora, folosindu-se aceiasi grila de selectie stabilita mai sus. Procedura folosita pentru a doua etapa de selectie se va anunata la momentul declansarii acestui proces.

 Termenul limita de depunere a cererilor pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 14.04.2014, ora 12:00.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 29.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

            Depunerea proiectelor pentru masura 3.1. - L.A. ,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!

 Proiectele se depun in 3 (trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 3.1. - Proiecte atipice de investitii aferente componentelor b si c1,  in cadrul GAL-ului nostru.

          Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.1. componenta b si c1. Ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro, www.birgau-calimani.ro ,  sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 .

 

 

Prelungire Apel de selectie pentru Masura 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" aferenta Masurii 112  "Instalare tineri fermieri" din PNDR

 Data publicarii: 04.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 2.1.- 411 - 112/ 1 /2014

Prelungirea se face in perioada: 04.03.2014 - 14.04.2014

Data limita de depunere a proiectelor: 14.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 

Fondurile totale disponibile pentru Masura 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" - aferenta Masurii 112 - "Instalare tineri fermieri" din PNDR sunt de 57.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 2.1. - 411 - 112 este de 28.750 de Euro.

Valoarea totala a unui proiect nu poate depasi 400.000 de euro

             Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" anunta deschiderea, in perioada 04.03.2014 - 14.04.2014, a sesiunii 1/2014, de cereri de proiecte pentru Masura 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" - aferenta Masurii 112 - "Instalare tineri fermieri" din PNDR.

            Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

            - fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE;

- este situata pe teritoriul tarii;

- este inregistrata in Registrul unic de identificare - APIA si Registrul agricol.

- persoana fizica;

- persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

• individual si independent, ca persoana fizica autorizata;

• ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;

• asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata - SRL,

infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masuri 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" - aferenta Masurii 112 - "Instalare tineri fermieri" din PNDR.

            Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro.

            Criteriile de selectie a proiectelor depuse in cadrul masurii 2.1. - 411 - 112  sunt postate pe site-ul GAL: www.birgau-calimani.ro, in cadrul Anuntului lung de lansare a apelului de selectie.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

 ü      Vor fi selectate proiectele care au dezvoltat masuri de protectie a mediului in interiorul fermei;

ü      Vor fi selectate proiecte care sustin produsele traditionale, locale sau cu potential de dezvoltare.

             Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.birgau-calimani.ro si la sediul GAL.

            Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 14.04.2014, ora 12:00.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comisiei de Selectie a proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL, nu mai tarziu de 29.04.2014.. 

            Depunerea proiectelor pentru masura 2.1. - 411 - 112,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!!

 Proiectele se depun in 3(trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

             Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud,  unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 2.1. - 411 - 112.

            Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil, 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

 .

 

 

Prelungire Apel de selectie  S1/2014  pentru Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR

 Data lansarii apelului de selectie: 04.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 3.3 - 411 - 322 /1/2014

Prelungirea se face in perioada: 04.03.2014 - 16.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 16.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 Fondurile disponibile pentru Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR sunt de 389. 888 de Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 154.000 de Euro.

 Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

            Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

 Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

Important! Comuna poate sa aplice o singura data in nume propriu sau in cadrul unei ADI pentru orice tip de actiune. Cererea de finantare nu este acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri:

- In cazul in care solicitantul este o comuna beneficiara de fonduri FEADR, care se regaseste in componenta unei ADI ce are proiectdepus in aceasi sesiune, selectat sau cu contract de finantare in derulare pe masura 322

- In cazul in care solicitantul este o ADI si comunele componente au proiecte depuse in aceasi sesiune,

selectate sau cu contract in derulare pe masura 322 depuse atat in nume propriu cat si in cadrul altor ADI.

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).

 Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii

regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;

Autoritatile Locale, sau ADI-urile pot solicita fonduri FEADR prin operatorii regionali, nu implica eligibilitatea operatorilor regionali ca si beneficiari, ci doar se mentioneaza cazurile in careoperatorul regional respectiv,administreaza deja o parte aretelelor de apa/apa uzata in judetul respectiv si poate prelua gestiunea si mentenanta investitiilor in infrastructura de apa/apa uzata realizate prin aceasta masura

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

 ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Persoane fizice(definite conform legislatiei nationale in vigoarerespectiv OUG 44/2008) si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent  Masurii 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 322 in cadrul GAL-ului nostru.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

CSD 1 - Vor fi selectate proiectele care intergeaza actiuni si/sau tehnologi de protectie a mediului;

CSD 2 - Vor fi selectate proiecte accesate in parteneriat.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 16.04.2014, ora 12:00.

            Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 29.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

            Depunerea proiectelor pentru masura 3.3. - 411 - 322,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.    

 Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.3. - 411 - 322.

             Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil, 0769 2746 21,  sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

.

 

 

Prelungire apel de selectie S1/ 2014 - pentru Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement"  aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR

  Data publicarii: 07.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 1.1.- 411 - 313/ 1 /2014

Prelungirea se face in perioada: 07.04.2014 - 14.04.2014

Data limita de depunere a proiectelor: 14.04.2014, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

 

Fondurile disponibile pentru Masura 1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR sunt de 507.945  Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.1. - 411 - 313  este de

 Componenta a - 100.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta a este de 294.800 euro

Componenta b - 114.000 euro. Valoarea totala alocata finantarii pentru componenta b este de 213.145 euro

 Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

 Beneficiarii eligibili sunt urmatorii: 

 -Micro-intreprinderile - societati comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA (asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in legislatia nationala in vigoare Legea 346/ 2004 (avand mai putinde 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale avand o valoare de pana la 2 milioane Euro. Statutul de micro-intreprindere poate viza un beneficiar care detine cel putin statutul de persoana fizica autorizata), inclusiv societati cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind functionarea si organizarea cooperativei cu modificarile si completarile ulterioare).

 -Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pana la data semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata (Ordonanta de Urgenta nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, modificata si completata) si sa functioneze ca micro-intreprindere, iar in situatia in care, in urma autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de Finantare.

Atentie!

Persoanele fizice se pot autoriza doar in persoana fizica autorizata, intreprindere familiala sau intreprindere individuala, asa cum sunt definite in OUG 44/ 2008. Aceasta categorie de beneficiari trebuie sa opteze inca din momentul depunerii Cererii de Finantare pentru forma in care doreste autorizarea.

 -Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara (Conform Legii 215/ 2001, asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt structuri de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate de unitatile administrativ - teritoriale ( in cazul de fata doar intre comune) pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice)  realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, in conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).

 - ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr.26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare).

 Societatile cooperative de gradul 1 mestesugaresti si de consum care au prevazute in actul constitutiv ca obiectiv desfasurarea/ dezvoltarea de activitati ce vizeaza turismul rural sunt eligibile pentru a aplica proiecte generatoare de profit. Scopul si obiectivele societatii cooperative prevazute in statut trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati generatoare de profit.

 Avand in vedere faptul ca activitatea de agroturism este o activitate practicata de membrii unei gospodarii agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investitii vor fi doar cei care sunt sau vor fi organizati conform OUG 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent Masurii  1.1. - 411 - 313 "Dezvoltarea activitatilor ecoturistice cu specific agroturistic, montan si de agrement" - aferenta Masurii 313 - "Incurajarea activitatilor turistice" din PNDR. 

            Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 313 in cadrul GAL-ului nostru.

             Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

 CSD 1 - Proiectul promoveaza actiuni inovative

CSD 2 - Vor fi selectate proiectele care se adreseaza unor probleme de mediu si / sau integrate;

CSD 3 - Vor fi selectate proiecte intiate in parteneriat;

 Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 14.04.2014, ora 12:00.

            Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 25.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

             Depunerea proiectelor pentru masura 1.1. - 411 - 313,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

            Atentie!

 Proiectele se depun in 3(trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

 Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 1.1. - 411 - 313.

             Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086,

 Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

0 comentarii2856 vizualizări03 aprilie 2014
rss 2.0
rss 2.0