Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Vineri 24 Mai 2024 - 14587
Comunicat de inchidere a sesiunii 1/2014 a cererii de proiecte in cadrul GAL FDZR "Bargau- Calimani".

Grupul de Actiune Locala,  Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul Bistrita-Nasaud, beneficiar al proiectului "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, sub-masura 431.2, de catre AM PNDR, Decizie de Autorizare nr. 62351/17.12.2012, in urma sesiunii de selectie pentru:

  1.  Masura 3.1 (LA) "Dezvoltarea infrastructurii centrelor comunitare multifunctionale si a serviciilor de sustinere a dezvoltarii zonei rurale Bargau-Calimani" - Proiecte atipice de investitii si servicii aferente componentelor a si b,  deschisa in perioada 07.03.2014 - 16.04.2014, ora 12:00 .
  2. Masura 3.2. - 411 - 111 "Dezvoltarea de activitati de formare pentru activitatile din mediul rural " - aferenta Masurii 111 - "Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte " din PNDR, deschisa in perioada 07.03.2014 - 16.04.2014, ora 12:00 .

Anunta ca, in data de 16 aprilie 2014, a incheiat  sesiunea nr.1/2014  de depunere de proiecte pentru cele doua masuri, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Masura

Proiecte depuse

Valoare nerambursabila solicitata Federatiei pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani"

1

3 .1. LA

3

120.000 euro

2.

3.2 - 411 - 111

1

  77.500 euro

 

Total

4

197.500 euro

 

Va anuntam ca toate proiectele depuse se afla in etapa de evaluare in vederea selectarii acestora pentru finantare.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor.

Pentru informatii asteptam sa ne contactati, executivul Federatiei pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" va sta la dipozitie la urmatoarele date de contact:  tel./fax 0263/266086, Mobil 0741 1411 58, e-mail: office@birgau-calimani.ro,  www. birgau-calimani.ro, adresa  secretariatului GAL  Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

.


Comunicat Prelungirea sesiunii 1/2014 a cererii de proiecte in cadrul GAL Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau- Calimani"

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul BistritaNasaud, beneficiar al proiectului: "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", contract:  C431.2021260635113/22.02.2013, finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, sub-masura

431.2, privind implementarea planului de dezvoltare locala pe teritoriul care cuprinde  comunele: Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului, Prundu Birgaului, Josenii Birgaului, Dumitrita, Cetate, Budacu de Jos - judetul Bistrita-Nasaud.

Anunta prelungirea  sesiunii 1/2014

 

  1.  Masura 2.1.-411-112 " Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural"-aferenta Masurii 112 " Instalare tineri fermieri" se prelungeste pana la data de 30.04.2014, ora 12:00.

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 57.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 112  este de:  28.750 euro.

  1.   Masura 3.3.-411-322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza"-aferenta Masurii 322 " Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" se prelungeste pana la data de 28.04.2014, ora 12:00 .

 

Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 389.888 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322  este de:  154.000 euro

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate, mentionate in anuntul de lansare, sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. In intocmirea Cererii de finantare va rugam sa consultati  Ghidului Solicitantului si documentatia aferenta  masurilor susu amintite,  postate pe www.birgau-calimani.ro , unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea acestor masuri in cadrul GAL-ului nostru, precum si pe site-ul www.apdrp.ro, sau www.madr.ro.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 29.04.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.   

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurilor sus mentionate.

Date de contact: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

.

 

 

Prelungire Apel de selectie  S1/2014  pentru Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR

 

Data lansarii apelului de selectie: 04.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 3.3 - 411 - 322 /1/2014

Prelungirea se face in perioada: 04.03.2014 - 28.04.2014, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor: 28.04.2014, ora 12:00

 

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile disponibile pentru Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR sunt de 389. 888 de Euro.

 

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 154.000 de Euro.

 

Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).

Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

Important! Comuna poate sa aplice o singura data in nume propriu sau in cadrul unei ADI pentru orice tip de actiune. Cererea de finantare nu este acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri:

- In cazul in care solicitantul este o comuna beneficiara de fonduri FEADR, care se regaseste in componenta unei ADI ce are proiectdepus in aceasi sesiune, selectat sau cu contract de finantare in derulare pe masura 322

- In cazul in care solicitantul este o ADI si comunele componente au proiecte depuse in aceasi sesiune,

selectate sau cu contract in derulare pe masura 322 depuse atat in nume propriu cat si in cadrul altor ADI.

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).

Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;

Autoritatile Locale, sau ADI-urile pot solicita fonduri FEADR prin operatorii regionali, nu implica eligibilitatea operatorilor regionali ca si beneficiari, ci doar se mentioneaza cazurile in careoperatorul regional respectiv,administreaza deja o parte aretelelor de apa/apa uzata in judetul respectiv si poate prelua gestiunea si mentenanta investitiilor in infrastructura de apa/apa uzata realizate prin aceasta masura

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Persoane fizice(definite conform legislatiei nationale in vigoarerespectiv OUG 44/2008) si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent  Masurii 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 322 in cadrul GAL-ului nostru.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

CSD 1 - Vor fi selectate proiectele care intergeaza actiuni si/sau tehnologi de protectie a mediului;

CSD 2 - Vor fi selectate proiecte accesate in parteneriat.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 28.04.2014, ora 12:00.

            Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 12.05.2014 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJPDRP. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJPDRP si CDRJ.

            Depunerea proiectelor pentru masura 3.3. - 411 - 322,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.  

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.3. - 411 - 322.

            Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil, 0769 2746 21,  sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

.

 

 

Prelungire Apel de selectie pentru Masura 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural"

 aferenta Masurii 112  "Instalare tineri fermieri" din PNDR

Data publicarii: 04.03.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 2.1.- 411 - 112/ 1 /2014

Prelungirea se face in perioada: 04.03.2014 - 30.04.2014

Data limita de depunere a proiectelor: 30.04.2014, ora 12:00

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile totale disponibile pentru Masura 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" - aferenta Masurii 112 - "Instalare tineri fermieri" din PNDR sunt de 57.500 de Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 2.1. - 411 - 112 este de 28.750 de Euro.

 

Valoarea totala a unui proiect nu poate depasi 400.000 de euro

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" anunta prelungirea in perioada 04.03.2014 - 30.04.2014, a sesiunii 1/2014, de cereri de proiecte pentru Masura 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" - aferenta Masurii 112 - "Instalare tineri fermieri" din PNDR.

            Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

            - fermierii in varsta de pana la 40 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE;

- este situata pe teritoriul tarii;

- este inregistrata in Registrul unic de identificare - APIA si Registrul agricol.

- persoana fizica;

- persoana fizica inregistrata si autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

• individual si independent, ca persoana fizica autorizata;

• ca intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;

• asociat si administrator unic al unei societati cu raspundere limitata - SRL,

infiintata in baza Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masuri 2.1. - 411 - 112 "Incurajarea instalarii tinerilor in mediul rural" - aferenta Masurii 112 - "Instalare tineri fermieri" din PNDR.

            Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro.

            Criteriile de selectie a proiectelor depuse in cadrul masurii 2.1. - 411 - 112  sunt postate pe site-ul GAL: www.birgau-calimani.ro, in cadrul Anuntului lung de lansare a apelului de selectie.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

      Vor fi selectate proiectele care au dezvoltat masuri de protectie a mediului in interiorul fermei;

      Vor fi selectate proiecte care sustin produsele traditionale, locale sau cu potential de dezvoltare.

 

            Procedura de selectie este afisata pe site-ul www.birgau-calimani.ro si la sediul GAL.

            Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 30.04.2014, ora 12:00.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comisiei de Selectie a proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL, nu mai tarziu de 12.05.2014.. 

            Depunerea proiectelor pentru masura 2.1. - 411 - 112,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Atentie!!

Proiectele se depun in 3(trei) exemplare, 1 original si doua copii, fiecare exemplar fiind insotit de CD-ul cu documentatia proiectului, conform Ghidului solicitantului.

            Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud,  unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 2.1. - 411 - 112.

            Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil, 0769 2746 21, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

 

 

0 comentarii2856 vizualizări16 aprilie 2014
rss 2.0
rss 2.0