Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Vineri 23 Februarie 2024 - 14587
Prelungire sesiune 4/2014 a cererii de proiecte in cadrul GAL F.D.Z.R. "Bargau- Calimani".

Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  "Bargau - Calimani", cu sediul in comuna Prundu Birgaului, nr. 512, judetul BistritaNasaud, beneficiar al proiectului: "Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului", contract:  C431.2021260635113/22.02.2013, finantat prin PNDR - axa 4 LEADER, sub-masura 431.2, privind implementarea planului de dezvoltare locala pe teritoriul care cuprinde  comunele: Bistrita Birgaului, Tiha Birgaului, Prundu Birgaului, Josenii Birgaului, Dumitrita, Cetate, Budacu de Jos - judetul Bistrita-Nasaud.

Anunta prelungirea sesiunii 4/2014 dupa cum urmeaza:

 1. Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR , se prelungeste pana la data de 15.01.2015.

 Fondurile disponibile pentru aceasta masura sunt de 97.382 Euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3.3-411-322  este de:  49.000 Euro.

Data limita de depunere a proiectelor: 15.01.2015, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate, mentionate in anuntul de lansare, sa prezinte documentele justificative o data cu depunerea proiectului. In intocmirea Cererii de finantare va rugam sa consultati  Ghidului Solicitantului si documentatia aferenta  masurilor sus amintite,  postate pe www.birgau-calimani.ro , unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea acestor masuri in cadrul GAL-ului nostru, precum si pe site-ul www.apdrp.ro, sau www.madr.ro.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 30.01.2015 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJFIR. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJFIR si CDRJ.       

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr.257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.3. - 411 - 322  .

Date de contact: Tel./Fax 0263/266086, Mobil 0769 274 621, sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

.

 

Prelungire Apel de selectie  S2/2014  pentru Masura

3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR

 Data lansarii apelului de selectie: 22.12.2014

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M 3.3 - 411 - 322 /2/2014

Perioada de depunere proiecte: 22.12.2014-15.01.2015, ora 12:00

Data limita de depunere a proiectelor:15.01.2015, ora 12:00

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: secretariatul Grupului de  Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat   Susenii Birgaului, nr. 275, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud (secretariatul GAL), de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.

Fondurile disponibile pentru Masura 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR sunt de 97.382 de Euro.

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 322 este de 49.000 de Euro.

 Valoarea totala estimata a unui proiect nu poate depasi 400.000 euro (valoarea maxima admisa a proiectului).           

Beneficiarii eligibili sunt urmatorii:

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;

Important! Comuna poate sa aplice o singura data in nume propriu sau in cadrul unei ADI pentru orice tip de actiune. Cererea de finantare nu este acceptata pentru verificare in urmatoarele cazuri:

- In cazul in care solicitantul este o comuna beneficiara de fonduri FEADR, care se regaseste in componenta unei ADI ce are proiectdepus in aceasi sesiune, selectat sau cu contract de finantare in derulare pe masura 322

- In cazul in care solicitantul este o ADI si comunele componente au proiecte depuse in aceasi sesiune,

selectate sau cu contract in derulare pe masura 322 depuse atat in nume propriu cat si in cadrul altor ADI.

Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare).

 Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii

regionali pentru investitiile in infrastructura de apa/apa uzata;

Autoritatile Locale, sau ADI-urile pot solicita fonduri FEADR prin operatorii regionali, nu implica eligibilitatea operatorilor regionali ca si beneficiari, ci doar se mentioneaza cazurile in careoperatorul regional respectiv,administreaza deja o parte aretelelor de apa/apa uzata in judetul respectiv si poate prelua gestiunea si mentenanta investitiilor in infrastructura de apa/apa uzata realizate prin aceasta masura

 Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);

 ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale in vigoare;

Persoane fizice(definite conform legislatiei nationale in vigoarerespectiv OUG 44/2008) si juridice care detin in proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

 Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent  Masurii 3.3. - 411 - 322 "Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza" - aferenta Masurii 322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale" din PNDR.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea acestei masuri in cadrul GAL sunt cuprinse in "GHIDUL SOLICITANTULUI" postat pe www.apdrp.ro , precum si pe site-ul organizatiei www.birgau-calimani.ro unde gasiti si alte informatii specifice referitoare la accesarea Masurii 322 in cadrul GAL-ului nostru.

            Criteriile de departajare pentru proiectele cu acelasi punctaj sunt urmatoarele:

CSD 1 - Vor fi selectate proiectele care intergeaza actiuni si/sau tehnologi de protectie a mediului;

CSD 2 - Vor fi selectate proiecte accesate in parteneriat.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este: 15.01.2015, ora 12:00.

            Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Presedintele Comitetutului de Selectie a Proiectelor. Acesta este format din 9 persoane, din care: Reprezentanti autoritati publice: 3 persoane; Reprezentanti parteneri privati: 6 persoane.

            Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet www.birgau-calimani.ro, in maxim 30 de zile,de la data incheierii sesiunii de depunere a cererilor, pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la secretariatul GAL. 

Contestatiile pot fi depuse in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea pe pagina de web a GAL a Raportului.

- Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a Contestatiilor infiintata la nivelul GAL.

- Publicarea Raportul Final de Selectie se va face cel tarziu la data de 30.01.2015 si va contine denumirea solicitantului si a proiectelor ce vor fi depuse la OJFIR. Acesta va fi afisat la sediul Consilului Judetean si la sediile primariilor de pe teritoriul GAL, OJFIR si CDRJ.

            Depunerea proiectelor pentru masura 3.3. - 411 - 322,  se va face la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani": sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri, in intervalul orar 09:30 - 14:30.    

 

Va asteptam la secretariatul Grupului de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani", unde sunt disponibile variante electronice (suport CD) sau pe suport tiparit a informatiilor detaliate, aferente masurii 3.3. - 411 - 322.

             Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la: Tel./Fax 0263/266086, Mobil, 0769 2746 21,  sau scrieti-ne la office@birgau-calimani.ro sau adresa postala: Grupul de Actiune Locala Federatia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale "Bargau - Calimani" din sat Susenii Birgaului, nr. 257, comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita-Nasaud.

 

 

 

0 comentarii2821 vizualizări07 ianuarie 2015
rss 2.0
rss 2.0