Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Miercuri 29 Martie 2023 - 14587
O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

PREZENTARE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

02 decembrie 2010 - 30 noiembrie 2013 (36 luni)

OBIECTIVE 

Obiectivul general al proiectului este:

Eliminarea excluziunii sociale si profesionale a femeilor apartinand grupurilor vulnerabile prin asigurarea egalitatii de sanse, constituirea structurilor de sprijin, respectiv a centrelor de resurse pentru economia sociala si infiintarea intreprinderilor sociale care vor contribui la o dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii.

Proiectul vizeaza dezvoltarea unui mecanism de sprijin, stabil si multiregional care acopera 3 din cele 8 regiuni ale Romaniei, pentru furnizarea serviciilor integrate si individualizate cu scop de sprijin, consolidare, orientare profesionala si antreprenoriala a femeilor vulnerabile care intentioneaza sa creeze intreprinderi sociale si/sau sa lucreze in cadrul acestora.

 Alte obiective orizontale:

1. Dezvoltare durabila.

Prin intermediul proiectului se urmareste consolidarea incluziunii sociale si a coeziunii prin dezvoltarea sustenabila, respectiv, prin valorificarea economiei sociale din partea grupurilor social vulnerabile.

2. Inovare

Inovarea in cadrul proiectului consta in infiintarea intreprinderilor sociale de catre femeile social vulnerabile, care se vor forma si specializa in domeniul antreprenoriatului social, precum si in crearea mecanismului inter-regional de sprijin care va sustine operatiunea in mod sistematic si multilateral.

3. Abordarea inter-regionala

Proiectul se va implementa in 3 regiuni ale tarii (Nord-est, Nord-vest, Vest) in care se vor infiinta 4 structuri de sprijin al antreprenoriatului social, precum si 3 intreprinderi sociale, asigurandu-se astfel un sprijin integrat si individualizat.

4. Abordarea transnationala

Proiectul se implementeaza prin colaborare transnationala. Respectiv, Partenerul 4 in cadrul parteneriatului provine din alt stat al UE si dispune de o vasta experienta in domeniul formarii, furnizarii serviciilor de consiliere de sprijin pentru grupuri social vulnerabile excluse si/sau supuse riscului de excluziune. De asemenea, in cadrul abordarii transnationale se prevede schimbul de bune practici la nivel european.

Prin acest proiect:

-          se dezvolta expertiza privind identificarea, recrutarea si sprijinirea femeilor;
-          se consolideaza constientizarea comunitatii locale cu privire la eliminarea barierelor care conduc la excluziunea sociala;
-          se valorifica forta de munca feminina, insuficient sau deloc valorificata in prezent la nivelul economiei;
-          se dezvolta materiale suport pentru invatare si metodologii de formare a grupurilor vulnerabile;
-          se asigura un cadru stabil, integrat si personalizat in vederea promovarii economiei sociale si a incluziunii sociale.

GRUPURILE TINTA

1. specialisti in domeniul economiei sociale - sociologi, asistenti sociali, psihologi, antropologi sociali, consilieri in ocupare, juristi, economisti, etc. Acestia vor participa la programe de formare in scopul specializarii acestora pe teme aferente incluziunii sociale, economiei sociale si egalitatii de gen. Aceste persoane vor fi implicate, dupa specializare, in cadrul structurilor de sprijin si a centrului de resurse care vor fi infiintate in cadrul proiectului.

2. femei apartinand unor grupuri vulnerabile - somere pe termen lung, reprezentante ale unor familii monoparentale, victime ale violentei in familie, victime ale traficului de persoane, femei aflate anterior in detentie, etc. Acestea vor beneficia de actiuni integrate si personalizate, precum asigurarea dobandirii abilitatilor de viata, formare profesionale, dezvoltarea competentelor, aptitudinilor si a cunostintelor, activitati de consolidare a stimei de sine, sprijin pentru a infiinta intreprinderi sociale si a valorifica noile oportunitati existente in sectorul economiei sociale.

ACTIVITATI

ACTIVITATEA 1: Infiintarea si dezvoltarea a 4 structuri de tip "umbrela" (un centru de resurse si 3 centre de sprijin al antreprenoriatului social al femeilor), pentru crearea mecanismului de sustinere a antreprenoriatului social al femeilor care apartin grupurilor vulnerabile, asigurarea suportului permanent pentru intreprinderile nou infiintate si retelizarea acestora.

Subactivitatea 1.0 Managementul proiectului - se va implementa pe toata perioada de implemenatare a proiectului 36 luni.

Subactivitatea 1.0.1 Identificarea, recrutarea si evaluarea grupului tinta.

Subactivitatea 1.1 Elaborarea programului de pregatire si a materialului suport pentru specialistii in domeniul incluziunii sociale.

Subactivitatea 1.1.0 Activitatea de pregatire/organizare a sesiunilor de formare.

Subactivitatea 1.2 Formarea a 60 de specialisti in domeniul economiei sociale.

Subactivitatea 1.3 Identificarea, inchirierea si dotarea spatiilor pentru structurile de sprijin.

Subactivitatea 1.4 Functionarea structurii centrale si a celor 3 structuri regionale.

Categoriile serviciilor furnizate de catre structurile de sprijin pentru antreprenoriatul social:

A. Atragerea grupului tinta,

B. Sprijinirea femeilor in vederea infiintarii intreprinderii,

C. Sprijinirea intreprinderilor sociale existente (precum si a altor intreprinderi in vederea implicarii acestora in dezvoltarea economiei sociale)

D. Activitati de informare si constientizare. Prin: Informare, Consiliere (psiho-sociala, juridica, financiara), Conectarea cu angajatori/Conectarea cu intreprinderile sociale, Sprijin pas cu pas pe parcursul organizarii intreprinderii sociale, Retelizarea, Organizarea conferintelor/expozitiilor, Producerea materialului de promovare. E. Furnizarea datelor privind justificarea studiilor incluse in proiect.

ACTIVITATEA 2: Desfasurarea cercetarilor si realizarea studiilor si a ghidurilor in vederea crearii instrumentelor stiintifice si metodologice pentru infiintarea si functionarea structurilor economiei sociale.

Subactivitatea 2.1 Realizarea unui studiu privind ocupatiile in curs de dezvoltare in domeniul economiei sociale, inclusiv potentialul de dezvoltare a acestora in agricultura, cu integrarea componentei egalitatii de gen pe piata muncii.

Subactivitatea 2.2 Desfasurarea studiului de cercetare a tipurilor de instrumente financiare de credit si a altor oportunitati de finantare a intreprinderilor sociale.

Subactivitatea 2.2.1 Schimb de bune practici.

Subactivitatea 2.3 Identificarea domeniilor de dezvoltare a antreprenoriatului social feminin, cu exemple din anumite regiuni de interventie.

Subactivitatea 2.4 Elaborarea unui Ghid pentru constituirea unei intreprinderi sociale in regiuni rurale avand ca activitate principala produsele agricole si de artizanat.

Subactivitatea 2.5 Dezvoltarea cadrului pentru profilul ocupational al femeilor care isi desfasoara activitatea profesionala ca antreprenori sociali.

Subactivitatea 2.6 Realizarea de analize pentru elaborarea instrumentelor si metodelor de sprijin al antreprenoriatului femeilor provenite din grupuri vulnerabile.

ACTIVITATEA 3 Furnizarea serviciilor suport pentru femei in vederea consolidarii capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru a le ajuta sa infiinteze intreprinderi sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create, servicii precum identificare, recrutare si implicare, orientare profesionala, programe de formare.

Subactivitatea 3.1 Elaborarea programului de pregatire si a materialului suport pentru invatare.

Subactivitatea 3.2 Identificarea si recrutarea grupului tinta, furnizarea serviciilor de consiliere si sprijin pentru 540 femei (180/regiune) si selectia a 270 femei (90/regiune) care vor participa la programele de formare. Obiectivul consta in formarea femeilor apartinand grupurilor vulnerabile, in teme precum: antreprenoriat social si dezvoltarea structurilor economiei sociale, inclusiv in domeniul agricol, vizandu-se sprijinirea femeilor beneficiare in vederea infiintarii unui tip de intreprindere sociala si/sau ocuparii in cadrul acesteia.

Subactivitatea 3.2.1 Activitatea de pregatire/organizare a sesiunilor de formare.

Subactivitatea 3.3 Formarea a 270 persoane-candidati antreprenori sociali si/sau angajati in intreprinderea sociala, pe teme de economie sociala si antreprenoriat. Obiectivul consta in participarea a 270 de femei din grupul tinta, in cadrul programului de formare.

ACTIVITATEA 4 Infiintarea si dezvoltarea a 3 intreprinderi sociale.

Subactivitatea 4.1 Constituirea intreprinderilor, elaborarea Planului de Afaceri, identificarea spatiilor si dotarea acestora, constituirea intreprinderii, demararea functionarii.

Subactivitatea 4.2 Functionarea pilot a intreprinderilor sociale.

ACTIVITATEA 5 Promovarea si cresterea nivelului de constientizare privind structurile economiei sociale prin evenimente de informare si activitati de marketing, respectiv organizarea de expozitii, precum si schimb de bune practici in domeniul economiei sociale.

Subactivitatea 5.0 Proiectarea, implementarea, monitorizarea activitatilor de publicitate si diseminarea rezultatelor si a bunelor practici in cadrul proiectului - Lansarea proiectului.

Subactivitatea 5.1 Organizarea a 3 conferinte in cele 3 regiuni, in scopul promovarii structurilor nou create, precum si informarii si atragerii femeilor interesate.

Subactivitatea 5.2 Producerea si diseminarea materialului tiparit si audio-vizual informativ, cu privire la serviciile furnizate de catre structurile de sprijin al antreprenoriatului social feminin.

Subactivitatea 5.3 Infiintarea, dezvoltarea si actualizarea periodica a unei pagini de internet, inclusiv portal, pentru promovarea si in special retelizarea si asigurarea functionarii in parteneriat a intreprinderilor sociale nou create.

Subactivitatea 5.4 Organizarea a 3 expozitii in cele 3 regiuni, in vederea promovarii intreprinderilor sociale nou infiintate de catre femei si a produselor acestora.

Subactivitatea 5.5 Organizarea a 3 ateliere de lucru cu femeile antreprenoare si elaborarea de materiale si publicatii in vederea schimbului de experienta, confruntarii problemelor si dificultatilor, sprijinului si consolidarii pe parcursul perioadei initiale de functionare a intreprinderilor si retelizarea noilor antreprenoare. Primul atelier de lucru se realizeaza dupa o luna de la demararea functionarii intreprinderilor sociale, pentru a contribui la retelizarea femeilor.

Subactivitatea 5.6 Organizarea unei conferinte nationale, cu scop de diseminare, promovare si informare asupra structurilor economiei sociale nou infiintate.

REZULTATE ASTEPTATE

- Infiintarea si functionarea unui centru de resurse, a trei structuri de sprijin si a trei intreprinderi sociale, in total 7 structuri.

- 60 de persoane (grup tinta 1) vor participa la programe de pregatire si specializati pe teme privind incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile cu accent pe egalitatea de gen prin programul cu durata de 200 de ore.

- 540 de femei din grupurile social vulnerabile (grup tinta 2) vor beneficia de servicii de consiliere si orientare profesionala in domeniul economiei sociale.

- 330 femei provenite din grupuri social vulnerabile (grup tinta 2) vor participa la programe de formare pe teme de antreprenoriat social, durata totala fiind de 150 de ore. 231 de femei participante la programele de formare se vor certifica in domeniul economiei sociale.

- angajarea a 125 de persoane in cadrul celor 7 structuri, astfel: 30 de specialisti in domeniul economiei sociale (50% din specialistii formati) si 95 de femei care apartin grupurilor vulnerabile (35% din persoanele formate) vor infiinta sau vor fi angajate in cadrul celor 3 intreprinderi sociale.

- se vor realiza 23 de evenimente in vederea promovarii si diseminarii activitatilor proiectului: 3 conferinte de informare la nivel regional, 3 expozitii regionale pentru promovarea intreprinderilor sociale nou infiintate, 3 ateliere de lucru cu noile antreprenoare, o conferinta nationala, realizarea unei pagini de internet in vederea promovarii, retelizarii si asigurarii suportului necesar pentru intreprinderile sociale nou infiintate, publicarea a 6 tipuri de pliante de informare, crearea a 5 tipuri de afise de promovare, editarea unui CD de prezentare.

- integrareea bunelor practici, instrumentelor, metodologiilor si expertizei din alte state UE in studiile si ghidurile ce se vor elabora, precum si schimbul de bune practici.

 Indicatori:

- numarul structurilor economiei sociale infiintatr: 7;
- numarul participantilor la programe de formare dedicate specialistilor in domeniul incluziunii sociale: 60;
- numar de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere - economie sociala: 540;
- numar de participanti la instruire - economie sociala: 330;
- numar de participanti FSE - femei: 576;
- numar de evenimente de comunicare si promovare - economie sociala: 23;
- numarul locurilor de munca create in structurile economiei sociale: 125.

0 comentarii2660 vizualizări12 mai 2011
rss 2.0
rss 2.0