Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Miercuri 29 Martie 2023 - 14587
Sprijin pentru grupurile si organizatiile de producatori din teritoriu GAL" .

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"    /Strategia de Dezvoltare Locala GAL PROGRES TRANSILVAN 2016-2023.  

APEL DE SELECTIE 

Masura de finantare M3/3A - "Sprijin pentru grupurile si organizatiile de producatori din teritoriu GAL"

-varianta simplificata-

 

Data lansarii apelului de sectie: 27 mai 2019

 

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M 3 / 3A - 01/2019 - 27.05.2019

 

GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public lansarea, in perioada 27 mai 2019 - 27 iunie 2019, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2019 pentru M3/3A - "Sprijin pentru grupurile si organizatiile de producatori din teritoriu GAL", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

 

Beneficiari eligibili: 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile.

  • Grupurile de producatori din sectorul agricol care se incadreaza in definitia IMM-urilor care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea competenta inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura m 3/3A sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislatiei nationale in vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 37/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare).

Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obtinut recunoastere si pentru produse si/ sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a din cadrul PNDR, dar care au obtinut recunoastere si pentru produse si/ sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1 din cadrul PNDR. In acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/ grupelor de produse sprijinite prin submasura 9.1 din PNDR.

In vederea aprobarii sprijinului, grupurile de producatori trebuie sa se incadreze in definitia IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare) si sa fie recunoscute pentru una sau mai multe grupe de produse sau pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse agricole conform Art 3 din anexa la Ordinul nr. 358/ 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/ 2005 cu completarile si modificarile ulterioare. Incadrarea in categoria IMM se va demonstra de catre solicitant doar la momentul depunerii Cererii de finantare, nefiind obligat sa mentina acest statut pe perioada derularii Contractului de finantare.

Atentie! Conform Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, se va verifica, inclusiv, conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea solicitantului in categoria de IMM.

 

Atentie!

Pentru Grupurile de producatori beneficiari ai finantarii prin FEADR, care pe perioada implementarii Planului de afaceri, isi schimba tipul si dimensiunea intreprinderii, avuta la data depunerii Cererii de finantare, in sensul trecerii de la categoria de micro-intreprindere la categoria de intreprindere mica sau mijlocie, respectiv de la categoria intreprindere mica sau mijlocie la categoria intreprinderi mari, cheltuielile pentru finantare raman eligibile pe toata perioada implementarii Planului de afaceri.

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii: 57.997 euro

Contributia nationala: 15% = 8.699 euro

Contributia FEADR: 85% = 49.298 euro

 

Tipul sprijinului:

  • Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani si suma maxima de 57.997 euro.

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza productiei comercializate anual prin intermediul grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la grup.

  • Sprijinul se va acorda ca procent din productia comercializata prin intermediul grupului astfel:

• Anul I - 10% - fara a depasi suma maxima de 11.599 euro/ an

• Anul II - 8% - fara a depasi suma maxima de 11.599 euro/ an

• Anul III - 6% - fara a depasi suma maxima de 11.599 euro/ an

• Anul IV - 5% - fara a depasi suma maxima de 11.599 euro/ an

• Anul V - 4% - fara a depasi suma maxima de 11.599 euro/ an

 

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii cinci ani de la recunoastere, si suma maxima de 11.599 euro/ an.

Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.

Atentie!

Sprijinul se acorda ca procent calculat pe baza valorii productiei comercializate (VPC) anual prin intermediul grupului, cu exceptia primului an, cand se poate plati grupului de producatori un sprijin calculat pe baza valorii medii anuale a productiei comercializate de catre membrii acestuia, in ultimii trei ani inainte de aderarea la grup. 

 

 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 57.997 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  57.997 euro.

 

 

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL Progres Transilvan, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 7 comune: Budesti, Micestii de Cimpie, Milas, Sinmihaiu de Cimpie, Silivasu de Cimpie, Teaca si Galatii Bistritei din judetul Bistrita Nasaud.

 

Data limita de depunere a proiectelor: 27.06.2019, ora 14:30

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele Proiectele se vor depune la biroul GAL Progres Transilvan - din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud , telefon: 0745661282

 

Informatii privind accesarea si derularea M3/3A - "Sprijin pentru grupurile si organizatiile de producatori din teritoriu GAL", sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN www.progrestransilvan.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 3 / 3 A - sesiunea 1/2019, disponibil pe www.progrestransilvan.ro . Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

 

Contact:

 

E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

 

0 comentarii2800 vizualizări27 mai 2019
rss 2.0
rss 2.0