Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Miercuri 29 Martie 2023 - 14587
Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL - Masura 19 LEADER.

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2. "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"  /Strategia de Dezvoltare Locala GAL PROGRES TRANSILVAN 2016-2023.  APEL DE SELECTIE  MASURA 1 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 A - "Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL".  -varianta simplificata-  Data lansarii apelului de sectie:  04 iulie 2019.

 Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M1 / 2A - 02/2019 - 04.07.2019

 GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public lansarea, in perioada 04 iulie - 13 iulie 2019, a celei de a doua sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2019 pentru Masura 01/2A - Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL, finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2  Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala. 

 

Beneficiari eligibili: 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

  • fermieri, definiti conform Regulamentului(CE)1307/2013, art.4, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
  • cooperative (cooperativele agricole si societatile cooperative agricole), grupuri de producatori, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare care deservesc interesele membrilor.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 02/2019:  395.313 euro

 

Contributia publica totala nerambursabila a masurii:  395.313 euro

Contributia nationala: 15% = 59.269,95 euro

Contributia FEADR: 85% = 336.016,05 euro

 

Tipul sprijinului: Prin Masura M1/2A se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 50%, maxim 200.000 euro.

Procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar nu poate depasii 90% incazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea economica intre 8.000 SO si pana la 250.000 SO), si nu poate depasi 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO pentru sectorul vegetal si intre 250.000 si 1.000.000 SO pentru sectorul zootehnic,

Punctele procentauale suplimentare privind alocarea fondurilor nerambursabile, se acorda astfel :

a) Investitiilor realizate de tinerii fermieri, cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finantare - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale;

b) Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art.28(Agromediu) si art. 29(Agricultura ecologica) din R(UE) nr.1305/2013 - procentul poate fi majorat cu 20%;

d) Investitiilor in zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice, mentionate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013; intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale daca:

- amplasarea investitiei si, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale exploatatiei agricole se afla in una din localitatile in dreptul carora exista mentiunea ANC ZM, ANC SEMN, ANC-SPEC, in Anexa 3 la Ghidul solicitantului.

B. Pentru investitiile realizate de cooperative si grupuri de producatori, investitii colective, se acorda fonduri nerambursabile in proportie de:

- 50% intensitate sprijin fara a depasi maximum 200.000 euro indiferent de tipul investitiei;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90%, incazul:

a)   Investitiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative si grupuri de producatori) - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale

In cazul cooperativelor se considera investitii colective orice investitie propusa de:

- cooperativele agricole pentru propriile exploatatii inscrise in  APIA ( C1)

- cooperativele  agricole pentru membrii fermieri care sunt inscrisi in APIA (C2)

- cooperativele agricole atat pentru propriile exploatatii inscrise in APIA cat si  pentru membrii fermieri inscrisi in  APIA (C3)

b)Operatiunilor sprijinite in cadrul PEI - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale;

Atentie! Aceasta majorare a intensitatii sprijinului nerambursabil se va aplica doar incazul solicitantilor care aplica pe sM 16.1. proiecte ce vizeaza investitii similare sM 4.1, si nu  solicitantilor pe masura 4.1.

 

c)Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din R(UE) nr. 1305/2013 - procentul poate fi majorat cu 20 puncte procentuale;

 

C. In cazul fermelor vegetale avand dimensiunea economica peste 500.000 SO si a fermelor zootehnice avand dimensiunea economica peste 1.000.000 SO: Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% indiferent de tipul investitiei. 

In cazul proiectelor care includ activitati de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile actiunilor privind procesarea si comercializarea produselor enumerate in Anexa I la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensitatile ajutorului aplicabile specificate in Anexa II la Reg. 1305/2013. 

 

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 20.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  200.000 euro.

Aria de aplicabilitate a masurii este reprezentata de intreg teritoriul GAL Progres Transilvan, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 7 comune: Budesti, Micestii de Cimpie, Milas, Sinmihaiu de Cimpie, Silivasu de Cimpie, Teaca si Galatii Bistritei din judetul Bistrita Nasaud.


 Data limita de depunere a proiectelor: 13.07.2019, ora 14:30


Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele Proiectele se vor depune la biroul GAL Progres Transilvan - din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, telefon: 0745661282

 

Informatii privind accesarea si derularea Masurii 01/2A - Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL, sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN www.progrestransilvan.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 01/2A - sesiunea 1/2018, disponibil pe www.progrestransilvan.ro. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la sediul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

 

Contact:

 E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

0 comentarii2751 vizualizări02 iulie 2019
rss 2.0
rss 2.0