Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
ONG-uri Miercuri 29 Martie 2023 - 14587
Investitii in dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriu GAL.

Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala". Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Progres Transilvan  APEL DE SELECTIE  MASURA 4 - DOMENIUL DE INTERVENTIE  6 B - "Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului si imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL

 -varianta simplificata-

  

Data lansarii apelului de selectie: 12.07.2019

 

Numarul de referinta al sesiunii de cereri de proiecte: M4 / 6B - 03/2019 - 12.07.2019

 

GAL Progres Transilvan anunta public lansarea, in perioada 12 iulie - 12 august 2019, a celei de a treia sesiuni de depunere de proiecte aferenta anului 2019 pentru Masura 4/6B - "Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului si imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL", finantata prin Masura 19 LEADER - Submasura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.  

 

CATEGORIA DE BENEFICIARI ELIGIBILI

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile. Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta masura sunt:

  • Comunele

 

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale in numele comunelor.

 

ATENTIE!

Reprezentantul legal al comunei este primarul sau inlocuitorul de drept al acestuia in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare. 

 

 

Solicitantii/beneficiarii pot depune proiecte aferente masurii M4/6B derulate prin Gal Progres Transilvan, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 3 si art. 6 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 3/2019: 71.784 Euro

 

Suma maxima nerambursabila acordata pentru finantarea unui proiect:

 

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie 10.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  63.817 euro.

 

Sumele aplicabile si rata sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si nu va depasi 63.817 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit si nu va depasi 63.817 euro.

Sprijinul in cadrul acestei masuri poate fi acordat pentru componenta de investitii, astfel:

-Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv

-Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100 % din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) si art. 63 ale Reg.(UE) nr.1305/2013, numai in cazul proiectelor de investitii

 

Data limita de depunere a proiectelor: 12 august 2019, ora 14:30 

 

Locul si intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Progres Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

 

Informatii privind accesarea si derularea Masura 4/6B - "Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului si imbunatatirea serviciilor de baza destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL"sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului si anexele acestuia de pe site-ul GAL Progres Transilvanwww.progrestransilvan.ro si in Apelul de Selectie (varianta detaliata) pentru Masura 04/6A - sesiunea 03/2019. Aceste documente pot fi obtinute si in varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport tiparit la biroulGAL GAL Progres Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 - 15,00.

 

Contact:

 E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com

Tel.: 0745661282, 0742058954

 

0 comentarii2751 vizualizări10 iulie 2019
rss 2.0
rss 2.0